آخرین اطلاعیه ها
فراخوان به تظاهرات در استکهلم چهارشنبه سوم ژانویه ساعت ۱۵
سه شنبه, ۱۲ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

فراخوان همگانی
آزادیخواهان و ‌آزاداندیشان خیزش سراسری به همبستگی و پشتیبانی ما نیازدارد.
یکبار دیگر جنبش اعتراضی اینبار اگاه تر و متفاوت تر ، برخوردار ازشرکت با شکوه توده‌های کار وزحمت،‌ علیه ستم طبقاتی وبیکاری،‌ فساد،‌ تحقیر، بی نانی،‌ علیه تروریسم دولتی و جنگ افروزی و … در سراسر ایران پژواک یافته است. این جنبش با شعارهای مشخص ونیروی مادی کارگران ، تهی دستان شهر و روستا و بی هراس از قدرتنمایی حکومت، شعار سرنگونی میدهد و به شدت سیاسی و بر خورداراز اراده و مادیت بر آمده از خشم ودرخواست های سرکوب شده‌ی سالها ستم استثمار و تحقیراست. مردمان زیر ستم،‌ اینک ستم ناپذیر بر‌آشوبیده‌اند تا ‌کل حاکمیت رابه خاک بنشانند و از همین امروز، به سوی دنیایی درخور انسان گامبرمی‌دارند.
زمین زیر پای حکومت طبقاتی جهل وفساد و جنایت به لرزه درآمده است.شکاف اجتماعی ژرفا گرفته است وگسل بین کارگران و تهیدستان شهر روستا، در حال فروبردن ‌حکومت اسلامی است. اینکاراده‌ای سراسری برآمده از آرمانی دیرینه و به خون کشانیده شده در ۴۰سال و حتی دیرینه تر، به جنبش درآمده است. جنبشی کهدگرگون‌خواه است و با اراده‌ی سرنگونی به پاخاسته است. فریاد روز۷ دی درمشهد با بیش ۱ میلیون حاشیه نشین زیر حاکمیت امپراتوری آستان قدس،‌ فریاد ۲۴ میلیون حشایهنشین سراسر ایران است که از تمامی جنا‌ح‌های فریب رفرمیست و میانه‌بازو اصول گرایان و رهبر عبور کرده است و حق زندگی را فریادمی‌زند. رهایی می خواهد، زنان ومردان آزاده‌ای که فریاد یا مرگ یاآزادی، ‌زندانی سیاسی آزاد باید گردد،شعار نان،کار وآزادی می‌دهد.بیایید فریاد خیزش سراسری را بازتاب دهیم! تداوم پشتیبانی وهمراهی ما،‌ضمانت بخش تداوم مبارزه درخیابان‌های ایران است.
مادر برابر تاریخ و به‌پاخاسته‌گان در برابرحکومت اسلامی سرمایه امادرحال فروپاشی، ‌وظیفه داریم تا باهمه‌ توان از این خیزش مردمیپشتیبانی کنیم. ما باید فریادهای جاری و سرشار از امید و شور به پاخاستگان برای آزادی را بازتابدهیم.
زمان: روز چهارشنبه، سوم ژانویه ساعت ۱۵
مکان: در میدان سرگل ،استکهلم

حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی