آخرین اطلاعیه ها
نامه سرگشاده بیش از۳۵۰ نفر از فعالین حقوق زن در دفاع از جنبش بپاخاسته مردم ایران علیه فقر و گرانی
یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

بیش از سیصد و پنجاه نفر از فعالین مدافع حقوق انسانی با صدور یک بیانیه از جنبش آزادیخواهانه مردم و جنبش علیه فقر و نابرابری دفاع کردند. این اتفاق مهمی است که باید از رسانه هایی همانند بی بی سی و من و تو و صدای امریکا و دوویچه وله  خواست آنرا منعکس کنند.

به این رسانه ها بگویید دوران اصلاح طلبان و دفاع از بخشی از حکومت گذشته است، در ایران جوشش عظیم مردمی علیه فقر و اختلاس و آخوند و کلیت حکومت در جریان است و ما از این جنبش زیر و روکننده دفاع میکنم ، باید این صدا را بهر طریق ممکن به گوش دنیا رساند.

 

نامه سرگشاده صدها نفر از فعالین حقوق زن در دفاع از جنبش بپاخاسته مردم ایران علیه فقر و گرانی!

 

خیابانهای شهرهای کرج، تهران، شاهین شهر، شیراز، اصفهان و اهواز در روزهای داغ اخیر شاهد بیرون ریختن مردم عاصی، خشم زده از فقر و نداری، گرانی و اختناق بود. این یک سلسله تظاهرات اتفاقی و نتیجه جوش آوردن  ناشی از اختناق و گرانی فعلی نیست. این همان غول دیماه است که دوباره برمیخیزد. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه است، برای همین جوانان قیام کننده کرج شعارشان این روزها این بود که تا دیکتاتور روکاره….قیام ادامه داره…. این بار جوانان  و مردم بپا خاسته اند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار!  خفقان و نظام مذهبی!

 

دنیا میداند که علت فقر و گرانی، اقتصاد بیمار و فروپاشیده این مملکت، نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی عامل فقر و گرسنگی مردم است. درست در حالیکه با بحران صعود دلار مردم حتی از تامین اولیه ترین امکانات زندگی باز مانده اند، دزدان سرگردنه و اختلاس گران حرفه ای راس این نظام،  میلیاردها دلار به جیب زده و یکی بعد از دیگری از این کشتی سوراخ شده فرار میکنند. اختلاس و دزدی های سرسام آور، مخارج نگه داشتن ماشین جنایت و تحجردر ایران و تروریست پروری در منطقه، دخالت در عراق و سوریه و یمن و فلسطین و .. است. این علت اصلی خالی بودن سفره مردم است.

 

قیامهای شهری این چند روزه با شعار جوانان کرجی که فریاد زدند، گرانی ،تورم، بلای جان مردم و شیرازیها که فریاد میزدند توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد! پرچم سیاسی برحقی را علیه فقر بر زمین زد. عامل فقر دیکتاتوری حاکم و اقتصاد ورشکسته و فسادهای میلیاردی خیل آخوندهای فاسد و سران سپاه است.. خیزش اخیر اما به نسبت قیام دیماه نه فقط بطور متمرکز مقابله با فقر و فلاکت و گرانی را موضوع اصلی شروع و استارت خود نمود، یکی از برجستگیهای تظاهراتهای اخیر نقش ویژه زنان در این تظاهراتهاست. در شاهین شهر زنان سازمانده تظاهرات بودند. در صادقیه تهران تریبون آژیتاسیون علیه فقر و گرانی و حاکمیت در اختیار و در تصرف یک زن شجاع بود! در تهران و هم در تظاهرات شیراز این نقش به عینه و با صلابت تمام قابل روئیت بود. زنان در صف اول مبارزه علیه نداری، فقر و گرانی ایستاده اند. زنان و بویژه مادران تنها اولین قربانیان بیکاری، تهیدستی، فقر و گرانی اند.

ما فعالین حقوق زن به قیامهای شهری اخیر علیه گرانی و فقر خوش آمد میگوییم. ما فعالین حقوق زن به ورود دور جدیدی از نقش زنان برای مبارزه علیه نظام در روزهای اخیر خوش آمد میگوییم. ما اعلام میکنیم که از این تظاهراتها و مبارزات مردم حمایت قاطع میکنیم. ما خواهان رفتن بدون چون چرا و سرنگونی کل این حکومتیم. ما معتقدیم حتی مشکلات اقتصادی مردم، راه حل سیاسی دارد. تنها راه حل این وضعیت سرنگونی حکومت اسلامی و دستگیری و محاکمه سران این نظام و بازگرداندن پول و ثروت مردم ایران از جیبهای گشاد این دزدان حرفه ای به سفره مردم است. ما معتقدیم فقر و فلاکت مردم راه حل چپ و رادیکال میخواهد.این حکومت قابل اصلاح نیست. فقر قابل اصلاح نیست. استثمار قابل اصلاح نیست. ستم به زن قابل اصلاح نیست. اینها بایست برچیده شوند. بلکل برچیده شوند!

جمهوری اسلامی بایست برود!

زنده باد مبارزات مردم علیه فقر، گرانی و اختناق!

برافراشته باد حق و حقوق و آزادی زن در متن مبارزات جاری

١/ مینا احدی

٢/ مهرنوش موسوی

٣/ محبوبه سیاهمردی

۴/ نسرین رمضانعلی

۵/ آذر موسوی

۶/ شهلا خباززاده

٧/ سیروس ملکوتی

٨/امجد حسین پناهی

٩/ هیوا مولانیا

١٠/ محمد آسنگران

١١/ صلاح سعید پور

١٢/ فاطمه طباطبایی

١٣/ شهناز مرتب

١۴/ سوسن صابری

١۵/ پروین معاذی

١۶/ نسان نودینیان

١٧/مینا مینایی

١٨/ آرمین دشتی

١٩/حسن صالحی

٢٠/بهمن مبشری

٢١/ هاوری آفتابی

٢٢/ شعله سلیمی

٢٣/ صابر رحیمی

٢۴/ علی محسنی

٢۵/ حیدر گویلی

٢۶/ شایسته طاهرخانی

٢٧/ شاهدخت طاهر خانی

٢٨/ سهیلا خسروی

٢٩/ نور جباری

٣٠ /پروانه احمدی

٣١/ خالق منافی

٣٢/ مهوش گلپریان

٣٣/ ولی آزادی

٣۴/ آرش ناصری

٣۵/ ریبوار رسولی

٣۶/ حوری غمیان

٣٧/ سیما بهاری

۳۸/پریسا اعظمی

۳۹/زهرا فتاحنژاد

۴۰/لیلا میر غفاری

۴۱/شیرین نجفی

۴۲/زهرا خرائی

۴۳/خالد احمدی

۴۴/رضا اقدسی

۴۵/فریده آژیر

۴۶/حوریه فرج زاده

۴۷/افشین صلواتی

۴۸/شراره ارام

۴۹/سامان احمدی

۵٠/ مهرداد امین وزیری

۵١/ شعله ریاحی

۵٢/ مهرنوش معظمی

۵٣/ محمد شکوهی

۵۴/ پیام آذر

۵۵/ سروناز سینایی

۵۶/ سیامک بهاری

۵٧/ آزاد گله داری

۵٨/ بهزاد گله داری

۵٩/محمد نعمتی

۶٠/ شمی صلواتی

۶١/ موسی تلاش

۶٢/ جهانشاه رشیدیان

۶٣/ پروانه تلاش

۶۴/ آرش مرعشی

۶۵/ میلاد رسایی منش

۶۶/ هرمز رها

۶٧/ مینا سحر

۶٨/ محمد قربانی

۶٩/ سارا نخعی

٧٠/ رضا گوران

٧١/ مهوش گلشن

٧٢/ فریبا شجاعی

٧٣/ توفیق پیر خضری

٧۴/ علی قادری

٧۵/ مهناز صفایی

٧۶/ شیرین پیر خضری

٧٧/ هوروش پورکیان

٧٨/ سیاوش مدرسی

٧٩/ مصلح ریبوار

٨٠/ هما بدیهیان

٨١/ رحیم یزدان پرست

٨٢/ لقمان فاروقی

٨٣/ تومی ویتر مارک

٨۴/ فاطمه صفا

٨۵/ آوات صادقی

٨۶/ ساحل آرش

٨٧/ لیلی محسنی

٨٨/ لیلا قاسمیانی

٨٩/ زهرا فتاح نژاد

٩٠/ شیرین مهربد

٩١/ فریده رضایی

٩٢/ هوشیار سروش

٩٣/ عمر معروفی

٩۴/ مادران دورتموند

٩۵/ مژگان سرمدی

٩۶/ نیلوفر قریشی

٩٧/ فایق لاله

٩٨/ مریم بنایی

٩٩/ حسن جلیلی

١٠٠/ سوما نبوی

١٠١/ علی عطایی

١٠٢/ ایرج رضایی

١٠٣/ مهین دارایی

١٠۴/ هادی موسوی

١٠۵/ نوید محمدی

١٠۶/ هوشنگ قهرمانلو

١٠٧/ ستار نوریزاد

١٠٨/ کیمیا پازوکی

١٠٩/ شیرین بهمنی

١١٠/ مهرداد امیری

١١١/ مهرداد مالکی

١١٢/ امیر توکلی

١١٣/ هادی وقفی

١١۴/ فرهاد پیروتی

١١۵/ بابک یزدی

١١۶/ آزاد عبدالله زاده

١١٧/ ناهید نوین

١١٨/ مهرداد احمدی

١١٩/ توفیق فرجی

١٢٠/ ایران سنندج

١٢١/ محمود نجفی

١٢٢/ فرناز خسروی

١٢٣/ مهین کابلی

١٢۴/ سمیر نوری

١٢۵/ هانا بیکس

١٢۶/ شیوا مقدم

١٢٧/ یداله باقری

١٢٨/ سکینه باقری

١٢٩/ سپیده باقری

١٣٠/ جوانه باقری

١٣١/ بهاران باقری

١٣٢/ نسترن منصوری

١٣٣/ سهیلا فتحی

١٣۴/ بهمن سلطانی

١٣۵/ کیکاوس وحید

١٣۶/ ساسان اوحدی

١٣٧/داریوش شریفیان

١٣٨/ مجید فرجیان

١٣٩/ زادیر غفاری

١۴٠/ سحر ادیب

١۴١/ هوشنگ جعفر زاده

١۴٢/ ماهرخ فیروزه

١۴٣/حوریه فرج نژاد

١۴۴/ افشین صلواتی

١۴۵/ شراره آرام

١۴۶/ مسعود صالحی

١۴٧/ ندا رفیعی

١۴٨/ اندیشه علیشاهی

١۴٩/ ستاری چیمه نتو

١۵٠/ مریم شیرعلی

١۵١/ پرویز موسوی

١۵٢/افق سرخ

١۵٣ /ارش مولانائی

١۵۴/شیرین احمدی

١۵۵/نعیمه حسینی

١۵۶/رضا حسینی

١۵٧/جملیه عبداللهی

١۵٨/ریحانه جهانی

١۶٠/مینو جهانی

١۶١/راحله راحمی پور

١۶٢/سیروس ایل بیگی

١۶٣/جمیله خدایی

١۶۴/شاهو مولانائی

١۶۵/سیروان مولانائی

١۶۶/محمد محمدی

١۶٧/برزین قادری

١۶٨/نهرو رفیعی

١۶٩/ اسماعیل مردوخی

١٧٠/کاویان کیخسروی

١٧١/شهناز اسفندیار

١٧٢/ احمد رحمانی

١٧٣/ جمال موسوی

١٧۴/ منصور ترکاشوند

١٧۵/ یدی محمودی

١٧۶/ بهرام کلاه زری

١٧٧/ توران مقصودلو

١٧٨/ صالح فلاحی

١٧٩/ رضا آزموده

١٨٠/ فریده آرمان

١٨١/ ارمان محمدی

١٨٢/ شرمین بهمنی

١٨٣/ پروین محمدی

١٨۴/ رامین زندنیا

١٨۵/ شاکو سلیمی

١٨۶/ شیرین احمدی

١٨٧/نازنین برومند

١٨٨/ ندا رفیعی

١٨٩/بهنام گله داری

١٩٠/ امید اردشیری

١٩١/ نسرین صفرزاده

١٩٢/ درود کارن راد

١٩٣/ امید اردشیری

١٩۴/ خلیل احدی

١٩۵/ ایرج فرجاد

١٩۶/ منیر شریفپوریان

١٩٧/داود آرام

١٩٨/ آرمان آزاد

١٩٩/ داود ابراهیمیان

٢٠٠/ نلی فرنودی/ ظهیری

٢٠١/ نزهت فرنودی

٢٠٢/ علیرضا عزت خواه

٢٠٣/ پوریا نخبه زعیم

٢٠۴/ علیرضا نیکویی

٢٠۵/ علی قنبری

٢٠۶/ حمید اظهری

٢٠٧/ گیتی موسوی

٢٠٨/ تبسم موسوی

٢٠٩/ شهلا دانشور

٢١٠/ حمید حمیدزاده

٢١١/ شهناز جوان بختیان

٢١٢/ فریبا آذرخش

٢١٣/ رویا نعمت پور

٢١۴/ رزا کریمی

٢١۵/ علیرضا مهدیلو

٢١۶/ خالد ناصری

٢١٧/ زهرا سادات ابراهیمی

٢١٨/ زهرا شفیعی دهاقانی

٢١٩/ فیروزه یعقوب ازلیقی

٢٢٠./ شهره ابراهیمی

٢٢١/ محمد محبی

٢٢٢/ سلیمان قاسمیانی

٢٢٣/ فرداد راستین

٢٢۴/ مهری کنعانیان

٢٢۵/ فرامرز قربانی

٢٢۶/ هادی رها

٢٢٧/ احمد مقیمی

٢٢٨/ فرح شیخی

٢٢٩/ محمد مولودی

٢٣٠/ عزیزه لطف الهی

٢٣١/ اصغر یوزمند

٢٣٢/جلیل جلیلی

٢٣٣/ مجتبی زرگر

٢٣۴/ رضا علی نیا

٢٣۵/ خالد تدبیر

٢٣۶/ اسرین رادمنش

٢٣٧/ علی عادل پور

٢٣٨/ شهاب بهرامی

٢٣٩/ شهرام احدی

٢۴٠/ نگار سرو علیشاهی

٢۴١/ رحمت ابراهیمی

٢۴٢/ ناصر آقباشلو

٢۴٣/ محمد رضا پویا

٢۴۴/ سهیلا پور عابدین

٢۴۵/ کویستان امینی

٢۴۶/ ماردین سنندج

٢۴٧/ کاظم نیکخواه

٢۴٨/ جوادی

٢۴٩/ مجید حمیدیان

٢۵٠/ سیامک زارع

٢۵١/ اصغر کریمی

٢۵٢/ شهین حیدری

٢۵٣/ محسن ابراهیمی

٢۵۴/ حمزه طوماری

٢۵۵/ مهسا فعال زاده

٢۵۶/ بابک عیدی پور

٢۵٧/ حوریه قره داغی

٢۵٨/ ثریا کریمی

٢۵٩/ ژیلا میرکی

٢۶٠/ امیر توکلی

٢۶١/ حسن افروغی

٢۶٢/ هیوا احمد

٢۶٣/ سهراب وفا

٢۶۴/ مریم مقدم

٢۶۵/ مصطفی عبدی

٢۶۶/ جلیله باقلانی

٢۶٧/ آسو بهداد نیا

٢۶٨/ حافظه سعیدی

٢۶٩/ شهلا زارع

٢٧٠/ مینا نصیری

٢٧١/ منصوره باقری

٢٧٢/ آفرین فرخی

٢٧٣/ رها صفر زاده

٢٧۴/ هانیه عبداللهی

٢٧۵/حمید سعید

٢٧۶/ حامد عبداللهی

٢٧٧/ نازنین آقا زاده

٢٧٨/ فریبا آقا زاده

٢٧٩/ الوان رحیمی

٢٨٠/ لیلا رحیمی

٢٨١/ تهمینه رحیمی

٢٨٢/ روژین مرادی

٢٨٣/ مریم مصطفی سلطانی

٢٨۴/ مجید آذری

٢٨۵/ شیرین بهرامی

٢٨۶/ محبوبه گوهری

٢٨٧/ منیژه ناظم

٢٨٨/ علی قنبری

٢٨٩/ بابک سالاری

٢٩٠ / تیمور امجدی

٢٩١/ فاطی محمدی

٢٩٢/ حسین شاکری دانه

٢٩٣/ فرشته نظام آبادی

٢٩۴/ پروین کریمی

٢٩۵/ هاشم ساعدی

٢٩۶/ سهیلا شهبازنژاد

٢٩٧/ فریبا حسینی

٢٩٨/ کیا صبری

٢٩٩/ مهتاب قربانی

٣٠٠/ ملک چراغی

٣٠١/ ایرج آبشار

٣٠٢/ عظیم مطور

٣٠٣/ عباس ایاغ

٣٠۴/ مسعود آذرنوش

٣٠۵/ جمال صابری

٣٠۶/ فرشته ناجی حبیب زاده

٣٠٧/ سودابه شکیبا

٣٠٨ / سعید ویسی

٣٠٩/ آذر پویا

٣١٠/ نیایش طاهرای

٣١١/ سوگل ترابی

٣١٢/ شیدا عبدی

٣١٣/ اسرین او بجی

٣١۴/ حسین لاجوردی

٣١۵/ مونا کاشف

٣١۶/ رضا کامروا

٣١٧/ بهنام باقری

٣١٨/ مرتضی پیر محمد زاده

٣١٩/ بهزاد عزیزی

٣٢٠/ جوزف لوئی

٣٢١/ بهروز مهرآبادی

٣٢٢/ صمد علیمرادی

٣٢٣/ کامران قانعی

٣٢۴/ حمید تقوایی

٣٢۵/ نوشین قادری

٣٢۶/ سیروان قادری

٣٢٧/ علیرضا قدسیه

٣٢٨/ کوروش نیکخواه

٣٢٩/ شهین امیری

٣٣٠/ ریبوار گلی

۳۳۱/شهلا عبقری

۳۳۲/طغری قره گوزلو

۳۳۳/ امین کمانگر

۳۳۴/مجید آذری

۳۳۵/ فرزانه درخشان

۳۳۶/هه ژار علیپور

۳۳۷/مهدی پور شیخانی

۳۳۸/دانیل اورامانی

۳۳۹/کاوه طهماسبی

۳۴۰/ صحرا بهار

۳۴۱/جمشید مدرس اول

۳۴۲/جمشید شیرزاد

۳۴۳/آیدا حسینی

۳۴۴/خلیل کیوان

۳۴۵/ایرج رودباری

۳۴۶/نیایش طاهری

۳۴۷/سوگل ترابی

۳۴۸/پرهام گیلانی

۳۴۹/رادیو پیام کانادا

۳۵۰/ میرحسین آقایاری

۳۵۱/نسرین الماسی

۳۵۲/ شهباز نخعی

۳۵۳/ محمد هژیری

۳۵۴/ بهرام کلاهزار

۳۵۵/ اکرم دودانگه

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
تازه ترین اخبار سیل در استانهای شمالی. رژیم جمع آوری کمک های مردمی را ممنوع اعلام کرد کمپین برای آزادی کارگران زندانی: نشست مشترک دبیر کل اتحادیه کانادایی با هیئت “فری دم ناو”, محکومیت شلاق و شکنجه علیه زندانیان در ایران گزارشات سیل در شمال کشور؛ راههای آق قلا مسدود شد. حرکت سیلاب به سوی گمیش تپه پیام نوروزی مینا احدی، سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران درباره سال نو ۱۳۹۸ شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: نوروتان فرخنده و پیروز باد مادران پارک لاله ایران: بهاران خجسته باد!
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com