نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمیته بین المللی علیه اعدام:نمایش فیلم “طراحی سوخته” نشانه ورشکستگی جمهوری اسلامی است!
اشتراک گذاری

پس از آزادی اسماعیل بخشی از زندان و طرح این مسئله که او در زندان مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفته است، مردم بسیاری وسیعا از او به حمایت برخاستند و جمهوری اسلامی دچار مخمصه ای جدی شد. جمهوری اسلامی برای خنثی کردن فضای  اعتراضی علیه شکنجه و سرکوب، اقدام به انتشار فیلمی تحت عنوان ” طراحی سوخته، تیری که به سنگ خورد” نمود و سعی کرد گریبان خود را از فشار اعتراض مردمی برهاند. اما در واقع این تیر جمهوری اسلامی بود که به سنگ خورد و این اقدام نیز به ضد خودش تبدیل گردید.

با اینکه بر همگان روشن است که اسماعیل بخشی و سپیده ُقلیان و علی نجاتی زیر شکنجه های جسمی و روحی مجبور به اعترافات تلویزیونی شده اند ولی حرفهایی که آنها بر زبان آوردند نه فقط جرم نیست بلکه جزئی از حقوق مسلم شهروندان در یک جامعه است. جرایمی که به این فعالین در فیلم نسبت داده می شود نظیر تهیه خبر و گزارش از اعتصاب و مبارزه کارگران و انتشار علنی آن، چکونگی سازماندهی اعتراضات کارگری و ایجاد همبستگی میان بخش های مختلف کارگران، برگزاری نشست و همفکری با دوستان و یاران و … در بسیاری از کشورهای سرمایه داری بعنوان حقوق مسلم کارگران و شهروندان پذیرفته شده است. به این اعتبار با نمایش این فیلم نه فقط ذره ای از عزت و احترام به اسماعیل بخشی ها و سپیده قُلیان ها و علی نجاتی ها در میان مردم کم نشد بلکه مردم از شکنجه و  خُرد کردن حرمت و کرامت انسانی آنها خشمگین شدند و بیش از گذشته، این عزیزان را در آغوش محبت انسانی خود گرفتند.

از سوی دیگر وصل کردن اعتراضات به حق کارگری و مردمی به دولت آمریکا توجیه نخ نمایی است که پیش از این جواب خود را از مردم با شعار “دشمن ما همینجاست، دروغ می گن آمریکاست” گرفته است.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی نه با سرکوب می تواند جلوی مردم را بگیرد و نه با انجام چنین تبلیغات نخ نمایی می تواند از حلقه نفرت و انزجار عمومی نجات یابد. انچه که می ماند رسوایی بیشتر برای رژیم جنایتکار اسلامی  و ادامه اعتراضات مردم برای بر چیدن بساط شکنجه و اعدام و سرکوب در ایران است.

کمیته بین المللی علیه اعدام از همه فعالین مدنی و کارگری که تحت اجحافات و شکنجه های  جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، بی دریغ حمایت می کند. این نمایشات  تلویزیونی خود مصداق آشکار شکنجه است که جمهوری اسلامی سعی در انکار آن دارد. ما از فعالیت آزادانه تشکل های مستقل کارگری در جامعه، آزادی رسانه ها و مطبوعات ، آزادی تجمع و اعتصاب، آزادی احزاب سیاسی و عضویت در آنها حمایت می کنیم  ومعتقدیم کسانی که این حقوق پایه ای مردم را زیر پا می گذارند مجرم هستند نه کارگران و مردم حق طلب. ما همگان را فرا می خوانیم که برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و مختومه اعلام کردن پرونده ای امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی و رفع اتهام از آنها نیروی متحد خود را به میدان آورند. راهی برای رسیدن به آزادی و برابری جز سرنگونی جمهوری اسلامی وجود ندارد.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۳۰ دی ۱۳۹۷- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹

 

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=142816