نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
تجمعات اعتراضی کارگران پارس جنوبی، سد چمشیر، کشتارگاه نهاوند و شهرداریهای سنندج، توحید، اراک و سرابله
اشتراک گذاری

اطلاعیه خبری:تجمعات اعتراضی کارگران پارس جنوبی، سد چمشیر، کشتارگاه نهاوند و شهرداریهای سنندج، توحید، اراک و سرابله

پارس جنوبی: روز پنجشنبه ٢٣ اسفند  شماری از کارگران پیمانکاری فاز ۱۲ پارس جنوبی که در پالایشگاه نهم مشغول به کار هستند، برای چندمین روز طی ماه جاری، در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند. این کارگران که با واسطه شرکت پیمانکاری «نسیم پاک» در پالایشگاه به کار اشتغال دارند به عدم پرداخت حق سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی توسط پیمانکار اعتراض کرده اند. آنها دستمزد بهمن ماه خود را روز ٢١ اسفند ماه  با تاخیر دریافت کردند.

شهرداری سنندج: روز ٢٣ اسفند کارگران و کارمندان  شهرداری سنندج در اعتراض به تعویق پرداخت حقوقهایشان  درمقابل ساختمان  شهرداری  تجمع کردند. این تجمع با تعرض نیروی اننظامی و مقابله کارگران با آنها مواجه شد.

شهرداری اراک: روز ٢٣ اسفند کارگران شهرداری در اراک در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و عیدی سالانه خود مقابله شهرداری تجمع کردند.

شهرداری ایلام: روز ٢٢ اسفند  کارگران شهرداری توحید در ایلام با شعار ۶ ماه حقوق نگرفته ایم، دست به تجمع زدند. همچنین روز ٢٢ اسفند کارگران شهرداری سرابله در استان ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا، مقابل شهرداری تجمع کردند.

 

کشتارگاه نهاوند: روز ٢٢ اسفند کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به تعویق پرداخت ۴ ماه دستمزد عدم امنیت شغلی خود دست از کار کشیده و مقابل استانداری شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند.

 

سد چمشیر: روز ٢١ اسفند کارگران سد چمشیر در ادامه اعتراضات خود به تعویق پرداخت دستمزدهایشان مقابل فرمانداری  گچساران تجمع کردند. به این کارگران وعده داده شده بود که در ایران روز حقوق آنها پرداخت خواهد شد.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ اسفند ٩٧، ١۴ مارس ٢٠١٩

 

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=147622