آخرین اطلاعیه ها
سازمان جوانان کمونیست: از اعتراض و مطالبه دانشجویان معترض به حجاب و عفاف دانشگاه تهران وسیعا باید پشتیبانی کرد
سه شنبه, ۲۴ام اردیبهشت, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

در تجمع اعتراضی علیه حجاب و عفاف چه گذشت؟

روز دوشنبه ۲۳ اردیبشهت ۹۸، دانشجویان دانشگاه تهران طبق فراخوان قبلی، در اعتراض به حجاب و عفاف و قوانین اسلامی و علیه حضور گشت ارشاد دانشگاهی تجمع اعتراضی وسیعی را شکل دادند. تجمعی که بفاصله کمی از تجمع اول ماه مه روز جهانی کارگرمقابل مجلس در اعتراض به استثمار، فقر و گرانی و سیاست های ضدانسانی موجود برگزار شد، جدال عمیق تر دانشجویان را با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی در بطن گسترش جنبش عظیم سرنگونی علیه این حکومت نشان میداد.

در این تجمع که با حضور پرشوردانشجویان، و مشخصا حضور چشمگیر دانشجویان زن در صف مقدم اعتراض با در دست داشتن شعار رهایی زن رهایی جامعه برگزار شد، دانشجویان اعلام کردند که آیین نامه برخوردهای انضباطی با دانشجویان، نقض آشکار حقوق انسانی و تجاوز و تعرض به حریم خصوصی دانشجویان بخصوص دانشجویان زن است.

دانشجویان با روحیه بسیار بالای مبارزاتی در اعتراض به حجاب، این ابزار سرکوب زنان و جامعه و با شعارهای زیر تجمع را آغاز کردند:

نه به حجاب اجباری

بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری

نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری

آزادی انتخاب حق مسلم ماست

پوشش اختیاری حق مسلم ماست

لغو فوری قوانین تبعیض آمیز و تفکیک جنسیتی

نه به گشت ارشاد دانشگاهی

تجمع کنندگان با در دست داشتن تصاویر دانشجویان دربند، در اعتراض به بازداشت فعالین در تجمع اول ماه  مه روز جهانی کارگر، مشخصا فعال دانشجویی مرضیه امیری، به سرکوبهای سازماندهی شده حکومتی اعتراض کردند و خواهان آزادی آنها شدند.

 

▪️حمله ناموفق گله های نیروهای امنیتی و بسیجی به تجمع دانشجویان

در حین تجمع دانشجویان، گله های هدایت شده از نهادهای خارج دانشگاه از جمله حوزه و نیروهای امنیتی و بسیج و لباس شخصی به تجمع دانشجویان حمله کردند و با شعار “الله اکبر” که چهل سال جمهوری اسلامی با این شعار جنبشهای اعتراضی را سرکوب کرده، زندانی کرده، شکنجه کرده، شلاق زده، سنگسار و اعدام کرده سعی در متفرق کردن دانشجویان کردند. حتی با ضرب و شتم برخی دانشجویان، خشونت و وحشیگری نمایندگان جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند. اما هیچ اقدامی از طرف این محافظان نظام  و ارزشهای ضدانسانی آن نتوانست تجمع دانشجویان را بر هم بزند.

دانشجویان راهی سالن آمفی تاتر شدند و در آنجا هم نیروهای بسیجی و امینتی بدنبال دانشجویان راه افتادند و درگیری ادامه پیدا کرد. یک دانشجوی بسیجی به روی سن رفت تا سخنرانی کند که با شعار”بسیجی بیا پایین” مواجه شد و بسیجیان تنوانستند به این شیوه هم فضای اعتراضی را مهار کنند. دانشجویان آزادیخواه، مدافع برابری، سکولاریزم و انسانیت موفق شدند بیانیه اعتراضی خود را در حضور رئیس حراست، رئیس دانشگاه و دیگر مسئولین دانشگاه قرائت کنند و در حضور این نمایندگان آموزش عالی جمهوری اسلامی، علیه گشت ارشاد دانشگاهی، علیه حجاب اجباری و سرکوب زنان و علیه سرکوبهای سازماندهی شده نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی، اعتراض خود را آشکارا اعلام کنند.

در همین حین نیروهای امنیتی درب دانشگاه را بسته ولی دانشجویان با شعارهای؛ اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری، نه به گشت ارشاد دانشگاهی، نیروهای سرکوبگر را کلافه کردند. تا جایی که نیروهای محافظ نظام به التماس دانشجویان افتاده بودند که دیگر شعار ندهند.

 

▪️تاثیر سیاسی اعتراض دانشجویان به شرایط اقتصادی و بیحقوقی اجتماعی و سیاسیبا عنواین “نه به بیکاری، بیگاری و حجاب اجباری”

دانشجویان در راستای اعتراضات قبلی خود علیه سیاست های ضدانسانی سرمایه دارانه و نئولیبرالیستی، علیه تشدید خصوصی سازیها، علیه فقر و ستم طبقاتی، و در ادامه مبارزات رادیکال و پیشرو زنان، کارگران، معلمان و بازنشستگان خواسته های خود را بشرح زیر اعلام کردند و هشدار دادند که تا پایان یافتن این وضعیت به جدال خود با جمهوری اسلامی ادامه میدهند؛

۱.لغو حجاب اجباری و انتخاب آزادانه پوشش.

۲.لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و لغو تفکیک جنسیتی به هر شکل و در هر زمینه.

۳.جدایی دین از آموزش و پرورش و دانشگاه ها.

۴.انحلال فوری همه نیروهای نظامی، شبه نظامی، امنیتی مانند کمیته های انضباطی، حراست، نمایندگی رهبری، بسیج و غیره در دانشگاه. ممنوعیت اکید ورود پلیس و نیروی انتظامی . گشت ارشاد به دانشگاه.

۵.آزادی های بی قید و شرط سیاسی مانند آزادی بیان، تجمع، تشکل، تحزب، اعتراض، اعتصاب، و سایر فعالیت های دانشجویی نظیر فعالیت های فرهنگی و علمی وغیره.

در تجمع این روز دانشجویان یکبار دیگر نشان دادند که دانشگاه پایگاه و مرکز برابری طلبی،سکولاریزم، ازادیخواهی و بلندگوی سیاسی جامعه است، اعلام کردند که زیر بار ستم نمی روند، و بار دیگر قدرتمندانه تر پیام خود و کل جامعه را به جمهوری اسلامی فرستادند که نه تهدید نه زندان نه احکام نه شکنجه هرگز اثر ندارد و دانشگاه یک پایگاه سیاسی چپ در جامعه است که به نمایندگی نه فقط دانشجویان بلکه بنمایندگی اکثریت مردم ایران با قدرت برای پایان دادن به این وضعیت به پیش میرود.

دانشجویان با سازماندهی و برگزاری این تجمع باشکوه اعتراضی نشان دادند که امروز کمونیزم سیاسی، پراتیک و انقلابی و خواسته های سوسیالیستی نه تنها در جامعه بلکه در دانشگاه نیز دست بالا دارد. این تجمع گواه آشکار این بود که معضل اصلی اکثریت مردم ایران، جمهوری اسلامی است و مردم برای دستیابی به یک جامعه آزاد، برابر، با رفاه همگانی و منزلت اجتماعی باید این حکومت را از سر راه خود بردارند.

این تجمع، آشکارا تاثیر جنبش نوین رهایی زن را در فضای مبارزات دانشگاه و در پیوند با جنبش دانشجویی نشان داد و اینکه پرچم رهایی زن، امروز نه فقط در دست زنان و مدافعان حقوق زنان، بلکه بین دانشجویان چپ و رادیکال نیز دست بدست میشود. در دو هفته اخیر، در دو تجمع اعتراضی اول ماه مه روز جهانی کارگر و تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حجاب و عفاف، پیوند و همبستگی بین جنبش های رادیکال و مبارزاتی کارگری، دانشجویی و رهایی زن بیش از هر زمان مشهود بود.

 

سازمان جوانان کمونیست به همه دانشجویان در سراسر کشور فراخوان اعتراض وسیع به وضع موجود میدهد و از همه زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، همه فعالین جنبشهای اعتراضی و انسانهای آزادیخواه و مدافع برابری و سکولاریسم میخواهد که با دانشجویان معترض اعلام حمایت کرده و از مبارزات دانشجویان علیه وضع موجود با تمام قوا حمایت کنند.

 

سازمان جوانان کمونیست به همه انسانهایی که خواهان پایان دادن به وضعیت موجود هستند فراخوان میدهد که به صف مبارزه متشکل و متحزب بپیوندند. لازمه فائق آمدن بر جمهوری اسلامی یک مبارزه هدفمند، سازماندهی شده و متحزب بر مبنای یک پلتفرم انسان محور، آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سکولار و سوسیالیستی است، پلتفرمی که متضمن رهایی بشر از شر نظام مبتنی بر سرمایه داری و حکومت اسلامی سرمایه داران، و متضمن رهایی زنان از شر قوانین اسلامی و متضمن رفاه برای همگان باشد.

 

به #سازمان_جوانان_کمونیست بپیوندید!

 

نه به بیکاری و بیگاری، نه به حجاب اجباری

نه به استثمار، نه به فقر،

نه به سرکوب، نه به جمهوری اسلامی

زنده  باد مبارزات همبسته دانشجویان، کارگران، زنان

زنده باد آزادی و برابری، اداره شورایی، زنده باد سوسیالیسم

 

سازمان جوانان کمونیست

۲۳اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۳ مه ۲۰۱۹

.

📲ارسالپیامهای تصویری، صوتی و نوشتاری به پیامگیر تلگرام @sjktamas

.

کانال تلگرام:

@jk_org

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
گزارشی از تظاهرات علیه حضور ظریف در نروژ کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: بازنشستگان کردستان, به اعتراض سراسری بازنشستگان در ۴ شهریور بپیوندید! اسلو: فراخوان به تظاهرات علیه دعوت وزیر امور خارجه رژیم جنایتکاران اسلامی، پنجشنبه ۲۲ آگوست نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه نروژ در اعتراض به دعوت وزیر خارجه رژیم اسلامی! گزارش تصویری از آکسیون علیه عاشورای دولتی در تورنتو حزب کمونیست ایران: در محکومیت مناسبات دولت سوئد با جنایتکاران رژیم اسلامی ایران!
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com