آخرین اطلاعیه ها
کمپین برای آزادی کارگران زندانی:بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه محاکمه شدند دادگاههای فرمایشی رژیم اسلامی برای کارگران و مردم معترض محکوم است
شنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

١٢ مرداد (٣ اوت) دادگاه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه آغاز شد. در این روز اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه،‌ سپیده قلیان مدافع مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ اعضای نشریه‌ی اینترنتی گام به جرم خبررسانی از مبارزات کارگران هفت تپه به دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شدند. همزمان با این محاکمات در شوش نیز تعدادی از کارگران بخاطر اعتراضاتشان در ٩ مه (١٩ اردیبهشت) بخاطر تعویق دستمزدها و دیگر مطالباتشان مورد محاکمه قرار گرفتند.
اتفاقاتی که در محاکمات بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب در تهران و در شوش افتاده است، نشان بارزی از مضحکه جنایتکارانه ای است که آنرا “دادگاه” میخوانند. این دادگاه ها گواه روشنی بر همدستی دستگاه قضایی حکومت اسلامی با کارفرمایان دزد و مفتخور علیه کارگران است. امروز کارگران و مردم علیه کل این بساط چپاول و دزدی و دستگاه قضایی حکومت اسلامی اعتراض دارند و کارزاهای مختلفی در سطح جامعه علیه سرکوبگری های حکومت شکل گرفته است. از کارزارهای مبارزاتی کارگران علیه سرکوبگریهای حکومت میتوان از جمله اینها را مورد اشاره قرار داد: کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و نسبت دادن اتهاماتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی”، کارزار علیه دادگاههای ناعادلانه با خواست علنی برگزار شدن آنها، کارزار علیه قرار وثیقه برای آزادی موقت زندانیان سیاسی بعنوان شکلی از چپاول و اختلاس حکومتیان و باز نگاهداشتن پرونده های امنیتی فعالین، کارزار در دفاع از کیفرخواست اسماعیل بخشی و سپیده قلیان علیه شکنجه و زندان و بساط نا امن درون زندانها، کارزار برای آزادی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و روز جهانی کارگر. اینها از جمله کارزار های کارگران، معلمان و مردم معترض در ایران در برابر تعرضات حکومت است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی حمایت خود را از این کارزار ها اعلام داشته و تلاش دارد صدای این اعتراضات در سطح جهان باشد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی از همه نهادهای بین المللی انتظار دارد که حمایت قاطع خود را از این کارزاهای مبارزاتی و علیه بساط سرکوبگری های حکومت اسلامی اعلام دارند. کمپین برای آزادی کارگران از تمامی نهادهای کارگری خواستار است که با امضای این نامه از مواد مورد تاکید در این نامه اعلام حمایت کنند. کمپین برای آزادی کارگران زندانی بر نکات زیر تاکید دارد:
– ما دادگاههای ناعادلانه ای که برای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه برپا شده بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فرد، محمد حنیفر، علی نجاتی، عسل محمدی، بازداشت شدگان اول ماه مه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم. ما قاطعانه حمایت خود از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میکنیم. شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” شعار کارگران نیشکر هفت تپه، شعار و اعتراض همه مردم است.
– ما خواستار پایان دادن به پیگرد و احضار فعالین کارگری و اجتماعی تحت عنوان اتهامات امنیتی هستیم. دادگاهها باید علنی باشند و تمامی احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی و از جمله برای کارگران نیشکر هفت تپه را که در همین روزها در شوش محاکمه شدند، محکوم میکنیم.
ما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با قوانین جزایی اسلامی اش را به عنوان دستگاهی در خدمت منافع سرمایه داران و علیه کارگران محکوم میکنیم.
– تجمع، تشکل، اعتصاب، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حقوق پایه ای کارگران است. ما بر آزادی بدون قیدو شرط سیاسی در جامعه تاکید میکنیم.
-جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار و تمام مراجع بین المللی اخراج شود.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١۶ اوت ٢٠١٩
shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com/
(جهت اطلاع بیشتر از دادگاه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه به نامه ضمیمه میتوانید رجوع کنید).

ضمیمه:
همدستی دستگاه قضایی حکومت اسلامی و کارفرمایان علیه کارگران
اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه دادگاهی شدند
روز ١٢ مرداد (٣ اوت) دادگاه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه پشت درهای بسته شروع به کار کرد. در این روز اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه،‌ سپیده قلیان مدافع مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، ‌امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ اعضای نشریه‌ی اینترنتی گام به جرم خبررسانی از مبارزات کارگران هفت تپه به دادگاه انقلاب اسلامی منتقل شدند. در این دادگاه با قرائت کیفرخواست بازداشتی ها، نفرات به بیرون هدایت شدند و اسماعیل بخشی بعنوان اولین متهم به محاکمه کشیده شد و دادگاه دیگر بازداشت شدگان به روزهای بعد موکول گردید. 
همزمان با کار دادگاه و در اعتراض به ادامه بازداشتها و محاکمه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده جمعیتی از فعالین کارگری، دانشجویان و تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه همراه با خانواده ها جمع بودند. نیروی انتظامی در هراس از گسترش دامنه این تجمع خیابانهای محل را بسته و همانجا سه دانشجو به اسامی رهام یگانه و هیراد پیربداقی و فرید لطف آبادی را بازداشت کردند که همچنان در زندانند. 
در جریان محاکمه روز ١٢ مرداد (٣ اوت) قاضی مقسیه رئیس دادگاه اسلامی از همان ابتدا به اسماعیل بخشی و وکیل او توهین کرد. اسماعیل بخشی در برابر این توهین ها اعتراض کرد و اعلام کرد که خط قرمز من کارگران نیشکر هفت تپه و وکیلم است و اگر به آنها توهین شود قاطعانه خواهم ایستاد. در این روز هنگامیکه وکیل بخشی در دفاع از موکلش سخن میگفت، رئیس دادگاه اعلام کرد که دیگر لزومی به حضور بخشی در دادگاه نیست که با اعتراض وکیل وی عقب نشست. با این برخورد فضای دادگاه متشنج شده و ادامه آن به روز بعد کشیده شد. روز ١٣ مرداد (۴ اوت) دادگاهی کردن اسماعیل بخشی ادامه یافت. در بخشی از این محاکمات رئیس دادگاه اعلام کرد که شعار “نان، کار، آزادی، اداره شورایی” شعاری کمونیستی است که اسماعیل بخشی در پاسخ گفت که این شعار مطالباتی و معیشتی کارگران است و من از کارگران هفت تپه دفاع میکنم. این گفتمان ها نشانگر این است که در این دادگاه در واقع آزادیخواهی و برابری طلبی و جلو آمدن کارگران با آلترناتیو شورایی است که دارد به محاکمه کشیده شده و همه توجه ها را به خود جلب کرده است. در روز ١٣ مرداد (۴ اوت) عسل محمدی یکی از اعضای نشریه گام نیز محاکمه شد و قرار وثیقه او به دو میلیارد افزایش یافت که بدلیل اینکه این وثیقه واگذار نشد، عسل به زندان اوین منتقل گردید. 
در ادامه این محاکمات سپیده قلیان در ١٩ مرداد (١٠ اوت) محاکمه شد. سپیده قلیان در پاسخ به اتهامات و پرونده سازیهای حکومت گفت: “من در حین بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده ام، پس اتهامات وارده را قبول ندارم “. بدین ترتیب او بر شکایت و اعتراضش علیه زندان و شکنجه پای فشرد. اما همانجا مورد تهدید قرار گرفت که به زندان اوین بازگردانده میشود. در این دادگاه جمالالدین حیدری وکیل وی در دفاع از موکلش اعلام کرد که به استناد گفته های سپیده، اتهامات وارده به او کذب است و سپیده بعنوان فرزند یک خانواده کارگری در دفاع از مبارزات کارگران هفت تپه جرم نکرده است. اما همانجا به او گفته شد : “شما با دفاع از سپیده قلیان، قوه قضائیه و نیرو های امنیتی را زیر سوال می برید”. سپس وکیل سپیده تحت عنوان اینکه با دفاعیات دادگاه را به هم میزند، تهدید به بازداشت شد. 
پس از دادگاه سپیده قلیان، امیر حسین محمدی فرد و ساناز الله یاری دو نفر دیگر از اعضای نشریه گام در بیستم مرداد (١١ اوت) محاکمه شدند. در این جلسه دادگاه قاضی وقت کافی برای دفاع در اختیار محمدی فرد قرار نداد و همچنین با تودیع وثیقه برای ساناز الهیاری که در وضعیت جسمانی بدی بسر میبرد موافقت نکرد. در اعتراض به این بساط سرکوبگرانه امیرحسین محمدی فرد که چهل روز بود در اعتصاب غذا بسر میبرد و خواستار آزادی تمام دستگیر شدگان هفت تپه است، اعلام “اعتصاب غذای خشک” کرد. 
همزمان با برگزاری دادگاه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در تهران، تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه نیز در شهر شوش دادگاهی شدند. این دادگاه در ٢٣ مرداد (١۴ اوت) برگزار شد و در جریان آن ده کارگر به اسامی عادل سماعین، رستم عبدالله زاده، محمد خنیفر، عصمت‌الله کیانی، اسماعیل جعادله، امید آزادی، منصور بنی نعامه، فیصل ثعالبی، حسین انصاری و صاحب ظهیری محاکمه شدند. این کارگران بخاطر اعتصاب یک ساعته خود و تجمع شان در محوطه شرکت برای پیگیری خواستهایشان در ١٩ اردبیبهشت (٩ مه) و بنا بر شکایت اسد بیگی مدیر کارخانه تحت عنوان داشتن قصد برهم زدن نظم کارخانه محاکمه شدند. کارگران حاضر در دادگاه و در دفاع از خود اعلام داشتند که برای آنها تفاوتی نمیکند که چه کسی مدیر شرکت است. اما اعتراض آنها به تعویق دو ماه دستمزد، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، مزایای عقب افتاده و عدم پرداخت حق بیمه و تمدید نشدن دفترچه های بیمه خود تجمع کرده اند. این درحالیست که دادستانی پرونده این کارگران را حتی به شعبات دادیاری ارسال نکرده و خود مستقیما به آنها رسیدگی و دفاعیات کارگران را به صورت گزینشی ثبت نموده و در زمان امضای دفاعیات به آنها اجازه خواندن کیفرخواستشان را نداده اند. این دادگاهها نیز بخش دیگری از پرونده سازی های دستگاه قضایی حکومت اسلامی در همدستی با کارفرمایان دزد و مفتخور است. علاوه بر این محاکمات همچنین چند روز قبل از این نیز هشت نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه و به هشت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاههای ناعادلانه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه محکوم است. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فرد، محمد حنیفر، علی نجاتی، عسل محمدی، بازداشت شدگان اول ماه مه و تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
(shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com/
۱۶ اوت ٢٠١٩

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
کمیته بین المللی علیه اعدام: کرونا و وضعیت زندانیان و زندانها, جان زندانیان هم در خطر است! اخبار مرتبط با ویروس کرونا،تایید ابتلای ۹۵ نفر و فوت ۱۵ نفر انجمن مارکس برگزار میکند: کمونیسم کارگری در کوران تحولات سیاسی، مروری بر جهتگیری، متد و عملکرد حزب کمونیست کارگری در یکسال اخیر. سخنران: حمید تقوائی . جمعه ۹ اسفند، ۲۸ فوریه اعتراض کارگران راه آهن به عدم اجرای عملیات پیشگیری از کرونا. اعتصاب عمومی یک پاسخ فوری حزب کمونیست کارگری: اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و سه خبر اعتراضی دیگر حزب کمونیست کارگری: فاجعه انسانی شیوع کرونا در ایران و دو بیانیه و اعتراض کارگری
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com