نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری:ادامه اعتراضات کارگران آذراب و تجمع آنها مقابل دفتر مدیریت
اشتراک گذاری

روز ۱۱ آبان کارگران و پرسنل آذرآب در ادامه اعتراضات یک ماهه خود در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. اعتراض کارگران آذرآب به نبود امنیت شغلی و تعویق پرداخت دستمزدهایشان است. کارگران آذرآب خواستار پایان دادن به دزدیهای پشت پرده تحت عنوان خصوصی سازی و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و دیگر طلبهایشان هستند. دور جدید اعتراضات این کارگران از مهر ماه آغاز شد و بعد از اولتیماتومی ده روز که عملا بیست روز به طول انجامید، این اعتراضات به خیابان کشیده شد. کارگران آذر آب در این یکماه علیرغم سرکوبگری های حکومت و احضارها و تهدیدات ودستگیر کردنها به اعتراضات خود ادامه دادند و اخرین بازداشتی های آنها در ششم آبانماه به قید وثیقه آزاد شدند. یک خواست مهم کارگران آذر آب بسته شدن پرونده های امنیتی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، توقف احضارها و دستگیریهاست. کارگران آذرآب در جریان مبارزاتشان عملا شوراهای اسلامی را از مقابل حرکت اعتراضی خود کنار زده و با خنثی کردن توطئه های تفرقه افکنانه این نهادهای دست ساز حکومتی متحدانه مبارزاتشان را به جلو بردند و نمایندگان خود را انتخاب کردند.

اعتراضات کارگران آذر آب به مبارزات کارگران هپکو و دیگر مراکز کارگری در این شهر پیوند نزدیک دارد. در طول مبارزات این کارگران ما شاهد صحنه های زیبایی از همبستگی کارگری در میان آنان بوده ایم. خواستهای مشترکی مبارزات این کارگران را به هم وصل میکند و بستر مناسبی برای رفتن بسوی اعتصابات هماهنگ و سراسری است. اعتراضات کارگران آذرآب تا هم اکنون انعکاس بین المللی نسبتا گسترده ای داشته است. از جمله اتحادیه کارگران اینداستریال حمایت خود را از مبارزات این کارگران اعلام کرده است. حزب کمونیست کارگری ضمن اعلام حمایت از مبارزات کارگران آذرآب مردم شهر اراک و همه کارگران را به حمایت وسیع از خواستها و مبارزات این کارگران فرا میخواند.

پیش بسوی شوراها

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲   آبان  ٩٨،  ٣ نوامبر  ٢٠١٩

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=166692