نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: بیانیه های معلمان و کارگران و نویسندگان علیه سرکوب و دستگیریها
اشتراک گذاری

سه نهاد یعنی کانون نویسندگان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون صنفی معلمان با صدور سه بیانیه جداگانه نسبت به سرکوب اعتراضات اخیر مردم توسط جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در این بیاینه ها ضمن ابراز همدردری با خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر بر آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان تاکید شده است.
در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران که در نهم آذر ماه منتشر شده است ضمن حمایت از اعتراضات قدرتمند مردم و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان اعلام شده است که “با ورود به اعتصابات گسترده در کنار تسخیر خیابانها می توان توازن اجتماعی کنونی را دگرگون ساخت.”. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان آبانماه، به مردم معترض درود میفرستد و اعلام می دارد که تنها راه برون رفت طبقه کارگر و کل جامعه از وضعیت فلاکتبار کنونی، تغییر مناسباتی است که در بن بست همه جانبه خود این وضعیت را تداوم می بخشد. کارگران و تمامی مزدبگیران و کل اقشار تحت ستم جامعه به درست طریق خویش را یافته اند و در پس این سرکوبها و در نزدیکترین فرصت ممکن باز به پیگیری خواست و مطالبات خویش به شکلی توده ای تر و قدرتمندتر دست خواهند زد.”
کانون صنفی معلمان طی بیانیه ای در هشتم آذرماه پیرامون اعتراضات مردمی در روزهای اخیر با تاکید بر همبستگی خود با خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر نگرانی خود را از دستگیریهای اخیر اعلام کرده است. در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان چنین آمده است:” در هفته های اخیر افزایش ناگهانی و بی سابقه ی قیمت بنزین، جرقه ای بود برای شعله ور شدن آتش خشم فروخورده انبوه شهروندانی که در نتیجه تصمیمات نابخردانه اقتصادی، هربار بیشتر از گذشته از تامین ابتدایی ترین نیازهای حیاتی خود فرو می مانند.” در انتهای این بیانیه ضمن هشدار به مقامات حکومتی چنین آمده است:” “به شهادت تاریخ، هیچ رژیم سیاسی تاکنون با اِعمال خشونت پابرجا نمانده و هیچ جامعه ای در شرایط وجود شکاف های عمیق طبقاتی و سرکوب های شدید، به توسعه و پیشرفت دست نیافته است.”
یک نمونه دیگر از بیانیه های منتشر شده از سوی نهادهای اجتماعی، بیانیه کانون نویسندگان ایران است که در ٢٩ آبان منتشر گردید. کانون نویسندگان در این بیانیه سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم کرده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” اعتراض به هر اجحاف و ستم، بخشی از آزادی بیان و حق مردم است؛ مقابله با آن با دستبند و باطوم و گلوله گرچه روال معمول حاکمیت در چند دهه‌ی اخیر بوده است، این بار شدتی بیشتر یافته طوری که فقط در پنج روز نخست صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی بر جا گذاشته است. قطع سراسری اینترنت و محروم کردن مردم ایران و جهان از دسترسی به اخبار رویدادها، شگردی دیگر برای سرکوب اعتراض‌ها دور از چشم جهانیان و شکلی دیگر از سانسور گسترده است. طرفه آنکه در همین وضع مقامات پشت تریبون‌ها از حق قانونی مردم برای اعتراض داد سخن می‌دهند! با تبدیل کردن خیابان‌های شهرها به میدان جنگ و با استفاده از خشونت و بگیر و ببند و قطع اینترنت شاید بتوان آتش مطالبات مردم را زیر خاکستر برد، اما قطعا نمی‌توان آن را خاموش کرد. کانون نویسندگان ایران مقابله‌ی خشونت‌بار با آزادی بیان مردم را محکوم می‌کند و خواهان رهایی همه‌ی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر است.”
در خاتمه کانون نویسندگان چنین هشدار می‌دهد: حاکمان به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضانی که جز فریاد سلاحی ندارند، به حق آزادی بیان آنها تمکین کنند، نیروهای امنیتی و انتظامی را با آلات و ادوات سرکوبگریشان از خیابان‌ها جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و بیان خواسته‌هایشان را بدهند. “
علاوه بر این بیانیه ها، شماری از فعالین اجتماعی نیز در اشکال مختلف و با صدور بیانیه صدای اعتراض خود را نسبت به سرکوبگریهای وحشیانه حکومت اعلام کرده اند.
حزب کمونیست کارگری از همه بخشهای جامعه میخواهد که به هر شکل ممکن صدای اعتراض خود را نسبت به جنایات گسترده و وحشیانه حکومت و دستگیریها اعلام کنند و جنبش برای آزادی از ستم و سرکوب و فقر را تقویت نمایند. دستگیرشدگان اخیر و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
آزادی برابری حکومت کارگری
نابود باد حکومت اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
٩ آذر ٩٨

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=174571