نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
از ستاد مقابله با کرونا در ایران به آقای جوزپ بورل مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا !
اشتراک گذاری

آقای بورل گرامی!
اخیرا اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک رسانی به مردم ایران که این روزها با بحران بسیار شدید کرونا دست و پنجه نرم میکنند، کمکی معادل ٢٠ میلیون یورو ارسال میکند. شما در گفتگویی با خبرنگاران در بروکسل به درست اعلام کردید که محموله های غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی نباید تحت تاثیر تحریم ها باشد.
یک نکته را نباید فراموش کنید، مشکل مردم ایران در مقابله با کرونا امروز در وهله اول خود حکومت اسلامی است. این حکومت نه تنها ورود و گسترش ویروس به ایران از چین را تا مدتها مخفی نگه داشت، بلکه امروز هم حاضر نیست شهرها را قرنطینه کند و همواره از بهبود اوضاع حرف میزند در حالیکه مردم روزانه کشته میشوند و هیچ کمکی در هیچ زمینه ای از حکومتیها نمیگیرند.
و بالاخره مهمترین نکته ای که میخواهیم به شما بگوییم اینست که کمکهای ارسالی از خارج کشور به دست مردم نمیرسد، باید برایتان جالب باشد که کمکهای سازمان بهداشت جهانی و نهادهای بین المللی دیگر، بطور مثال ماسک و وسایل حفاظتی / بهداشتی ، به مردم و یا بیمارستانها فروخته میشود. و اگر این کمکها پول نقد باشد، حکومت آن پولها را حتی امروز روانه لبنان و سوریه کرده و به دست سازمانهای تروریست اسلامی میرساند.
پس ما اعضای ستاد مقابله با کرونا در ایران که در خارج کشور با حضور دهها نفر از شخصیئتهای سرشناس ایرانی درحال کمک رسانی به مردم ایران هستیم، از شما میخواهیم اکیدا بر امر رساندن این کمکها به دست پزشکان و مردم ایران نظارت کنید. ما اکنون با شبکه بزرگی از پزشکان و پرستاران و همچنین نهادهای همیاری مردمی در سراسر ایران وصل هستیم که میتوانیم کمک کنیم شما با خود این نهادها تماس گرفته و کمکها مستقیم به آنها برسانید.
در غیر اینصورت مطمئن باشید کمکی به دست مردم نمیرسد و مقابله جدیی با بحران کرونا در ایران انجام نمیشود.
ما در عین حال از شما میخواهیم با سازمان بهداشت جهانی ونهادهای ذیربط تماس گرفته و خواهان دخالت و نظارت مستقیم تر این نهادها در امرمقابله با کرونا در ایران بشوید.
به همراه این نامه امضا ٢١٠٠ نفر از ایرانیان را که خواهان نظارت دقیقتر نهادهای بین المللی در امر مقابله با کرونا هستند، برایتان ارسال میکنیم.
اعضای ستاد ما که شامل ٣٧ نفر از شخصیتهای سرشناس ایرانی هستند، و اسامی آنها را نیز برایتان میفرستیم، میتوانند در صورت امکان در یک کنفرانس ویدیویی با شما و یا مسئولین مربوطه در مورد نحوه کمک رسانی به مردم ایران شرکت و هم نظری کنند.
با تشکر مینا احدی از طرف ستاد مقابله با کرونا در ایران
٢۵ مارس ٢٠٢٠

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=184641