آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: بیست و ششمین روز اعتصاب متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه
شنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

هفت تپه: شماره ۳۱

روز ١٩ تیر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و ششمین روز خود شد. در این روز کارگران ابتدا در مقابل فرمانداری جمع شده و بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات خود از جمله خلع ید از بخش خصوصی و عملی شدن خواستهایشان تاکید کردند. کارگران نیشکر هفت تپه با در دست داشتن بنرهایی از جمله بنری که بر روی آن خواست خلع ید از بخش چپاولگر و مافیایی خصوصی نوشته شده و بنری که بر بازگشت به کار اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی تاکید شده بود را همراه داشتند. کارگران نیشکر هفت تپه با اتکاء به مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی متحدانه ایستاده و بر خواستهایشان تاکید میکنند. خواست فوری این کارگران پرداخت تمامی دستمزدهای معوقه و تمدید دفتر چه های بیمه و بازگشت به کار کارگران اخراجی است. اما این تنها خواست آنها نیست. کارگران خواستار بازگرداندن پولهای به سرقت رفته در این شرکت به کارخانه ، متوقف شدن فروش و به حراج گذاشتن زمینهای نیشکر هفت تپه و امنیت شغلی خود هستند. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

١٩ تیر۱۳۹۹، ٩ ژوئیه ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
حزب کمونیست کارگری: برگزاری مجمع عمومی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری, اعتصاب کارگران وارد چهل و نهمین روز شد حزب کمونیست کارگری: اعتراضات کارگران هپکو و کشت و صنعت کارون و انتقال ضاربین جعفر عظیم زاده اعتصاب کارگران نفت:٢: اعتراضات گسترده کارگران نفت با کمپین # دفاع از حقوق اطلاعیه کمپین نجات هوشمند علی پور, نجات جان هوشمند علی پور مهم است حزب کمونیست کارگری:اعتراضات کارگران هپکو، کاشی اصفهان و رانندگان اتوبوس کرمانشاه گسترش دامنه اعتصاب کارگران نفت به مناطق مختلف
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی