نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد: نامه سرگشاده به: دولت سوئد
اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به: دولت سوئد
از طرف: فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
رونوشت: اداره مهاجرت و همه احزاب موافق طرح جدید پناهندگی در سوئد

در ابتدا لطفا به این نکته توجه داشته باشید که درست است اسم سازمان ما “فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی” است اما در این نامه به اعتراضی که نسبت به سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد داریم نه صرفا بعنوان یک سازمان مدافع حقوق پناهندگی که نام و پیشینه خارجی بر خود دارد، و گویا دفاع از حقوق پایمال شده خارجیان و پناهجویان فقط باید کار ما باشد، بلکه بعنوان جریانی که خود را شهروند و عضوی از جامعه سوئد می داند از ارزشها و معیارهای انسانی که با تصویب طرح پناهنده پذیری اخیر می تواند بشدت زیر سئوال برود دفاع می کنیم.

از اینکه کشور سوئد حقوق پناهجویان را به شکل غیر معمول و کم سابقه ای پایمال می کند بسیار متاسف هستیم. سیاستی که شما در پیش گرفته اید قبل از هرچیز به ضرر کشور سوئد است.قوانین و مقرراتی که شما در حال تنظیم و تصویب آن هستید و قرار است از این به بعد مبنای سیاست پذیرش پناهجویان قرار بگیرد، میخ آخری خواهد بودبرتابوت ارزش های انسانی و بشردوستانه در زمینه پذیرش پناهندگی در سوئد. سوئد در اذهان عمومی در زمینه پذیرش پناهنده و مهاجر درمیان کشورهای شمال اروپا وجههمهمی داشت.انسانهای بسیاریکه از ترس زندان، شکنجه، مجازات مرگ، جنگ و ناامنی فرار می کردند، بسیار راحتتر به اجازه اقامت و امنیت و شغل و کار و تحصیل در سوئد دست پیدا می کردند و جانشان نیز در امان قرار می گرفت.

از اینکه سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد تا این حد سقوط کرده است بسیار متاسفیم. سالهای زیادی را بیاد داریم که هر کدام از احزابی که اکنون کمر به نابودی سیاست پناهنده پذیری سوئد بسته اند آن زمانمی بایست برای اینکه در انتخابات مجلس رای بیشتری بیاورنداز یک سیاست پناهنده پذیری سخاوتمندانه دفاع می کردند؛اما گویی اکنونهمه چیز برعکس شده است و اکثر آنها با حرارت و با افتخار از کاهش پذیرش پناهجویان حرف می زنند. بجزحزب چپ و محیط زیست، بقیه احزابدر دفاع از ایجاد تغییرات بنیادی در قوانین پناهندگی و مهاجرتی سوئد با هم متحد شده اند، قوانینی که کمیته پارلمانی امورمهاجرت سوئد آن را تهیه و تنظیم کرده است. این قانون که قرار است در تاریخ چهاردهم آگوست برای تصویب در اختیار پارلمان سوئد قرار گیرد زندگی هزاران پناهجو را به ورطه نابودی می کشاند.

بر طبق تنظیم پیش نویس قانون جدید پناهندگی قرار است شاخص های پذیرش پناهندگی از اینکه اکنون هست بسیار سختتر شود. قرار است از این به بعد اجازه اقامت در کلیه مواردموقت باشد. تبدیل اجازه اقامت موقت به اقامت دائم، شرط و شروط بسیار پیچیده تری خواهد داشت. اجازه اقامت کاری و قوانین کار برای پناهجویان سختتر خواهد بود. تضمین و تامین معاش برای افرادی که بر طبق مقررات جدید به خانواده های خود می پیوندند تا دو سال به عهده خود آنها خواهد بود. پناهجویانی که قبلا در خواست پناهندگیشان رد می شد قانونا اینشانس را پیدا می کردند که بعداز گذشت چهار سالبار دیگردرخواست پناهندگی نمایند. اکنون قرار است این پروسه ۴ ساله به ۸ تا ۱۰ سال افزایش یابد و همچنیناز این پس کمک هزینه به پناهجویانی که در آدرس شخصی زندگی می کنند تعلق نمی گیرد. بر اساس این طرح، قرار است از این پس قوانین برای اشخاصی که با پیشینه خارجی مرتکب جرم می شوند بسیار سختگیرانه تر شود. این قانون شامل حال همه خارجیان چه با اجازه اقامت و چه بدون اقامت میشود.

نکات مطرح شدهدر پاراگراف قبل، رئوس قوانین جدید پناهندگی در سوئد را تشکیل می دهد اما تا لحظه نوشتن این نامه از جزئیات بیشتر این طرح اطلاعاتی در دست نیست. از رئوس این طرح پیداست که از این پس دروازه سوئد کاملا به روی پناهندگان بسته خواهد شد بسیاری از دست اندرکاران قانون جدید پناهندگیاز این طرح بعنوان یک دستاورد مهم در سیاست پناهنده پذیری سوئدیاد می کنند.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به تصویب چنین مواردی بعنوان سیاست جدید پناهنده پذیری سوئد بشدت اعتراض دارد. زمزمه تصویب سیاست جدید پناهنده پذیری درسوئد که قرار است در تاریخ چهاردهم آگوست برای تصویب در پارلمان سوئد به رای گذاشته شود، به موجی از نگرانی در میان پناهجویان و مردم سوئد و بسیاری از سازمانها و نهادهای بشردوست و مدافع حقوق پناهندگی دامن زده است. سازمان ما که در میان پناهجویان ایرانی و افغان شناخته شده است در طی یک ماه گذشته صدها تماس تلفنی و مراجعه کننده داشته که همگیاز سرنوشت و آینده خود اظهار نگرانی کردند و در موارد زیادی مسئولین ما شاهد گریه ها و اشک های پناهجویان بوده اند.

بسیاری از این مراجعه کنندگان پرونده بسته هستند و بسیاری نیز مدت ۵ سال است درخواست پناهندگی کرده اند و با یک جواب منفی بیش از ۲۵ ماه است منتظر رسیدگی به پرونده های خود در دادگاه مهاجرتی هستند. بسیاری از آنها دارای کودک هستند و شمار زیادی از این کودکان در سوئد به دنیا آمده اند. بسیاری در سوئد به مهدکودک و مدرسه رفته اند. بسیاری از پناهجویان ایرانی برای اثبات تشخیص وضعیت پناهندگیشان مدارک و شواهد زیاد و غیرقابل انکاری در اختیار مراجع پناهنده پذیرگذاشته اند اما گویی اداره مهاجرت این مدارک را نمی بیند و به آنها اهمیت نمی دهد.

پیش بینی می شود طرحی که قرار است در تاریخ چهاردهم آگوست برای تصویب به مجلس ارائه شود،جامعه سوئد را با چالش ها و آسیب های اجتماعی زیادی مواجه نماید. احزابی که حول تصویب چنین طرحی متحد شده اند فکر می کنند با طرح اجازه اقامت موقت و ایجاد تغییر در شاخص ها و معیارهای پذیرش پناهجویان می توانند بر خشونت و ناامنی های اجتماعی در کشور سوئد نقطه پایانی بگذارند.

این نادرست ترین و نادقیق ترین تحلیل و توجیهی است که سیاست مداران سوئد در پیش گرفته اند. نتیجه برعکس خواهد بود زیرا از این پس پاسخ های منفی به درخواست های پناهندگی چندین برابر افزایش پیدا می کند و گروه گروه به زندگی مخفی و زیرزمینی پناه می برند و به جای ایجاد شور وعلاقه و جذب آنها در جامعه، آنها را از جامعه جدا و منزوی می کنند. اتفاقا در دل چنین شرایطی است که جامعه با چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی مواجه می شود.در شرایط حاضرو پس ازتصویب چنین طرحی بعنوان مبنای سیاست پناهنده پذیری،آن تصویری که ازیک کشور پناهنده پذیر بنام سوئد با بنیان ها و ارزشهای بشردوستانه کهدر داخل و خارج از سوئد شهرت پیدا کرده بودکاملا خاکستری می شود. ای کاش اینطور نمی شد.

تصور کنید از این پس به همه افرادی که واجد شرایط پناهندگی هستند اجازه اقامت موقت داده شود؛ در پس تصویب این طرح،سالانه۴۰هزار نفر واجد شرایط دریافت تابعیت سوئدی، کاهش پیدا می کند چونتا وقتیکه شخص اجازه اقامت دائم نداشته باشد، شرایط دریافت پاسپورت سوئدی را هم نخواهد داشت. به این لیست سالی چند هزار نفر که پاسخ منفی به درخواست های پناهندگی خود دریافت می کنند اضافه کنید و اینکه از این پستبدیل اقامت موقت به اقامت دائم بسیار دشوار می شود،این خود نشان می دهد پس از تصویب این طرح به ندرت کسی بتواند از حق تابعیت سوئدبرخوردار شود. اینها موارد مهمی هستند که می تواند از این پس بجای شور و علاقه به زندگی در سوئد به جدایی و نفرت انگیزی و انزوا و هزار و یک گرفتاری دیگر اجتماعی در سوئد منجر شود. این عین واقعیت است تحلیل و پیش بینی شرایطپس از تصویب این طرح اصلا پیچیده نیست. این زنگ خطری است که در صورت عدم توجه به آن می تواند جامعه سوئد را از قوانین و ارزشهای انسانی که در زمینهبرخورد با پناهنده و مهاجر داشته دور کند.

بنابراین:

۱ -فدراسیون خواستار بازگشت سوئد به سیاست پناهنده پذیری گذشته برمبنای مفاد مندرج درسند کنوانسیون ژنو است.
۲-فدراسیون خواستار این است که در صورت تصویب طرح جدیدپناهنده پذیری با توجه به شرایط حساس کنونی و به دلیل گسترش ویروس کرونا و حجم گسترده بیکاری در سوئد و شرایط بسیار سختی که پناهجویان در سوئد در حال حاضر با آنها مواجه هستند، پاسخ منفی گرفته اند یا مدت طولانی تری منتظر بررسی پرونده هایشان در دادگاه های مهاجرتی هستند، طی یک پروسه زمانی مشخص به همه آنها اجازه اقامت دائم داده شود.
۳-خواستار این هستیم که با توجه به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و سرکوب مبارزات مردم و صدورمجازات اعدام و دستگیری های گسترده از میان معترضان و پهن کردن بساط شکنجه و اعتراف گیریهای اجباری و دستگیری و بازداشت اقلیت های دینی و ممنوعیت فعالیت آنها و بازداشت فعالین سیاسی و فشار بر اقلیت های جنسی، به همه پناهجویان ایرانی که در حال حاظر در سوئد بسر می برند اجازه اقامت دائم داده شود و از این پس دولت سوئد سیاست سخاوتمندانه تری در قبال پذیرش پناهجویان ایرانی داشته باشد.

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی قبل از هرچیز ازمردم متمدن و بشر دوست سوئد و از احزاب و اشخاص و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی می خواهد به هر شکل ممکن به تصویب قانون جدید پناهندگی اعتراض نمایند و اجازه ندهند چنین طرح غیر انسانی به مبنای سیاست پناهنده پذیری سوئد تبدیل شود.

ششم آگوست۲۰۲۰

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی- سوئد

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=196359