آخرین اطلاعیه ها
علی جوادی: نوید افکاری جاودانه شد!
چهارشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

حکومت اسلامی نوید افکاری جوان ۲۷ ساله، قهرمان کشتی، کارگر گچ کار را اعدام کرد. شاید هم زیر شکنجه کشتندش و بعد جسدش را اعدام کردند. شاید!
و ما عزیز دیگری را از دست دادیم. و زخم دیگری بر پیکر آزادیخواهی و برابری طلبی، بر پیکرما وارد شد.
من هم دوست دارم به نوبه خودم به خانواده افکاری، به مادرش، به پدرش به تمام عزیزانش عمیقا تسلیت بگویم. دوست دارم به طبقه کارگر که عزیزی را، عضوی را از دست داد، عمیقا تسلیت بگویم. دوست دارم به آزادیخواهی تسلیت بگویم. دوست دارم به برابری طلبی و انسانیت تسلیت بگویم.
غم از دست دادن فرزند، غم جانکاهی است. من نمیدانم این خبر وحشتناک را چگونه به گوش مادر و پدرش رساندند. اما میدانم شوک ناشی از این خبر چه تاثیر کشنده ای بر این عزیزان وارد میکند.


من غم از دست رفتن فرزند را میشناسم. من هم دخترم را نه در صحنه نبرد با حکومت اسلامی بلکه در جدال با یک بیماری مزمن از دست دادم. من متاسفانه میدانم این چه دردی است. میدانم که نفس چگونه در گلو گیر میکند. میدانم که قلب چگونه فشرده میشود و توان تپش را از دست میدهد. میدانم که اولین عکس العمل پدر و مادر در چنین شرایطی چیست؟ ناباوری، فریاد، آرزوی اینکه ایکاش میشد، به جای فرزندم جان من را میگرفتند. من این درد را با تمامی ابعادش دردناکش میشناسم.


نوید ۲۷ ساله بود. جوان بود. پر از امید و آرزو بود. رژیم اسلامی با اعدام نوید مذبوحانه کوشید تا آرزو را اعدام کند، تا امید را اعدام کند. تا تلاش برای سرنگونی این اوباش اسلامی را اعدام کند. نوید را اعدام کند.
اما کور خوانده اند. ما بسیاریم. ما به پهنای جامعه ایران هستیم. ما به عمق آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی در جامعه هستیم. ما بسیاریم. و به قول نوید برای طناب های دارتان به دنبال گردن میگردید. بدانید که طناب دار کم خواهید آورد.
جرم نوید مبارزه با رژیم اسلامی و محاربه با خدای این اوباش اسلامی بود. جرم او شرکت در اعتراضات مردم بپاخاسته بود. شکنجه اش کردند. وادار به اعتراف زیر شکنجه اش کردند. شاید هم جسدش را اعدام کردند. اما ما همه این جرم را می پذیریم. ما اعلام میکنیم که نه تنها نوید بلکه اکثریت عظیم توده مردم ایران میخواهند حکومت اسلام و خدا و سرمایه را به زیر بکشند. این جرم ماست. این اتهام ماست. ما این اتهام را با سر بالا و آغوش باز می پذیریم.


ما و نویدها به جنگ شما آمده ایم. چرا این جامعه، وارونه است. نابرابر است. ضد زن است. ضد کارگر است. ضد آزادیخواهی است. ضد خوشی و شادی و رفاه همگان است. ضد انسانیت است. ضد تمدن است. نوید یکی از ما بود. یکی از این لشگر عظیم آزادیخواهی بود. تنی از لشگری بود که عزم جزم کرده اند تا حکومت شما اوباش اسلام و سرمایه را به زیر بکشند.
ما به جنگ شما آمده ایم چرا که سهم نویدها از زندگی، چیزی جز فقر و درد و نابرابری و محرومیت از خوشی و شادی و انسانیت نبود و نیست. و تا شما ها هستید. تا اسلام و سرمایه و جهل و عقب ماندگی هست، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
نوید به جنگ شما آمد چرا که میخواست پایانی بر زندگی پر از درد و رنج خود و طبقه و توده مردم زحمتکش در ایران بگذارد. به سخنانش گوش کنید. به داستان زندگی اش گوش کنید. نبرد او با بی عدالتی بود. نبرد او با شما اوباش آدمکش بود.
شما بر این تصور ابلهانه هستید که با اعدام و شکنجه و کشتار میتوانید جلوی سرنگونی حکومتتان را بگیرید. کور خوانده اید. مردم را جری تر خواهید کرد. این مردم دیر یا زود شما را سرنگون خواهند کرد. این حکم طبقه کارگر است. این حکم مردم بپاخاسته است. این حکم زن برابری طلب است. این حکم جوانان جامعه است. این حکم نوید و نویدها است.
شما کاری کردید که نوید نتواند در زندگی بر سکوی قهرمانی کشتی به ایستد. به آرزویش برسد. اما او در زمان مرگ در سکوی والای قهرمانی انسانیت ایستاد. او شاید به آرزوی دیرینه اش برای قهرمانی کشتی در سطح ایران و جهان نرسید. اما در مرگش در سکوی انسانیت ایستاد و شهره عالم شد. و به قول مارکس اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.


پیام نویدها این است. ما در مبارزه با شما جان های بسیاری را از دست داده ایم. از کشتارگاه اوین تا گورهای دسته جمعی خاوران تمام پهنای ایران نشان از قهرمانانی دارد که شما اوباش جان عزیزشان را گرفتید.
ما یاد تک تک این عزیزان را گرامی خواهیم داشت. ما یاد این جانباختگان راه آزادی و برابری و انسانیت و یک دنیای بهتر را گرامی خواهیم داشت. برای هر کدامشان مشعلی فروزان و خاموش نشدنی بر خاک خواهیم نشاند.
ما در غم از دست دادن نویدها مویه نخواهیم کرد. خاک بر سر خود نخواهیم پاشید. سازمان خواهیم داد. اعتراض را سازمان خواهیم داد.
ما شما را اعدام نخواهیم کرد. ما از شما انتقام نخواهیم گرفت. ما شما را شکنجه نخواهیم کرد. ما عمل به مثل نخواهیم کرد. اما قول میدهیم که عادلانه تمام شما آمرین و عاملین این جنایت چند دهه ساله را در مقابل چشم جهانیان عادلانه مجازات خواهیم کرد. قول میدهیم تا تمام جنایاتتان را برای جلوگیری از شکل گیری جریاناتی مانند شما در مقابل چشمان بشریت بهت زده قرار خواهیم داد. بگذار بشریت بداند که حکومت اسلام و سرمایه با مردم در ایران چه ها کرد.
اما آن روز دور نیست. روز شیرین سرنگونی حکومت اسلامی شما دیر نیست. روزی که در خیابانها فریاد زده شود، حکومت اسلامی سرنگون شد، دور نیست. روزی که حکم برابری و آزادی انسانها فریاد زده شود، دور نیست. روزی که فریاد زده شود، بساط اعدام و شکنجه و قتل عمد در هم شکسته شد، دور نیست. روز جشن بزرگ انقلاب توده مردم زحمتکش دور نیست.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
نامه سرگشاده تشکلها و گروه‌های فعالین کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و فعالین کارگری و لغو کار کودکان به عفو بین الملل کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: تمام دولتهای اروپائی سفیران رژیم اسلامی را در اعتراض به نقض حقوق انسانی فرا بخوانند! فیلمی در گرامیداشت زندگی و مبارزه رفیق عزیز جان باخته بهروز مهرآبادی حزب کمونیست کارگری:هدف از تبرئه موسوی تبرئه حکومت است شکنجه گران باید محاکمه شوند! درباره سرنوشت شاهین ناصری شاهد شکنجه شدن نوید افکاری مادران پارک لاله ایران: جلوی جنایت های حکومت را بگیریم، جان زندانیان سیاسی در خطر است!
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی