نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در داخل شرکت اعتصاب خود را از سرگرفتند
اشتراک گذاری

هفت تپه: شماره ٨٢:

امروز سه شنبه ۱ مهر تعداد زیادی از کارگران هفت تپه در ادامه اعتراضات و اعتصاب طولانی مدت خود، در محوطه صنعتی این کارخانه تجمع کرده و به عدم اجرای وعده های داده شده اعتراض کردند. به گفته کارگران مسئولین مختلف حکومتی طی این مدت وعده ها و قول هایی دادند اما هیچ اقدام عملی مشخصی برای خلع ید از اسد بیگی و بخش خصوصی در هفت تپه انجام نگرفته است.

پرداخت فوری دستمزدهای معوقفه و تمدید دفتر چه های بیمه درمانی، بازگشت به کار کارگران اخراجی در تمامی بخش های این شرکت و بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سه نفر دیگر از کارگران که در اعتراضات سال ٩٧ اخراج شده اند، خواستهای فوری کارگران نیشکر هفت تپه است.

کارگران نیشکر هفت تپه در داخل شرکت از سایر همکاران خود در بخش های دیگر کارخانه خواستار شده اند که به این اعتصاب بپیوندند. اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه با تصمیم گیری شورایی و اتکاء به مجمع عمومی به پیش میرود و بر همین اساس اتحاد بالایی در میان کارگران ایجاد شده است. خواست اصلی کارگران خلع ید از بخش چپاولگر خصوصی و گسیل یک نفر از جانب دولت به این کارخانه و اداره شرکت تحت نظارت و مشورت خود کارگران است.

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه!
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
١ مهر۱۳۹۹، ٢٢ سپتامبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=200430