نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
نامه شماری از تشکلهای کارگری و فعالین کارگری، بازنشستگان، دفاع از حقوق کودک و دانشجویی به عفو بین الملل
اشتراک گذاری

اعتراض به سرکوب های جمهوری اسلامی
روز اول مهرماه چند تشکل و گروه‌هایی از فعالین کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و لغو کار کودکان طی نامه ای سرگشاده به سازمان عفو بین الملل ضمن اشاره به گزارش این سازمان در رابطه با سرکوبگری های حکومت اسلامی در قبال خیزش مردمی علیه گرانی، بر مبرم ترین مطالبات مردم ایران و خانواده های کشته‌شدگان و بازداشت شدگان آبان ٩٨ اشاره کرده وخواستار برآورده شدن بدون قید و شرط آنها شده است. رئوس این خواستها عبارتند از: اعلام آمار واقعی کشته شدگان، اعلام آمار واقعی بازداشت‌شدگان و روشن نمودن سرنوشت آنان، آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ و همه زندانیان سیاسی و حق برگزاری مراسمات گرامیداشت کشته شدگان در ایام سالگرد به قتل رسیدنشان در آبان ۱۳۹۹ به هر طریق که خانواده ها و مردم همراه خانواده ها بخواهند برگزار کنند.
در بخشی از این نامه چنین آمده است: “ما مردم ایران، بخشی از گستاخی حکومت در برابر مردم جامعه را نتیجه مماشاتهای بین المللی می دانیم که هنوز علیرغم کشتار و اعدام شهروندانش در محافل، مجامع و سازمان‌های جهانی پذیرفته می شود و روابط سیاسیش با دنیای خارج برقرار است. بنابراین مجامع بین‌المللی نیز مسول هستند. ما مصرانه از شما میخواهیم تا با فشار آوردن به مجامع بین المللی، خواستار آن شوید که بر حکومت ایران فشار بیاورند تا دست از کشتار، شکنجه و اعدام بردارد و حقوق پایه ای مردم ایران را به رسمیت بشناسد. صدور بیانیه ها در محکومیت اعمال ضد حقوق بشری، برای به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم ایران توسط حکومت کافی و چاره ساز نیست. باید محدودیت های سیاسی جدی و عملی در سطح جهانی تا زمان تن دادن به رعایت حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم علیه حکومت ایران اعمال گردد. امضاء کنندگان این نامه عبارتند از: انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ، سندیکای نقاشان البرر ، شورای بازنشستگان ایران، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه های هنر تهران، گروهی از فعالین کارگری سقز و گروهی از فعالین لغو کار کودکان.
حزب کمونیست کارگری از خواست این تشکلها حمایت میکند و بر اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بین المللی تاکید میکند و خواستار بایکوت دیپلماتیک و ورزشی و هنری جمهوری اسلامی در سطح جهانی است. سران حکومت اسلامی به جرم پایمال کردن حقوق پایه ای مردم و جنایت علیه بشریت باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢ مهر۱۳۹۹، ٢٣ سپتامبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=200552