نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: اخباری از اعتراضات کارگری
اشتراک گذاری

  • روز ٨ مهر کارگران بخش های مختلف شرکت برق ویس ( رامین) در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق، چندین ماه، حق بیمه و سایر مزایای شغلی و نیز در اعتراض به اخراج ها در مقابل ساختمان شرکت در اهواز تجمع کردند.
  • روز سه شنبه ۸ مهر ماه کارگران کارخانه قند مهاباد بدلیل نپرداختن حق وحقوقهای خود و اخراجها دست به اعتصاب زدند و در نتیجه کارخانه تعطیل شد.

-روز دوشنبه ۷ مهرکارگران نیروگاه رامین اهواز اعتراض خود را به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و نداشتن ایمنی کار و معیشتی رسانه ای کردند. بنا بر خبرها واگذاری ۴۹ درصد از سهام این نیروگاه به بخش خصوصی از چندی پیش آغاز شده است. پشت این واگذاری ها چپاول و دزدی و تعرض به زندگی و معیشت کارگران قرار دارد و کارگران تجربه آنرا دارند و به آن معترضند. کارگران خواستار توقف این خصوصی سازیها هستند. کارگران میگویند در صورت انجام این واگذاری ها باید حقوق آنها ۶۵ درصد افزایش یابد و مطالبات دیگر آنان چون حق مناطق جنگ‌زده و حق مسکن پرداخت شود. به گفته کارگران تعداد نیروی پیمانکاری در این نیروگاه بیش از نیروهای رسمی است و با واگذاری سهام به بخش خصوصی، شمار زیادی از آنها شغل خود را از دست خواهند داد. از همین رو کارگران خواستار رسمی شدن تمام قراردادها هستند. تعداد کل کارکنان پیمانکار نیروگاه رامین ۹۵۲ نفر است. ظاهرا قرار است در این شرایط کرونایی از طریق آزمون کتبی شماری از کارگران را رسمی کنند. اما بر سر انجام این کار در این شرایط در میان خود مسئولین اختلاف هست و از جمله در هفته گذشته یکی از مسئولین که موافق رسمی شدن همه کارگران و مخالف برگزاری آزمون بود از کار اخراج شد. گفتنی است که کارگران نیروگاه رامین اهواز قبلا نیز در رابطه با خصوصی سازی ها و به خطر افتادن کار و معیشت خود در چهاردهم شهریور تجمع داشتند.

  • روز دوشنبه ۷ مهرماه شماری از پرسنل شرکت جهاد نصر کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع کردند.
  • روز ٧ مهر کارگران کارخانه تفکیک زباله در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات خود در مقابل سازمان مدیریت پسماند شهری اهواز تجمع کردند.
  • روز دوشنبه ۷ مهر جمعی از خانواده های کارگران بازنشسته مشمول حالت اشتغال فولاد، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت کشور خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٨ مهر۱۳۹۹، ٢٩ سپتامبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=200988