نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: تخلیه اجباری شش روستای مرزی شهرستان سردشت را محکوم و خنثی کنید!
اشتراک گذاری

مردم مبارز سردشت!
شورای عالی امنیت ملی حکومت اسلامی دستور داده است تا شش روستای مرزی(“نوکان”، “هەرزنه”، “گاکی”، “گوره شێر”، “بەردان” و “تێتێ خوارێـ”) شهرستان سردشت تخلیه شود. طبق اطلاعیه این نهاد روستاهای نامبرده در “حریم قرمز مرز” قرار دارند!.

باید در مقابله با دستور نهاد سرکوب(شورای عالی امنیت) حکومت اسلامی ایستاد. و نگذاریم سرنوشت و زندگی هزاران نفر از ساکنین این روستاها بازیچه دستورات نهادهای امنیتی و سرکوب شود.

این اولین بار نیست که رژیمهای دیکتانور در مرزهای کردستان ایران و عراق دست به تخلیه و ویرانی روستاها میزنند. صدام حسین با دبکتاتوری لجام گسیخته صدها روستا در کردستان عراق را تخلیه و نسل کشی ساکنین این روستاها را به فاجعه ای انسانی در دوره در قدرت بودنش به ثبت رساند.

رژیم جنایتکار اسلامی در چهار دهه گذشته صدها بار مناطق و روستاهای مرزی کردستان ایران را با بمب و توپ و حملات زمینی با خاک یکسان کرده و در جنگ ایران و عراق ده ها روستا را تخلیه و ساکنین این روستاها را آواره شهرها و دیگر مناطق کرده است. در شهر سردشت بر اثر بمباران در جنگ ایران و عراق ١١٠ نفر جانباختند و ٨٠٠٠ نفر مسموم و ده ها نفر معلول شده اند.

دستورات امنیتی و تقسیم بندی مرزها به رنگ “قرمز” را باید با اعتراض و مبارزه ای جمعی خنثی کرد. اعمال اراده مردم شش روستای نامبرده برای تعین محل زندگیشان امری مهم و تعین کننده است. این مردم شش روستا هستند که تصمیم میگیرند در روستاهایی که سالیان طولانی زندگی کرده اند بمانند و یا روستاها را ترک کنند. در صورتیکه مردم با تصمیم جمعی بخواهند روستاها را ترک کنند این وظیفه جمهوری اسلامی است که محل زندگی و مسکن و حقوق برای تامین معیشت و ادامه تحصیل فرزندانشان تضمین و خسارت کامل مسکن و زمین های زارعی و باغ های آنها را پرداخت کنند.

مردم مبارز سردشت، نباید اجازه دهند روستاهای مرزی تحت نام حریم قرمز تخلیه شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران مردم سردشت و روستاها و فعالین اجتماعی را برای سازماندهی گروه های کمک و همیاری و حمایت از ساکنین شش روستا فرا میخواند.
سازماندهی دفاع از مردم شش روستا در میدیای اجتماعی و نوشتن بیانیه و جمع آوری نامه ها حمایتی اقدامات موثر و تاثیر گذاری خواهند بود.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
٨ مهر ١٣٩٩
٢٩ سسپتامبر ٢٠٢٠

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=201087