نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری:خیزش آبان را با شعار نابود باد حکومت اسلامی گرامی میداریم!
اشتراک گذاری

آبان خیزش مردم به ستوه آمده از فقر و مافیای سرمایه داری حاکم بود. آبان خیزش مردم به جان آمده از زندان و سرکوب و ارتجاع اسلامی بود. خیزش آبان ماه و دی ماه و جنبش ها و خیزشهای قبل و بعد از آن عزم کارگران، جوانان، معلمان، زنان و همه مردم به جان آمده این کشور برای پایان دادن به کابوس حکومت اسلامی سرمایه داران و دستیابی به جامعه ای آزاد و برابر و انسانی را به نمایش گذاشت. جنبشی که تا پایان دادن به توحش اسلامی سرمایه داران و کل سیستم حاکم متوقف نخواهد شد. عزیزان بسیاری در آبان ماه توسط حاکمین اسلامی کشتار شدند و جایشان همیشه در قلب مردم خالیست. جانیان حاکم فی الحال به خاطر این جنایات در سه کنج اعتراضات قرار گرفته اند و دور نخواهد بود روزی که در دادگاههای مردمی آنها را به محاکمه بکشیم. امر و هدف این عزیزان همیشه زنده و پویاست و پیشروی و پیروزی آن امر همه ما مردم است.

نابود باد حکومت اسلامی!زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای آزاد و انسانی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=202248