نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
نهاد کودکان مقدمند: بی حقوقی و کودک ستیزی در جمهوری اسلامی پایانی ندارد. به کارزار (#او_خونبس_نمیشود) بپویندید!
اشتراک گذاری

خبری تکان دهنده و انزجار آور در شبکه‌‌های اجتماعی با نگرانی دست به دست می‌شود. یک دختر ۱۱ ساله را دارند قربانی می‌کنند. فعالین دفاع از حقوق کودک به پاخاسته‌اند تا اجرای یک سنت بشدت ضد زن و ضد کودک به نام “فصل یا خون بس” را متوقف کنند و زندگی یک دختر بچه ۱۱ ساله در اهواز که قرار است “فصله” شود و قربانی حل اختلاف بین دو عشیره در خوزستان گردد را نجات بدهند.
علیرغم تلاش چند ماههٔ فعالین اجتماعی مدافع حقوق زنان و کودکان در خوزستان و مراجعات مکرر به اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و دادستانی، مراجعه به شخص ابراهیم رئیسی برای متوقف کردن این سنت زن ستیزانه که برای حل اختلاف بین دو عشیره اقدام به دادن دختری به عشیره مقابل می‌کنند. اقدام جدی صورت نگرفته است. بنا به اطلاع فعالین اجتماعی «این کودک ۱۱ ساله مدت دو ماه است در اضطراب و التهاب مدام نگران است که چه زمانی او را از خانواده جدا کرده و به عنوان “فصلیه”به ازدواج اجباری می‌دهند یا اینکه قرار است درگیری و کشتار شود.»
کارزار #اوخونبسنمیشود تلاش فعالین اجتماعی در خوزستان است تا با مراجعه به افکار عمومی و وجدانهای بیدار و آگاه مانع قربانی شدن یک دختر بچه ۱۱ ساله در حل نزاع‌ها و اختلافات عشیرتی گردند!
جمهوری اسلامی آنچنان عقب‌ماندگی و واپس‌گرایی و سنن منسوخ شده را تقویت کرده است که در دادگاه‌هایی در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و حال دادگاهی در شهر شوش از سال ۱۳۹۱پنج بار برای ثبت «فصل» و «خون‌بس» بعنوان دو “اثر فاخر اجتماعی” در فهرست آثار ناملموس در میراث فرهنگی کشور تلاش کرده‌اند.
خواست ثبت “فصل یا خون بس” در فهرست میراث معنوی کشور، حاصل تقویت سنن فوق ارتجاعی قبیله‌گرایی و بشدت زن ستیزانه، واپس‌گرا است که در رأس ‌‌آن اکنون دادگاهی در شهر شوش در تلاش برای بازگرداندن سنت‌های عشیره‌ای و قبلیه‌ای به جای قوانین مدرن، متمدنانه و انسانی در احراز و مقابله با جرائم و حل اختلافات حقوقی و اجتماعی است.
قربانی کردن و به ازدواج اجباری دادن زنان و بویژه دختران خردسال برای رفع اختلافات بین عشایر و قبایل را میخواهند احیا کنند. عامل بقا و استمرار این سنن ضد انسانی، حکومت اسلامی است که دارد جامعه را به قهقرا می برد.
این تلاش فوق ارتجاعی را باید عقب راند و شکست داد. دست جمهوری اسلامی و قوانین و سنن عقب مانده را از زندگی زنان و کودکان کوتاه کرد.
نهاد کودکان مقدمند از شما مردم ‌آزاده و متمدن خوزستان، بویژه در اهواز می‌خواهد که همراه و همگام با فعالین مدافع حقوق کودک با تقویت کارزار #اوخونبسنمیشود بیدرنگ دست به کار شوید و نگذارید یک دختر بچه ۱۱ ساله را قربانی کنند. سنت “فصل و خون‌بس” کردن دختران باید متوقف شود. کودک همسری این سنت ضد بشری اسلامی باید خاتمه یابد.

نهاد کودکان مقدمند

۲۵ مهرماه ۱۳۹۹

۱۶ اکتبر ۲۰۲۰

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=202496