آخرین اطلاعیه ها
کارگران هفت تپه متحدانه کنار نمایندگانشان ایستاده اند
سه شنبه, ۲۳ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

صبح روز ٢٢ دی در حالیکه سرکوبگران کمیته انضباطی یوسف بهمنی را فراخوانده بودند، شماری از کارگران او را همراهی کردند و در دفاع از همکار و نماینده خود و ارائه اسنادی این کار کمیته انضباطی را غیر قانونی خوانده و اجازه ندادند که جلسه این کمیته ادامه یابد. همزمان با این حرکت باقی کارگران در حمایت از نمایندگانشان و برای پیگیری مطالبات خود که از روز بیستم دیماه شروع شده در محل شرکت تجمع کردند . کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه این اعتراضات و در اعتراض به گزارشات کاذب باند اسدبیگی و دار و دسته شواری اسلامی مبنی بر اینکه حقوقهای کارگران منظما پرداخت شده و مشکلات برطرف شده است، برای فردا نیز اعلام اعتصاب کرده اند.
مقامات حکومتی از یکسو تلاش میکنند با وعده و وعید برای خود وقت بخرند و مشغول ساخت و پاخت بر سر ابقای اسدبیگی و باند مافیایی او جهت عقب زدن اعتراضات کارگران هستند، و از سوی دیگر تلاش دارند که با امنیتی کردن فضای کارخانه و احضار کردن ها و تهدید کردن ها، اوضاع را تحت کنترل خود در آورند. در برابر چنین شرایطی کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه ایستاده اند و یک خواست فوری آنها جمع شدن کامل بساط شورای اسلامی و کمیته انضباطی است.
بنا بر آخرین خبرها تصمیم گیری در مورد موضوع خلع ید از باند مافیایی اسدبیگی و بخش خصوصی بدنبال شکایت سازمان خصوصی سازی و رد آن از جانب هیات داوری دیوان محاسبات، به قوه قضایی ارجاع داده شده است. این مساله بیش از هر چیز بیانگر اغتشاش و درماندگی حکومت بر سر تصمیم گیری در مورد مساله مالکیت هفت تپه و دزدی هایشان، در برابر اعتراضات کارگران است. کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که اگر از مافیای چپاولگر حاکم بر شرکت خلع ید نشود اعتصابات خود را از سر خواهند گرفت و امروز نیز محکم در مقابل سرکوبگری ها ایستاده اند.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار خلع ید از اسدبیگی و گسیل یک نفر از جانب دولت برای اداره کارخانه تحت نظارت خود هستند. بعلاوه کارگران اعلام کرده اند که آنها مطالبات اساسی دیگری نیز دارند که باید جواب بگیرد. از جمله بازگشت به کار همکاران اخراجی، پرداخت بموقع دستمزدها و تسویه حساب طلبهایشان، تمدید دفتر چه های بیمه، و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و پایان دادن به توطئه گریهای شورای اسلامی و کمیته انضباطی آنست. کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت اتحاد و تصمیم گیری شورایی خود محکم ایستاده اند و یک عرصه مهم مبارزه همین امروز کارگران نیشکر هفت تپه جارو کردن کل بساط شوراهای اسلامی و نهادهای سرکوب از این شرکت است. از مبارزات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.
زنده باد هفت تپه سنگر مهم جنبش کارگری
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٢ دی ۱۳۹۹، ١١ ژانویه ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
اخباری از اعتراضات پرستاران و معلمان و ادامه بازداشتها در کردستان دومین تجمع کارکنان بیمارستان میلاد برگزار شد & تجمع و اعتصاب کارگران راه آهن نورآباد اراک و کارگران آنومالی بافق و دو خبر دیگر حزب کمونیست کارگری: ۴ بهمن: تجمع اعتراضی کارگران رسمی نفت مورد حمله قرار گرفت ناصر اصغری: در دفاع از حق جریانات چپ از استفاده از رسانه های اجتماعی کمپین برای آزادی کارگران زندانی: پیگرد دائمی جوانمیر مرادی و فشار بر روی خانواده اش محکوم است نامه اعتراضی کارگران پیمانکاری فاز ١٩ پارس جنوبی و چند خبر دیگر
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی