آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: اعتراض متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه علیه پرونده سازیها
چهارشنبه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

بدنبال اجتماع یکساعته شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در  روز دوشنبه ٢٢ دیماه  در اعتراض به احضار یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران به کمیته انضباتی و ممانعت از ادامه جلسه این کمیته و نیز بدنبال اعتراضات چند روز اخیر کارگران این شرکت در حمایت از نمایندگانشان و علیه فشارهای امنیتی بر آنان، بار دیگر برای شماری از کارگران این مجتمع کارگری پرونده تشکیل شده است. بنا بر خبر در حالیکه کارگران نیشکر هفت تپه پیگیر خواستهایشان هستند عوامل کارفرما با کمک امجدی مسئول حراست و باند مافیایی اسدبیگی طی شکایت نامه ای از  بیش از ٢٠ نفر از کارگران برای آنها پرونده سازی کرده اند و شعبه اول دادیاری دادسرای شوش برای تعدادی از آنان ابلاغیه ارسال کرده است.

به گفته کارگران آنها بیش از دویست پرونده در این دادگاه ها دارند و همین یکماه پیش چهار نفر از آنان دستگیر شدند و بعد هم حکم اخراج پانزده کارگر داده شد. اکنون نیز سیاست فشار به کارگران و پرونده سازی برای آنان را برای ابقای اسدبیگی به پیش میبرند.  در ارتباط با این پرونده سازیها و احضار کردنها  کارگران نیشکر هفت تپه هشدار داده اند و اعلام کرده اند که تعرض به همکارانشان خط قرمز آنهاست و اجازه نخواهند داد. در همین راستا کارگران به تجمع فراخوان داده اند و حمایت فعال کارگران از نمایندگانشان ادامه دارد.  

خبر دیگر حاکی از سرکوب جوانان روستای “عین” به دستور شریعتی استاندار رشوه خوار  وابسته به باند اسد بیگی حکایت میکند. روستای “عین” وسط مزارع نیشکر هفت تپه قرار دارد. مافیای نیشکر هفت تپه قبلا از این جوانان برای تبلیغات به نفع اسد بیگی سوءاستفاده کرده بود و اکنون که بهره برداری خود را کرده اند، به آنها حتی اجازه نزدیک شدن و عبور از تاکستان را نمیدهند و با سرکوب و تهدید آنها را از محل دور میکنند.این موضوع به فضای اعتراض در منطقه دامن زده است.

کارگران نیشکر هفت تپه پیگیر مطالباتشان هستند. این کارگران خواستار خلع ید از بخش چپاولگر خصوصی، گسیل یک نفر به شرکت و اداره آن تحت نظارت و مشورت خود و دیگر مطالباتشان همچون پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و پرونده سازیها و لغو تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده علیه کارگران هستند. کوتاه شدن کامل دست شورای اسلامی و کمیته انضباطی از این شرکت، بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی، و پرداخت بموقع دستمزدها نیز از دیگر خواستهای کارگران است. نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم جنبش کارگری است و  اعتراضات این کارگران در مرحله تعیین کننده ای قرار دارد.  از خواستها و مبارزات آنها باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢۴ دی ۱۳۹۹، ١٣ ژانویه ۲۰۲۰–

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
اعتصاب در پتروشیمی سنندج و فضای پرتحرک اعتراضی در مراکز نفتی اخباری از اعتراضات پرستاران و معلمان و ادامه بازداشتها در کردستان دومین تجمع کارکنان بیمارستان میلاد برگزار شد & تجمع و اعتصاب کارگران راه آهن نورآباد اراک و کارگران آنومالی بافق و دو خبر دیگر حزب کمونیست کارگری: ۴ بهمن: تجمع اعتراضی کارگران رسمی نفت مورد حمله قرار گرفت ناصر اصغری: در دفاع از حق جریانات چپ از استفاده از رسانه های اجتماعی کمپین برای آزادی کارگران زندانی: پیگرد دائمی جوانمیر مرادی و فشار بر روی خانواده اش محکوم است
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی