ایران
حزب کمونیست کارگری: فراخوان کارگران رسمی نفت به تجمع بزرگ سراسری در ۴ بهمن
چهارشنبه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

کارگران رسمی نفت در اعتراض به بدتر شدن هر روز بیشتر شرایط کاری و معیشتی خود، برای شنبه ۴ بهمن به تجمع سراسری در مقابل  ساختمان وزارت نفت فراخوان داده اند. این فراخوان از سوی گروهی به نام “افکار” منتشر شده است. این گروه ۵ هزار کارگر رسمی نفت را در بر میگیرد و در فراخوان خود بر مطالبات فوری ای چون ابطال اساسنامه تحمیلی صندوق نفت، بهبود وضعیت بهداشت و درمان صنعت نفت برای تمام کارکنان رسمی، تخصیص وام های مناسب به تمامی کارکنان رسمی از طریق صندوق نفت،  تعیین تکلیف و رفع مشکل تعدیل مدرک کارکنان رسمی، رفع مشکل کارکنان رسمی شاغل در شرکت های واگذار شده، بخصوص لغو مشکل انتقالی،  تشکیل شورای اداری و استخدامی نفت جهت انجام اصلاحات مورد نیاز برای اجرای کامل ماده ده تاکید کرده اند. این کارگران همچنین به مواردی چون عدم همخوانی مبالغ بن کارت با تورم موجود،  تفاوت مبلغ ماده ۱۱۲ با چیزی که در قانون اشاره شده است  و تحمیل مالیات های سنگین و تصاعدی بر کارگران، اعتراض خود را اعلام کرده اند.

این فراخوان خطاب به تمامی کارگران رسمی در نفت و موسسات وابسته به آن و بازنشستگان این صنعت منتشر شده است. در بخشی از این فراخوان چنین آمده است: “اعضای خانواده رسمی صنعت نفت برای احقاق حق از دست رفته و آینده خودمان، یکبار دیگه اتحاد و یکپارچگی خود را در برابر مسئولین بی کفایت وزارت نفت بخصوص شخص وزیر و جناب آقای مینو نشان خواهیم داد تا دیگر هیچکس در هیچ پست و مقامی در ذهن خود فکر خراب کردن صنعت نفت و از بین بردن سرمایه انسانی متخصص و زحمت کش آن نباشد. یک بار برای همیشه ریشه عوامل تضعیف صنعت نفت و ظلم به نیروی انسانی خانواده بزرگ نفت را میخشکانیم. به سایر نهادها توصیه می‌کنیم از این حرکت صنفی ما کارکنان رسمی نفت سوء استفاده نکنند و بیشتر از این باعث ناراحتی نشوند. میعادگاه ما ساعت ده صبح روز شنبه مورخه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، جلو ساختمان وزارت نفت.”

حزب کمونیست کارگری از فراخوان کارگران رسمی صنعت نفت در اعتراض به اجحافات و افت سطح حقوقها و سطح زندگی شان، قاطعانه حمایت میکند و سایر بخشهای کارگران نفت را نیز به پیوستن به این تجمع و اعتراض فرا میخواند.

کارگران نفت از وزن و قدرت بالایی در جامعه برخوردارند و حکومت و کارفرمایان از حرکت و اعتصاب آنها وحشت دارند. به همین دلیل طی سالهای سال حکومت علاوه بر تکه پاره کردن کارگران و کشاندن پای پیمانکاران متعدد به نفت، یک فضای پادگانی را در نفت برقرار نمود که مانع اعتراض و اعتصاب آنها شود. تجربه انقلاب ۵۷ علیه دیکتاتوری پهلوی که کارگران نفت کمر رژیم شاه را شکستند، حاکمین اسلامی را به صرافت اقدامات ویژه ای برای کنترل نفت انداخت. اما این فضای پادگانی قبل از این در مردادماه امسال با اعتصاب ۲۵ هزار کارگر پیمانی شکسته شد. اعتراضات مرداد ماه کارگران پیمانی سرآغاز تحول مهمی در مبارزات کارگران نفت بود. اکنون کارگران رسمی صنعت نفت با اعلام خواستهای فوری خود بطور واقعی دارند اعتراض خود را به تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتشان اعلام میکنند. تجمع و اعتراض و اعتصاب سراسری این کارگران بدون شک مستقیما بر بهبود فضای مبارزه دیگر بخش های کارگری در نفت از جمله کارگران پیمانی نیز تاثیر خواهد گذاشت. بویژه قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی، حقوق های زیر خط فقر و تعرض به سطح معیشت هر روزه کارگران، سپردن بخش هایی از نفت به بخش چپاولگر خصوصی و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران، عدم ایمنی محیط کار و فشار طاقت فرسای کاری بر روی کارگران بویژه در مناطق گرم جنوب، فضای پادگانی و امنیتی مراکز نفتی و از جمله استخدام ۴٠ هزار حراستی دراین مراکز معضلات فراکیر همه کارگران رسمی و غیر رسمی در نفت و مراکز وابسته به آن است.

این معضلات حلقه اتصال مهم اعتراضات همه بخش های کارگران در صنعت نفت است.  فراخوان حزب کمونیست کارگری حمایت وسیع و همه جانبه تمامی بخش های نفت (رسمی و غیر رسمی) از تجمع ۴ بهمن در مقابل وزارت نفت در تهران است. در همین راستا کارگران پیمانی نفت، همان ٢۵ هزار کارگری که در مرداد ماه صدای اعتراضشان را به شرایط اسفناک کاری خود و قراردادهای برده وار پیمانی و موقت بلند کردند، میتوانند با اعلام حمایت از همکاران رسمی شان بر خواستهای فوری خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی در نفت، تاکید و پافشاری کنند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢۴ دی ۱۳۹۹، ١٣ ژانویه ٢٠٢١

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی