نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
اعتصاب کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه فجر و کارگران پروژه ای شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر
اشتراک گذاری

بنا بر خبرهای منتشر شده روز سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه کارگران ارکان ثالث شاغل در شیفت صبح پالایشگاه فجر جم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بک پی یکسان با دیگر شرکت های گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری غیر موظفی خود دست از کار کشیدند و مقابل درب پالایشگاه تجمع کردند. این تجمع از ساعت ۶:۴۵ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت و بدلیل عدم پاسخگویی مسئولین، کارگران پالایشگاه را ترک کردند و تاکید کردند که به اعتراضات خود ادامه میدهند. در نتیجه این اعتصاب واحد حمل و نقل این پالایشگاه به حالت نیمه تعطیل در آمد و رستوران آن تعطیل شد.

بنا بر خبر دیگری در روز ۲۲ شهریور حدود ۸۰ کارگر پروژه‌ای نفت از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند. پیمانکاران از همان آغاز اعتصاب کارگران پروژه ای تلاش کردند با گرفتن تماس با کارگران و وعده و وعید آنها را سر کار بازگردانند تا به اعتصاب خاتمه دهند. زیر فشار اعتصاب در جاهایی کارگران با پیشنهاد افزایش دو برابری دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی سر کار بازگشته اند. و این عقب نشینی مبنایی برای مطالبه گری کارگران در سطح سراسری شده است. نکته اینجاست که هر کجا که کارگران با خلف وعده روبرو میشوند در برابر پیمانکار ایستاده و دوباره به اعتصاب بر میگردند. این چنین است که اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد. و نه تنها این بلکه اعتراضات در میان بخش های مختلف نفت گسترده تر شده است.

کارگران اعتصابی نفت چپاولگری های پیمانکاران و کارفرمایان و باز گذاشته شدن دست آنها به هر گونه زورگویی در پناه قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی و امنیتی بودن فضای مراکز نفتی و اختلاس ها و دزدی ها را محور اصلی موضوعات سراسری اعتراض خود اعلام کرده و در اعتراضاتشان بر خواستهایی چون پایان یافتن تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت خود، پرداخت بموقع حقوقها و توقف اخراج ها، افزایش حقوقها متناسب با افزایش دیگر اقلام هزینه های زندگی و اینکه مزد هیچ کارگری نباید از ۱۲ میلیون کمتر باشد، برچیده شدن بساط پیمانکاران، لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و داشتن حق تشکل و تجمع و اعتراض تاکید میکنند. کارگران اعتصابی نفت همچنین به وضع اسفناک کمپها و کیفیت بد غذا و وضعیت نابسامان و نا امن حاکم در محیط های کار خود اعتراض دارند. از خواستها و مطالبات کارگران اعتصابی نفت باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۳ شهریور۱۴۰۰ ، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=231709