نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
تهدید به مرگ مینا احدی از طرف جریانات اسلامی!
اشتراک گذاری

بدنبال اعلام یک کمپین گسترده و اجتماعی در آلمان، در اعتراض به دادن مجوز قانونی شورای شهر کلن به مساجد این شهر برای پخش اذان، بحث بسیار داغی در رسانه های اجتماعی و در بین مردم آلمان درگرفته است.
اعتراض به این مجوز، به گوش میلیونها نفر در آلمان و در دنیا رسیده و توجه ها به این مبارزه بر علیه پخش اذان و همچنین مقابله با نفوذ جریانات اسلامی در آلمان جلب شده است.


در شهر کلن آلمان اعلام کرده‌اند که چنانچه مسجدی تقاضا کند به ۳۵ مسجد بطور آزمایشی و بمدت ۵ دقیقه در روزهای جمعه اجازه پخش اذان خواهند داد. شهردار شهر کلن “هنریته ریکر” اعلام کرده است که با این سیاست، از جامعه چند فرهنگی و تولرانس با دیگر فرهنگها دفاع میکنند.
بر علیه این حکم شهردار، موجی از اعتراض در آلمان براه افتاده است. در شهر کلن مینا احدی مسئول “نهاد اکس مسلم” با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به شهردار، سوت آغاز حرکتی را زد که با برگزاری تظاهرات در مقابل مسجد بزرگ “اهرنفلد” که از ترکیه دستور میگیرد و بخشی از دستگاه دخالت و نفوذ حزب اسلامی ترکیه و اردوغان در آلمان است، به پیش برده شد. این نامه و اعتراض انعکاس بسیار گسترده و مثبتی در بین مردم داشت.


در ادامه روز جمعه ۱۵ اکتبر تظاهرات اعتراضی در مقابل مسجد “اهرنفلد” سازمان داده شد و زنانی از ایران، عربستان سعودی و دیگر کشورها علیه تصمیم شورای شهر کلن سخنرانی کردند که بطور گسترده در رسانه‌ها منعکس شد و هزاران نفر در جریان این اعتراض قرار گرفته و در مدیای اجتماعی بحثهای مختلفی به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی و عربی درگرفت.
بدنبال این حرکت اعتراضی و انعکاس وسیع آن در رسانه‌های آلمانی، اسلامی ها مینا احدی به را به مرگ تهدید کردند.

جنبش اسلامی که فقط با ترور و آدمکشی سر پا مانده، در اینجا نیز میکوشد با تهدید به مرگ چهره های سیاسی سرشناس و مخالف این جنبش، صدای آنها را خاموش کند. غافل از اینکه همانگونه که مینا احدی بارها گفته، ما این جنبش را می شناسیم و از آن ترسی نداریم. باید به مقابله با این جریان فاشیست و ضد انسانی برخاست و آنها را در هر جایی که سر بلند میکنند با سازمان دادن مبارزه اجتماعی بیش از پیش به کنج دیوار راند.


کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری قویاً اقدام ضد آزادی و حمایتی شهرداری کلن از جریانات اسلامی را محکوم میکند. ما اعلام میکنیم که مسئول هر نوع تهدید و اقدام تبهکارانه دارودسته‌های تروریستی اسلامی مستقیما با شورای شهر کلن و شهردار این شهر خواهد بود.

شهردار و شورای شهر کلن مطمئن باشند که با اعتراض گسترده مردم اعم از مردم آلمان یا مردم کشورهای اسلام زده مواجه خواهند شد و با خفت این عقبگرد تاریخی را پس خواهند گرفت. همینجا همه مردم بجان آمده از دولت ها و جریانات اسلامی را فرامیخوانیم با ارسال نامه های اعتراضی و تجمع و هر شکل دیگری که میتوانند مانع تحرکت اسلامی ها و مماشات با آنها شوند.


کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری
۱۸ اکتبر ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=235136