نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
هفت تپه: شماری از کارگران فصلی به کار بازگشتند تمامی کارگران فصلی باید به کار بازگردند
اشتراک گذاری

جدال کارگران در نیشکر هفت تپه برای پیگیری مطالبات خود و نظارت شورایی بر امور شرکت ادامه دارد و به عقب نشینی های بیشتری توسط مقامات انجامیده است. یکی از مطالبات این کارگران تمدید قرارداد کارگران فصلی و غیر نیشکری است. در این مدت تجمعات بسیاری از سوی این بخش از کارگران هفت تپه با خواست بازگشت به کارشان برگزار شده است. بنا بر آخرین خبر ها حدود نود نفراز کارگران فصلی یعنی چهل نفر از بخش تجهیزات و پنجاه نفر از کارخانه، نامه بازگشت به کار گرفته  و در دو روز آتی مشغول به کار خواهند شد. بدین ترتیب کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت مبارزاتشان قدم به قدم خواستها و مطالباتشان را به کرسی مینشانند. همچنان اما کارگران غیر نیشکری و دفع آفات در بلاتکلیفی بسر میبرند و کارگران با ادامه اعتراضاتشان پیگیر وضعیت آنها و بازگشتشان به کار هستند.

در مبارزه برای بازگرداندن کارگران فصلی به سر کار بحث هایی تحت عنوان بومی و غیربومی به راه افتاد تا با تفرقه اندازی کارگران را به جان هم بیندازند. در مقابل کارگران  با  یادآوری این نکته که  اسدبیگی و دارو دسته او با این بحث تفرقه افکنانه تعدادی از کارگران بومی و هم غیر بومی را از کار بیکار کردند، قاطعانه اعلام کردند که اگر بومی بودن معیار است کسی که حتی یک ماه  در این شرکت زحمت کشیده از نظر ما بومی شرکت است. کارگران اعلام کردند که برای ما محل زیست و سابقه مهم نیست و همه  ۵ هزار نفری با هم برای حقمان تلاش میکنیم.  همه فصلی ها باید بیایند سرکار.

کارگران نیشکر هفت تپه همچنین در ادامه پیگیری مطالباتشان بر خواست اخراج مدیران فاسد و ضد کارگری تاکید دارند. در همین راستا کارگران از بخش های مختلف شرکت طی ناه ای خطاب به ناصری  مدیریت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام اینکه اگر امور به همین روال باشد به زودی برای خلع مدیریت هفت طرح، تجمعات خواهند داشت، خواستار برکناری مدیران  ضد کارگری و فاسد در این شرکت شدند.  عبدالنبی مروانی، آصفی، حمید کرد، سید مهدی موسوی(مسئول عملیات روانی اسدبیگی ها که منفورترین فرد در هفت تپه است)، خالد الکثیر (اسبی) در ترابری و جاسم حاتمی (تجهیزات) ، عباس حمدانی (کشاورزی)، شکیبا (الکل سازی) و مجتبی مرادی (خوراک دام) از جمله مدیرانی هستند که اسامی آنها به عنوان مدیرانی که باید برکنار شوند قید شده است. در این نامه کارگران نیشکر هفت تپه هشدار داده و مینویسند:”تا دیر نشده اقدام کنید. اقدام بعدی ما نامه نخواهد بود بلکه تجمعات برای بیرون کردن کلیت مدیریت طرح توسعه خواهد بود”.

علاوه بر کارگران شاغل کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه نیز مطالبه گرند. این کارگران پیرو‌‌‌‌ نامه قبلی خود مبنی‌بر درخواست اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی شان خاطر نشان کرده اند که آنها درزمان انتقال مدیریت به شرکت طرح وتوسعه بازنشسته نشده اند و این شرکت نمیتواند درخصوص نحوه پرداخت سنوات آنان اعمال نظر وتصمیم گیری کند. و در همین راستا تاکید کرده و مینویسند:” ما بازنشستگان سال۹۹ به‌عرض میرسانیم که عرف پرداخت سنوات‌شغلی پرسنل نیشکرهفت تپه ۴۵ روز بوده که با عطف به رای اخیر دیوان در۳۱شهریورماه سال۹۹ میبایست مزایای مندرج درماده ۳۵و۳۶ وتبصره های ۱و۳ ان نیزجمع و محاسبه شود .”

این بازنشستگان در خاتمه نامه خود ضمن تاکید بر اجرای عرف کارگاه و پرداخت مزایای آنان بر مبنای ۴۵ روز کار اولتیماتوم داده و مینویسند که در صورتی که این امر اجرایی نشود به آن تمکین نکرده و اعتراض خود را ادامه خواهند داد.

این چنین است که جدالی جانانه در نیشکر هفت تپه درجریان است  و این کارگران محکم و استوار ایستاده و با قدرت مبارزات متحدانه خود قدم به قدم به جلو گام برداشته و خواستها و مطالباتشان را به کرسی مینشانند. امروز مالکیت این شرکت در درست ایدرو و مدیریت آن در دست طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که سهامداران آن دو بانک دولتی ملی و صادرات هستند. خواست کارگران شفاف سازی قیمت واگذاری شرکت و اداره آن تحت نظارت شورایی است . این کارگران با اعلام مجمع نمایندگان منتخب مجمع عمومی ۵ هزاره خود به عنوان تشکل واقعی خود ابزار این نظارت را تعریف کرده و عملا دست به کار آن شده اند.

کارگران نیشکر هفت تپه موفق شده اند دو نفر از همکاران اخراجی خود را به سر کار بازگردانند و هم اکنون برای بازگشت به کار اسماعیل بخشی و بیژن سالاری دو همکار اخراجی مطالبه گر دیگر خود تلاش میکنند. این کارگران بنا بر وعده های داده شده موفق با بازگرداندن نود نفر از همکاران فصلی خود شده اند و هم اکنون برای بازگشت به کار تمامی کارگران فصلی و غیر نیشکری به کار هستند. پرداخت بموقع دستمزدها و تسویه حساب فوری طلبها و دیگر مطالبات عرفی کارگران، مختومه اعلام شدن پرونده فرزانه زیلابی و آزادی سپیده قلیان از حامیان نیشکر هفت تپه از دیگر مطالبات این کارگران است که بارها بر روی آنها تاکید کرده و پیگیر آن هستند.

نیشکر هفت تپه یک الگوی موفق از اتکاء به مجمع عمومی و سازمانیابی شورایی اعتراضات است. از تجارت این کارگران باید آموخت.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ آبان ۱۴۰۰ ، ۲۴  اکتبر  ۲۰۲۱

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=235615