نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: اعتصاب مجدد کارگرا ن شیفت شب ایران خودرو در تبریز
اشتراک گذاری

روز چهارشنبه سوم آذرماه کارگران شیفت شب ایران خودرو در تبریز برای پیگیری مطالبات خود دوباره دست از کار کشیده و تجمع کردند. اعتراض این کارگران به تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل حقوقهاست. یک مطالبه فوری آنها همسان سازی حقوقها وافزایش سطح آنست.

لازم به توضیح است که روز شنبه ۱۵ آبانماه ۵۰۰ کارگر شیفت صبحگاهی کارخانه ایران‌خودرو تبریز در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل حقوقها دست به اعتصاب زده و در محوطه کارخانه تجمع کرده بودند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن حمایت از اعتراضات کارگران ایران خودرو تبریز، بر لزوم پیوستن کارگرا ن سایر بخش هاى این واحدی تولیدی و همچنین خانواده هاى کارگران به این اعتراضات تاکید دارد.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

٣ آذر ١۴٠٠، ٢۴ نوامبر ٢٠٢١

فیلم

https://www.facebook.com/komite.azarbayjan.wpi/videos/360852879148744

 
 
http://rowzane.com/announcements/article=238488