از گوشه و کنار
در حمایت از رضا شهابی و زندانیان سیاسی در گوهردشت!
چهارشنبه, ۲۲ام شهریور, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

اعتراض برای آزادی کارگران زندانی، اعتراض برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی ابعاد گسترده ای بخود گرفته است و بیش از هر وقت خیابانی شده است. ١۴ شهریور به فراخوان خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی تظاهرات با شکوهی برپا شد و شعار کارگر زندانی ،زندانی سیاسی طنین انداخت. اکنون سندیکای کارگران شرکت واحد در حمایت از رضا شهابی و خواستهایش خطاب به همکاران خود فراخوانی اعتراضی برای روز ٢٢ شهریور داده است. در این فراخوان چنین آمده است:

“همکاران گرامی و شریف شرکت واحد، رانندگان زحمت کش، سی و چهار روز است که رضا شهابی راننده حق طلب شرکت واحد در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم آزادی خود پس از پایان پنج سال زندان، اعتصاب غذا کرده است. رضا از سال ۸۳ بی وقفه و سخت کوش برای احقاق حقوق همکاران از خود فداکاری کرده است و با مبارزات رضا و دیگر اعضای سندیکا با همراهی خود شماها، در زمینه ارتقاء معیشت تان دستاوردهای بزرگی به دست آمده است.

به دلیل اعتصاب غذای طولانی امروز جان رضا شهابی خطرات جدی مواجه است. باید همه با هم برای حفظ جان این کارگر حق طلب تلاش کنیم و مظلومیت او را به گوش مسئولین کشور برسانیم. برای حمایت از رضا شهابی

چهارشنبه ۲۲ شهریور در خطوط بی آر تی چراغ های اتوبوس را روشن می کنیم وسرعت اتوبوس را تا ۲۰ کیلومتر در ساعت کاهش می دهیم.”

صدای اعتراض کارگران سندیکای واحد و رضا شهابی باشیم.

از سوی دیگر برای همین روز در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت که در اعتراض به وضع اسفناک زندانها در اعتصاب غذا بسر میبرند و رضا شهابی به تجمع در مقابل زندان گوهر داشت فراخوان داده شده است.

قضیه از این قرار است که روز یکشنبه ۸ مرداد ۹۶ (٣٠ اوت ٢٠١٧) عوامل سرکوب رژیم اسلامی در زندان گوهردشت کرج، در یک یورش وحشیانه تعدادی از زندانیان سیاسی را با ضرب و شتم و توهین به سالن ۱۰زندان گوهردشت، انتقال دادند. پس از این اقدام زندانیان منتقل شده در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶،(٣١ اوت) دست به اعتصاب غذا زدند. که در حال حاضر یازده نفر از زندانیان سیاسی گوهردشت به اسامی محمدامیر خیزی – رضا اکبری منفرد – سعیدماسوری – شاهین ذوقی تبار – حسن صادقی – ابوالقاسم فولادوند – امیرقاضیانی – رضاشهابی – محمدنظری – پیام شکیبا – سعیدشیرزاد در اعتصاب غذا بسر میبرند و حالشان وخیم گزارش میشود. اعتراض آنان به وضع اسفناک زندانها و تشدید فشارها بر آنان است.

وسیعا از این اعتراضات حمایت کنیم.

– ما همراه با کارگران شرکت واحد و تمامی انسانهای آزادیخواه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و لغو حکم مجدد ٩۶٨ روز زندان وی هستیم.

– ما همراه با خانواده های زندانیان سیاسی در گوهردشت، یورش به زندانیان سیاسی و شکنجه و آزار سیستماتیک آنها در زندان را قاطعانه محکوم . و از خواستهای برحق زندانیان سیاسی گوهر دشت حمایت و پشتیبانی می کنیم.

– ما دستگیری محمود بهشتی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان در تهران را که در ٢١ شهریور انجام گرفت را محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری او، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

-ما خواستار لغو تمامی احکام امنیتی زندان برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی و پایان دادن به این سرکوبها هستیم.

-ما صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد را شدیدا محکوم و خواستار ممنوعیت حکم شلاق هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢١ شهریور ٩۶

Free Them No

shahla.daneshfar2@gmail.com

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com