از گوشه و کنار
حزب کمونیست کارگری کردستان عراق: از خیزش و قیام کارگران و زحمتکشان ایران حمایت می کنیم!
پنجشنبه, ۱۴ام دی, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

توده های کارگر و زحمتکش و مردم ستمدیده و زحمتکش ایران در اکثر شهرهای ایران علیه گرسنگی  فقر و بیکاری و بیحقوقی که از جانب رژیم بورژوا اسلامی ایران به آنها تحمیل شده است، به خیابان ها آمده اند. مرکز خیزش و قیام توده ای از شهرهای بزرگ چون تهران و مشهد  تبریز و کرمانشاه و سنندج … و مراکز علمی چون دانشگاه تهران شروع و به سرعت ده ها شهر بزرگ و کوچک را در بر گرفته است.

شعار مردم در مدت کوتاهی راس حاکمیت رژیم اسلامی را نشانه گرفت و توده های مردم بپاخاسته می خواهد با  رژیمی تسویه حساب کند که به ناحق ازسال ۷۹ به همکاری دول غربی بر انقلاب مردم ازادیخواه سوار شد. رژیمی که نزدیک به ۴ دهه است حاکمیت سیاهش را بر جامعه مدنی و مدرن ایران تحمیل کرده و ابتدایی ترین حقوق اقتصادی و سیاسی و مدنی و فرهنگی مردم را زیر پا نهاده است.

اکنون مردم انقلابی ایران بار دیگر تاریخ درخشانی را می نویسند که نه تنها ضربه محکمی به نفع کارگران و زحمتکشان و ازادیخواهان و برابری طلبان ایران بر پیکر حاکمیت اسلامی سیاسی در ایران می زند؛ بلکه در سطح منطقه خاورمیانه پرو بال اسلام سیاسی را می چیند و توازن قوا را به نفع ازادیخواهی و برابری طلبی تغییر می دهد.

بپا خاستن مردم ایران و قیام مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی به شیوه مستقیمی موجب شکوفایی جنبش های اجتماعی و انقلابی در کردستان و عراق می گردد.

حاکمیت اسلامی – شیعی عراق مستقیما تحت فرمانروایی رژیم ایران است. نقش جمهوری اسلامی در کردستان کم تر از سراسر عراق نیست. حاکمان کردستان همیشه یک پایشان در این رژیم قرار دارد، در نتیجه سست شدن پایه های این رژیم و سرنگونی آن پشت نیروهای ارتجاعی را خالی می کند و روحیه انقلابی مردم را بالا می برد و اعتماد توده های کارگر و زحمتکش و ازادیخواهی به نیروی خود برای ایجاد تغییر و خاتمه دادن به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی محکم، و نیرومند می کند.

 

خیزش کارگران و زحمتکشان و ازادیخواهان ایران، وظیفه بسیار مهم و سرنوشت سازی را برعهده ی کمونیست های ایران قرار داده است. جنبش انقلابی علیه گرسنگی و فقر و بیکاری و علیه حاکمیت اسلامی سرمایه به رهبری سیاسی نیاز دارد.  عدم تامین این رهبری سیاسی قیام مردم را با مخاطرات جدی مواجه می کند. نباید اجازه داده شود که تجربه انقلاب ۱۹۷۹ تکرار شود. نباید اجازه داده شود، جناح و دسته ی دیگر بورژوازی بر موج مبارزه و انقلاب کارگران و زحمتکشان ایران سوار شده و تلاش و قربانیهایشان را هدر دهد. چون بلایی که ۴۰ سال پیش به سر مردم ایران آمد و جامعه را برای چهار دهه به اسارت رژیم اسلامی در آورد.

باید همزمان با جارو زدن رژیم اسلامی، توده های سازمانیافته و مسلح در شوراهایشان، حاکمیت مستقیم و از پایین خود را بنیان نهند و به هیچ جریان و جناح بورژایی اجازه ندهند انقلاب شان را به بیراهه کشانده و مصادره کنند.

ما کمونیست ها و توده های کارگر و زحمتکش کردستان که سال ها است علیه حاکمیت بورژوازی خودی و برای آزادی و رفاه و برابری تلاش می کنیم، و از طرف دیگر از جانب حاکمیت قومی و مذهبی و شوینیست عراق که عملا در خدمت منافع و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است، حقوق شهروندی از ما سلب شده است و تلاش می کنیم از شر این حاکمیت رها شویم، چشم امید به قیام و خیزش های توده های انقلابی ایران دوخته ایم. به نقش پیشروانه و رهبری کمونیست ها چشم دوخته ایم. پیروزی شما امید به پیروزی ما را تقویت و قدرتمند می کند. پیروزی شما پیروزی ما و مردم کردستان و عراق  را نزدیک تر می کند. با تمام توان از شما حمایت می کنیم.

زنده باد قیام توده ای مردم ایران

سرنگون باد رژیم ارتجاعی اسلامی ایران

حزب کمونیست کارگری کردستان

۴ ژانویه ۲۰۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com