از گوشه و کنار
زنده باد هشت مارس! زنده باد انقلاب زنانه!
چهارشنبه, ۱۶ام اسفند, ۱۳۹۶  
اشتراک گذاری

هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، در شرایطی فرامیرسد که  انقلاب زنانه در ایران خیره کننده تر  از همیشه قد برافراشته است. از دل  خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ که سراسر ایران را  به لرزه درآورد، “دختران خیابان انقلاب” به میدان آمده اند که حجاب، این بیرق اقتدار اسلام سیاسی، این سمبل بردگی  جنسیتی و تحقیر جامعه را  بر چوب کرده و جمهوری اسلامی را بنحو بی سابقه ای به چالش و به تمسخر بکشند.

اولین طلیعه های خیزش زنان علیه حکومت زن ستیز اسلامی در تظاهرات شورانگیززنان در تهران و چند شهر دیگر در ۸ مارس ۱۹۷۹ (۱۷ اسفند ۵۷) بردمید که بر علیه فرمان خمینی در مورد حجاب و با شعارهایی نظیر “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم”و “آزادی، نه شرقی نه غربی، جهانی است” به خیابان آمدند. جنبش رهایی زن اولین جنبش اجتماعی بود که قاطعانه و شفاف در برابر جمهوری اسلامی ایستاد و طی قریب چهل سال یک آن در مبارزه علیه این رژیم آپارتاید جنسی از پای ننشسته است. امروز و در دل جنبش انقلابی گسترده ای که برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی آغاز شده، زنان بعنوان یک نیروی تعیین کننده و پیشرو انقلاب بمیدان آمده اند. “دختران خیابان انقلاب”  تازه ترین نمود انقلاب زنانه یا همان جنبش انقلابی گسترده ای است که برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و برای آزادی زن و آزادی جامعه آغاز شده است.

روز جهانی زن و اجتماعات و گردهمایی های ۸ مارس امسال  فرصتی است  برای به پیش راندن انقلاب زنانه و بویژه حمایت و بسط جنبش “دختران خیابان انقلاب”  که نه فقط علیه حجاب و زن ستیزی اسلامی است، بلکه یک عرصه مهم تداوم  خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کل اوضاع نکبت بار کنونی است. هشت مارس امسال در ایران نه فقط روز حجاب برگیران و اعتراض به قوانین  ضد زن و بردگی جنسی است، بلکه روزی برای گسترش انقلاب مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی است که بنیاد ایدئولوژیک و سیاسی خود را بر تبعیض و جداسازی جنسیتی و حجاب قرار داده است.

آزادی زن یک رکن انقلاب اجتماعی طبقه کارگر و مبارزه برای رهایی بشریت است. عجیب نبود که زنان تظاهر کننده در اسفند ۵۷ پلاکارد “آزادی زن، آزادی جامعه” را حمل میکردند و عجیب نبود که زنگ شروع  انقلاب زنانه در یک هشت مارس نواخته شد. هشت مارس، روز جهانی زن،  نیز تاریخا علیه تبعیض و بی حقوقی زنان در جامعه سرمایه داری شکل گرفت و ریشه عمیق در مبارزه کل طبقه کارگر و مردم محروم برای رهایی اجتماعی دارد.

در این سالگرد هشت مارس ما همه زنان و مردان، همه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و همه شهروندان را فرامیخوانیم تا بهر شکل ممکن  و با انواع ابتکارات روز جهانی زن را در محل کار و  تحصیل، در محله و خیابان و در اجتماعات و گردهمایی های خود گرامی دارند و  این روز را  به روزی علیه حجاب و  علیه رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی تبدیل کنند. هشتم ماه مارس امسال بویژه روز تکثیر “دختران خیابان انقلاب” و پرشور ترین همبستگی با این پرچمداران انقلاب زنانه است.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ اسفند۱۳۹۶، ۲۲ فوریه ۲۰۱۸

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com