از گوشه و کنار
مردم شهرهای کردستان! علیه احکام اعدام و علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی دست به تجمع اعتراضی بزنید!
جمعه, ۲۴ام فروردین, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

یکشنبه ٢۶ فروردین ماه،  به فراخوان فعالین مدنی در شهرهای مختلف کردستان در مراکز شهرها تجمعات اعتراضی برپا میشود. این تجمعات در اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی و تایید این حکم از طرف دادگاه عالی حکومت اسلامی است.

در اعتراضات شهرهای کردستان در روز ٢۶ فروردین شرکت کنید. با شرکت وسیع در این تجمعات مانع اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی شوید!

 لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی را همه جا پرطنین تر فریاد بزنیم.

 

سازمانها و احزاب سیاسی!

از اعتراضات مردم شهرهای کردستان در روز ٢۶ فرورین علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی و برای آزادی زندانیان سیاسی، حمایت کنید!

لغو احکام اعدام و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و آزادی زندانیان سیاسی را به پرچم اعتراض مشترک خودمان تبدیل کنیم.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢۴ فروردین ١٣٩٧

١٣ آوریل ٢٠١٨

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com