از گوشه و کنار
کارگران راه آهن با خواست های مهمی به میدان آمدند این خواست ها را به پرچم مطالبات خود در سراسر کشور تبدیل کنیم
شنبه, ۱۳ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

“شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه آهن” در بیانیه مهم خود بر حق تشکل و حق تجمع و لغو قراردادهای موقت تاکید کرده است. تشکیل شوراهای هماهنگی اعتصابات و اعتراضات و پافشاری بر حق تشکل و حق تجمع و رسمی شدن تمامی قراردادهای کار را باید وسیعا مورد پافشاری قرار داد.  اقدام کارگران راه آهن در  تشکیل شوراهای هماهنگی اعتراضات و پافشاری جمعی بر حق اعتصاب و حق تشکل را باید پرچم تمام مبارزات کارگری در شرایط کنونی قرار دهیم و به حکومت اسلامی تحمیل کنیم. این یک گام اساسی در عقب راندن حکومتی است که حق تشکل و تجمع و رفاه را از کارگران و اکثریت مردم سلب کرده است. همه کارگران را فرامیخوانیم در سراسر کشور و در کلیه مراکز کارگری در بیانیه های مشابهی این خواستها را اعلام کنند و با تجمعات و اعتصابات محلی و سراسری این خواست ها را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com