از گوشه و کنار
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

فریاد کوبنده مردم اصفهان و کرج و شهرهای دیگر برای آزادی زندانیان سیاسی، عزم مردم را برای به زیر کشیدن حکومت اسلامی سرمایه بازتاب میدهد. زندان ابزار سلطه چپاولگران بر مردم است. کمونیستها و رهبران معلمان و کارگران و مخالفین را به بند میکشند تا بتوانند یکه تازی کنند و بچاپند و جنایت کنند. جنایاتی که حکومت اسلامی در حق عزیزان مردم در زندانها مرتکب شده براستی قابل توصیف نیست. مردم بپاخاسته ایران با گشودن در زندانها در سال ۵٧ دیکتاتوری آریامهری را به زیر کشیدند و اکنون نیز با فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد انقلاب خویش برای به زیر کشیدن حاکمین اسلامی را آغاز کرده اند. انقلاب کنونی باید برای همیشه بساط زندانها را جارو کند و به دوره سیاه دیکتاتوری سرمایه داران مفتخور پایان دهد. وجود زندانها و زندانیان سیاسی معادل بی اختیاری مطلق مردم است. آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع و تشکل و اعتراض باید به قانون جامعه انسانی آینده تبدیل شود. در زندانها را خواهیم گشود. عزیزانمان را در آغوش خواهیم گرفت و آزادی واقعی را به قانون جامعه تبدیل خواهیم کرد.

 زنده باد آزادی، برابری و جامعه انسانی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مرداد  ۱۳۹۷، ۵ اوت ۲۰۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com