از گوشه و کنار
اعتصاب سراسری کارگران راه آهن با پرچم حق تشکل و حق تجمع
یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

 به دنبال فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، اعتصاب سراسری کارگران راه‌آهن در شهرهای مختلف از روز جمعه ١٢ مرداد ماه آغاز گردید. بنا به گزارشات هم اکنون  بسیاری از بخش‌های راه آهن با شروع اعتصاب کارگران به حال تعطیل در آمده است. از جمله خبرها حاکی از اعتصابات گسترده این کارگران در روز ١۴ مردادماه در شهرهای آذربایجان است. در این روز کارگران نگهداری ایستگاه ابومسلم در مشهد نیز دست به اعتصاب زدند و کارگران حوزه احمداباد هرمزگان هم خط راه آهن را بستند. اعتصاب کارگران حوزه سیرجان نیز با جدیت ادامه دارد.

دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن شانزده روز است که آغاز شده است و شورای هماهنگی اعتصاب کارگران در بیانیه اش اعلام داشت که چون به خواستهای کارگران پاسخ داده نشده است، از ١٢ مرداد تجمعات سراسری خود را بر پا خواهند کرد. شورای هماهنگی بدنبال این فراخوان، پایان اعتصاب کارگران راه آهن را به پاسخگویی به خواستهای آنان و پرداخت فوری طلبهایشان و دائمی کردن قراردادهای کاری مشروط کرده است.

بخش عظیمی از کارگران راه آهن با شرکت های پیمانی «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» طرف هستند. نپرداختن بموقع دستمزدها، قراردادهای برده وار موقت کاری معضل همه این کارگران است. بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه آهن بر ٧ خواست فوری کارگران راه آهن از جمله پرداخت بیمه درمانی، تسویه حساب کامل حقوقها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم، داشتن حق تشکل، داشتن حق تجمع و متوقف شدن اخراج کارگران و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق ها از سوی مدیریت تاکید کرده است. اینها خواستهای مهمی است که میتواند و باید به پرچم مطالبات کارگران در سراسر کشور تبدیل شود.

تشکیل “شورای هماهنگی اعتراضات کارگران” راه آهن و پاسخ سراسری کارگران به فراخوان این شورا و تاکید روی حق تشکل و تجمع یک تحول و پیشروی مهم در جنبش کارگری است. این حرکت بازتاب مستقیم اوضاع کنونی جامعه است. مبارزات قدرتمند کارگران راه آهن بیش از بیش عزم کارگران برای دخالت فعال در این شرایط را به نمایش میگذارد.

حزب کمونیست کارگری همه کارگران را فرامیخواند که  در سراسر کشور و در کلیه مراکز کارگری در بیانیه های مشابهی خواستهای اعلام شده از سوی کارگران راه آهن را اعلام کنند و با تجمعات و اعتصابات محلی و سراسری این خواست ها را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند. تشکیل شورای هماهنگی اعتصاب و پافشاری بر حق تشکل و تجمع به حرکتی سراسری تبدیل کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری

زنده باد انقلاب مردم برای جامعه ای انسانی

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۵ اوت ۲۰۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com