از گوشه و کنار
اخبار کارگری
سه شنبه, ۱۶ام مرداد, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

 

اعتصاب و تجمع آعتراضی کارگران فلات قاره جزیره خارک

دوشنبه ١۶مرداد  دهها تن از کارگران فلات قاره جزیره خارک در اعتراض به کم شدن۵٠٠ هزار تومان از دستمزد خود اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه ٢ کرمانشاه

روز دوشنبه ١۵مرداد ٩٧ کارگران شهرداری منطقه ٢ کرمانشاه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق عقب افتاده شان، در مقابل شهرداری مرکز تجمع کردند.

 

اعتصاب کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز

روز ٩ مرداد کارگران شرکت ملی حفاری اهواز در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و نفت کارت خود و گرانی و سطح نازل حقوقها دست از کار کشیدند.

 

اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت تپه وارد سومین روز خود شد

روز چهاردهم مرداد کارگران نیشکر هفت تپه وارد سومین روز اعتصاب یکپارچه خود شدند. کارگران تمام بخشهای نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و قراردادهای برده وار کار، سطح نازل حقوقها و سپردن بخشی از سهام شرکت به بخش خصوصی و خطر بیکار شدن از کارخود از سه روز پیش اعتصاب خود را آغاز کردند. کارگران بصورت یکپارچه مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. نیروهای گارد ویژه و پاسگاه هفت تپه از وحشت گسترش دامنه اعتراض، وارد کارخانه شدند تا مانع ادامه اعتصاب و تجمع کارگران شوند اما کارگران دست به مقاومت زدند و به اعتراض خود ادامه دادند. در شرکت نیشکر هفت تپه ۶٠٠٠ کارگر مشغول به کار هستند.

از خواستها و اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه قاطعانه حمایت میکند . اکنون علاوه بر هفت تپه کارگران راه آهن در اعتصاب سراسری بسر میبرند. یک راه حمایت و پشتیبانی از مبارزات کارگران هفت تپه و دیگر مبارزات کارگری، شروع اعتراض و اعتصابات در سایر مراکز است. وقت آنست که خواستهایمان را وسیعا طرح کنیم و برای تحمیل آنها دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. اعتصابات سراسری در مراکز مختلف کارگری در اعتراض به فقر، گرانی و بی تامینی ابزار مهم به کرسی نشاندن خواستهای کارگران و پیشروی مردم علیه سرمایه داران و حکومت اسلامی است.

 

تحصن کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه

روز جمعه ١٢ مردادماه١٣٩٧ کارگران تجهیزات و کشاورزی و مهندسی و دیگر بخشهای اداری و غیر اداری شرکت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و شرایط کاری شان و صورت گرفتن یکسری خصوصی سازی ها و در نتیجه آن خطر بیکاری دست از کار کشیدند . کارگران خواهان پرداخت تمام حقوق ماههای عقب افتاده و افزایش سطح آن و به روز رسانی دستمزدها هستند.

خط فقر ۵ میلیون، حقوق ما یک میلیون، حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه بیان اعتراض همه کارگران است. کارگران و کل جامعه خواستار برچیده شده بساط توحش سرمایه داری حاکم هستند. خیزش های شهری مردم در روزهای اخیر بیان این واقعیت است. مردم یک زندگی انسانی میخواهند.

 

اعتصاب سراسری کارگران راه آهن

اعتصاب سراسری کارگران راه‌آهن در شهرهای مختلف به دنبال فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، از روز جمعه ١٢ مرداد ماه آغاز گردید و هم اکنون بسیاری از بخش‌های آن به حال تعطیل در آمده است. بر طبق گزارشات کارگران راه آهن در روز ١۴ مردادماه در شهرهای آذربایجان به اعتراضاتشان ادامه دادند. در همین روز کارگران نگهداری ایستگاه ابومسلم در مشهد نیز دست به اعتصاب زدند و کارگران حوزه احمداباد هرمزگان هم خط راه آهن را بستند و در سیرجان نیز اعتراضات کارگران با جدیت ادامه دارد.

شورای هماهنگی اعتصاب کارگران راه آهن فراخوانی که داده بود، اعلام داشت که پایان اعتصاب کارگران مشروط به پاسخگویی به خواستهای آنان و پرداخت فوری طلبهاو دائمی شدن قراردادهای کاری آنها است.

بخش بزرگی از کارگران راه آهن با شرکت های «توسعه و صنعت»، «گسترش آهن‌راه»، «تراورس» و «جوش گستر» طرف هستند. و نپرداختن بموقع دستمزدها، قراردادهای برده وار موقت کاری معضل همه این کارگران است. بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه آهن بر ٧ خواست فوری کارگران راه آهن از جمله پرداخت بیمه درمانی، تسویه حساب کامل حقوقها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم، داشتن حق تشکل، داشتن حق تجمع و برگزاری آن در هر زمان که کارگر برای طرح مشکلاتش نیاز دارد، متوقف شدن اخراج کارگران تحت عنوان “تعدیلی” و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق ها از سوی مدیریت تاکید کرده است.

بدین ترتیب کارگران راه آهن با خواست های مهمی به میدان آمده اند، این خواست ها را به پرچم مطالبات خود در سراسر کشور تبدیل کنیم.

تشکیل شورای هماهنگی اعتراضات کارگران راه آهن، پاسخ سراسری کارگران راه آهن به فراخوان شورای هماهنگی و پیوستن آنان در سطح سراسری به اعتصاب، و بلند کردن پرچم دو خواست مهم حق تشکل و تجمع یک پیشروی مهم در مبارزات این کارگران و دستاوردی بزرگ برای کل جنبش کارگری است. این مبارزات با چنین خواستهایی بازتاب مستقیم اوضاع کنونی و جلو آمدن مردم با خیزش های شهری شان برای پایان دادن به این جهنم است. مبارزات کارگران راه آهن شایسته وسیعترین حمایت هاست.

جا دارد که همه کارگران در سراسر کشور و در کلیه مراکز کارگری در بیانیه های مشابهی خواستهای اعلام شده از سوی کارگران راه آهن را اعلام کنند و و با تجمعات و اعتصابات محلی و سراسری این خواست ها را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند.

 

کارگران راه آهن به تجمع در تمام شهرها فراخوان داده اند

کارگران راه آهن خواستار حق داشتن تشکل و برپایی تجمع شده اند

کارگران راه آهن اعلام کرده اند که تجمعات سراسری خود را برگزار میکنند. “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن” طی بیانیه ای خاطر نشان کرده است که از آنجا که اعتراضات سراسری آنان در هفته گذشته بی پاسخ مانده است، تمامی کارگران راه آهن از امروز ١٢ مرداد ماه بار دیگر در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی خود را برگزار میکنند و این اعتراضات تا وقتی پاسخ نگیرد ادامه خواهد یافت.

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه آهن بر ٧ خواست فوری کارگران راه آهن از جمله پرداخت بیمه درمانی، تسویه حساب کامل حقوقها، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای کاری دائم، داشتن حق تشکل، داشتن حق تجمع و برگزاری آن در هر زمان که کارگر برای طرح مشکلاتش نیاز دارد، متوقف شدن اخراج کارگران تحت عنوان “تعدیلی” و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق ها از سوی مدیریت تاکید کرده است.

بدین ترتیب ٧٠٠٠ کارگر راه آهن در ادامه مبارزات سراسری متحدانه خود با شکل دادن به شورای هماهنگی اعتراضاتشان و حضور در مدیای اجتماعی، قدرتمند و سراسری به میدان آمده و پرچم حق تشکل، حق تجمع و ممنوعیت اخراج ها و پایان دادن به سرقت بردن دستمزدها را اعلام کرده اند. اعلام این خواستها از سوی کارگران راه آهن و فراخوان آنها به تجمعات اعتراضی در تمام شهرها، عزم کارگران را برای حضور فعال در اوضاع کنونی جامعه نشان میدهد. کارگران راه آهن با تاکید بر پرداخت بموقع حقوقها و تسویه حساب کامل طلبهایشان، اعلام میکنند که دیگر قبول نخواهند کرد که کار کنند و دستمزدشان توسط مفتخوران سرمایه دار به سرقت برود.

لازم به یادآوری است که در هفته گذشته کارگران راه آهن در سطحی سراسری دست به اعتصاب زدند. در جاهایی مثل زنجان و زاگرس با اعتصاب قدرتمند خود جلوی حرت قطارها را گرفتند. در تبریز و چند شهر دیگر آذربایجان کارگران در ایستگاههای قطار شب را به سر بردند و از صبح روز بعد به اعتصابشان ادامه دادند و در کرج با شعار خط فقر ۵ میلیون حقوق ما یک میلیون اعتراض خود را به دستمزدهای زیر خط فقر اعلام داشتند. اعتصابات کارگران راه آهن ادامه دارد و هم اکنون این کارگران در شهرهای مختلف در استانهای خراسان، آذربایجان، لرستان، اصفهان، و شهرهای زنجان، اسلامشهر، کرج، شاهرود، سمنان، دامغان، گرگان، ورامین، اراک، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و نیز در تعمیرات جاری دیزل تهران در اعتصاب به سر میبرند. کارگران راه آهن در شهرهای مختلف بین ٢ تا ۴ ماه دستمزد طلب دارند و دستمزدهای پرداخت نشده و قراردادهای موقت کاری معضل ٧٠٠٠ کارگر راه آهن است.

 

 

کارگران

پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به عبدالفتاح سلطانی و معصومه دهقان

وکیل آزاده جناب عبدالفتاح سلطانی و خانم معصومه دهقان

خبر ناگوار درگذشت دختر دلبندتان هما سلطانی، همه ما را در اتحادیه آزاد کارگران ایران عمیقا متاثر و غمگین کرد. ما این ضایعه جبران ناپذیر را به شما، همسر مقاوم و خانواده گرامی تان تسلیت میگوئیم.

زندانی بودن و سالهای طولانی زندان شما وکیل آزادیخواه و عدالت طلب و رنج و مرارتی که بر شما خانم معصومه دهقان در این سالها رفته است و اینک تحمل غم جانکاه از دست دادن همای عزیز، برگ زرینی از ایستادگی و مقاومت ما مردم ایران در برابر ستمگران و لکه ننگی است بر دامن حکومتی که وکلای آزاده ای چون شما را به جرم دفاع از آزادی و عدالت به بند کشیده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – جعفر عظیم زاده

 

گزارش

کارگران پروژه سد صفارود ٧ ماه است که حقوق نگرفته‌اند

دلیل ٧ ماه حقوق نگرفتن کارگران سد صفارود ، عدم تامین اعتبار مالی پروژه از سوی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان  اعلام شده.

 

کارگران ایران چوکا تا سه ماه مزد طلبکارند

کارگران کارخانه «ایران چوکا» در استان گیلان تا سه ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند. کارگران ایران چوکا گفتند: دست‌کم بابت بخش از دستمزد اردیبهشت ماه و حقوق کامل ماه‌های خرداد و تیر طلبکاریم

 

بین المللی

بخش بین المللی داوود رفاهی

١ــ روسیه – تظاهرات گسترده در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی

ده‌ها هزار نفر در روسیه در اعتراض به سیاست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات در شهرهای مسکو، سنت‌پترزبورگ و چند شهر دیگر روی داد. سازماندهی این تظاهرات برعهده حزب کمونیست روسیه بود.

گفته شده است که ده‌ها هزار نفر روز شنبه ٢٨ ژوئیه، از جمله در مسکو و سنت پترزبورگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه سیاست دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی اعتراض کنند.

 

سن بازنشستگی در روسیه برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶٠ سال است. اکنون دولت روسیه بر آن است تا سن بازنشستگی زنان را به طور تدریجی افزایش داده و به ۶٣ سال برساند. سن بازنشستگی مردان نیز قرار است به ۶۵ سال افزایش یابد.

بر روی یکی از پلاکاردهایی که معترضان حمل می‌کردند نوشته شده بود: ما می‌خواهیم از طریق مستمری بازنشستگی خود زندگی کنیم و نه در جریان کار کردن بمیریم.

حزب کمونیست تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز شنبه ٢٨ ژوئیه در مسکو را صد هزار نفر اعلام کرده است. هزاران نفر دیگر نیز در سنت‌پترز بورگ و سایر شهرها در اعتراض به سیاست دولت مبنی بر اصلاح قانون بازنشستگی به خیابان‌ها آمده بودند.

 

٢ــ عراق – تداوم تظاهرات اعتراضی در چندین شهر 

 

گزارش ها حاکی است که بغداد، پایتخت عراق و شمار دیگری از شهرهای جنوبی این کشور روز جمعه پنجم مرداد صحنه تظاهرات هزاران شهروند عراقی علیه فساد مقام‌های دولتی و ضعف خدمات عمومی بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بغداد تظاهرکنندگان در میدان التحریر تجمع کرده و شعارهایی علیه مقام‌های دولتی سر دادند.

طبق این گزارش، صدها معترض شعارهایی مانند «نه به فساد» و «ایران برو بیرون» سر می‌دادند.

تظاهرکنندگان خواهان استعفای مقام‌های فاسد و برگزاری دادگاه برای محاکمه متخلفان اقتصادی و افراد فاسد دولتی بودند.

گفته می شود در تظاهرات علیه فساد و کمبود خدمات عمومی در ١٩ روز گذشته دست کم ١۴ نفر کشته شدند. این اعتراضات از شهر بصره و در اعتراض به خاموشی های طولانی مدت برق، نبود آب آشامیدنی و بیکاری آغاز شد.

گزارش ها حاکی است که روز جمعه تظاهرات‌هایی در نجف، عماره، ناصریه و میسان روی داده است.

به گزارش رویترز، در بصره نیز نزدیک به دو هزار نفر در مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار تحقق وعده های مسئولان شدند.

بنابر آمار رسمی، نرخ بیکاری در عراق نزدیک به ١١ درصد است و این میزان در بین جوانان دوبرابر است. حدود ۶٠ درصد از جمعیت عراق زیر ٢۴ سال دارند.

 

٣ـــ عربستان سعودی – ٢ مدافع حقوق زنان بازداشت شدند

سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید دو مدافع دیگر حقوق زنان در عربستان بازداشت شدند.

به گزارش این نهاد حقوق بشری ثمر بداوی و نسیمه الساده طی دو روز گذشته از سوی مقامات عربستان دستگیر شدند.

از ماه مه تاکنون دهها تن از فعالان مدنی مدافع حقوق زنان در عربستان بازداشت شده اند. اکثر آنها برای کسب حق رانندگی زنان و حقوق برابر آنها با مردان مبارزه می کردند.

عربستان در حالی این مدافعان حقوق زنان را بازداشت کرده است که در ماه ژوئن ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور لغو شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن اعتراض به بازداشت این دو مدافع حقوق زنان در بیانیه ای تاکید کرد: بازداشت ثمر بداوی و نسیمه الساده نشان دهنده این است که مقامات عربستان هرگونه مخالفت صلح آمیز، چه در گذشته و چه در زمان حال را تهدید برای حکمرانی مستبدانه خود قلمداد می کنند.

ثمر بداوی خواهر رائف بداوی، وبلاگنویسی است که به ١٠ سال زندان محکوم شده است. او از سال ٢٠١۴ تاکنون از سفر به خارج از کشور محروم شده بود.

مقامات عربستان پیش از این تنها در ماه مه ١٠ تن از فعالان عرصه حقوق زنان را بازداشت کرده بودند.

 

۴ـــ واتیکان – پاپ فرانسیس مجازات اعدام را از آموز‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف کرد

بنابه اعلام واتیکان، پاپ فرانسیس مجازات اعدام را از آموزه‌های رسمی کلیسای کاتولیک حذف کرد، با این نظر که مجازات مرگ حمله به شأن و کرامت انسان است و از این بابت، اشتباه است.

پیشتر کلیسای کاتولیک در مواردی مجازات اعدام را مجاز می‌دانست، مشخصاً در شرایطی که این مجازات تنها راه ممکن برای دفاع مؤثر از زندگی انسانها در برابر متجاوزان ستمکار به حساب می‌آمد.

بنا به آموزه جدید، اعدام منسوخ است، چراکه راه‌های بهتری برای حفاظت از جامعه وجود دارد. از زمانی که پاپ فرانسیس به رهبری کاتولیک‌های جهان رسیده، واتیکان بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییرات ساختاری بوده است.

پاپ فرانسیس پیشتر نیز در چند نوبت مخالفت خود را با مجازات مرگ ابراز کرده بود. اعدام برای قرنها بخشی از تاریخ کلیسای کاتولیک بود. اما از اواخر دوران ژان پاپ پل دوم، نگاه کلیسای کاتولیک به اعدام رفته رفته تغییر کرد. کلیسای کاتولیک، بزرگ‌ترین شاخه از کلیسای مسیحی است.

برگرفته از کارگر کمونیست شکاره ۵۳۴

بخش ایران:  نسان نودینیان

بخش بین المللی داوود رفاهی

 

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com