از گوشه و کنار
دستگیرشدگان روزهای اخیر در کردستان باید فورا آزاد شوند. سیاست امنیتی حکومت باید در هم شکسته شود
جمعه, ۲۳ام شهریور, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

مردم شهرهای کردستان و چندین شهر مناطق غربی کشور روز ٢١ شهریور با اعتصاب عمومی جواب دندان شکن و محکمی علیه اعدام و حمله به اپوزیسیون را در سطحی توده ای دادند. مردم در این روز قدرت متحدانه و شور انقلابی خود را با اعتصاب به نمایش گذاشتند. پیروزی را جشن گرفتند، رذالت و زبونی حکومت اسلامی را به نمایش گذاشتند و گامهای بسیاری را در مسیر سرنگونی و پایان دادن به حاکمیت رژیم اسلامی پیمودند! جمهوری اسلامی که با دستگیری و تهدید مردم نتوانست جلو اعتصاب را بگیرد، برای تقویت روحیه مزدوران خود در شهر بوکان نمایش رژه مسخره راه انداخته و رژه مزدوران خود را در شهر براه انداخته است، در شهرهای مریوان، سنندج، اشنوبه، بوکان، سردشت و روانسر تعدادی از جوانان را دستگیر کرده و به منظور ایجاد فضای ترس در یک نمایش مضحک مغازه هایی را که دست به اعتصاب زده بودند، با رنگ مشخص کرد ه است.

 میتوان و باید این رفتار سرکوبگرانه حکومت را نیز به شکست کشاند. مردمی که قدرت خود و ناتوانی حکومت را تجربه کردند اکنون در موقعیت مساعدتری برای مقابله با سیاست های سرکوبگرانه  هستند. پیروزی مردم را نمیتوان با این ترفندها بعقب راند و دستاوردهای پیروزی اعتصاب، اقدام قاطع مردم علیه اعدام و وحشیگری حکومت، برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه کشتار کولبران در جامعه پایدار خواهد ماند.

 حکومت اسلامی در روز ٣ شهریور با طرحی توطئه گرانه ۴ فعال محیط زیست را کشت. جواب مردم عقب نشینی و تسلیم نبود. کوه پیمایی صدها نفر از زنان و مردان انقلابی بود که با میتینگی باشکوه و شعرخوانی و سخنرانی با شکوه برگزار شد و همایش قدرتمند ۴ شهریور در مراسم گرامیداشت شریف باجو بود که با شرکت چند هزارنفر، با سرودهای انقلابی در شهر مریوان انجام شد. جواب مردم علیه زورگویی و فشار به کولبران و علیه بیکاری اعتصابات وسیع مردم در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان و سردشت بود. جواب مردم به اعدام و حمله به اپوزیسیون نیز اعتصاب قدرتمند ۲۱ شهریور بود.

 طبق آخرین اخبار ۴۰نفر از فعالین  به جرم شرکت در اعتصاب عمومی دستگیر شده اتد. که اسامی ٢۵ نفر از دستگیر شدگان بقرار زیر هستند؛

مریوان  ١ـ آرام فتحی ٢ـ سوران دانشور ٣ـ مسلم ابراهیمی ۴ دلیر روشن ۵ـ محمد ازکات ۶ـ احمد تبیرە ٧ـ نوشیروان خوش نظر ٨ـ احسن امانی ٩ـ آرمان امانی

سنندج ١ـ خالد حسینی ٢ مختار زارعی ٣ـ مظفر صالح نیا

اشنویه ١ ـ خالد گنجی ٢ـ رشید ناصرزادە ٣ـ خدر دولتی ۴ـ سیامند دولتی ۵ـ موسی آذری

روانسر ١ـ باقر صفری

سردشت  ١ـ جعفر رسول پور ٢ـ بهمن دندانساز ٣ـ محمد لیلانه‌ای ۴ـ محمد امینی ۵ـ وفا ۶ ـ محمد

بوکان ١ـ دیاکو باغبانی

 

ایجاد فضای رعب و وحشت و دستگیری و شکنجه، برگزاری مناسک رژه مزدوران،  سیاست همیشگی حکومت اسلامی بوده است. اما اینبار این مردمند که از سالها قبل در کردستان و در سراسر کشور مزدوران را به وحشت انداخته اند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ شهریور ١٣٩٧

١۴ سپتامبر ٢٠١٨

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی