از گوشه و کنار
اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و پیمان نجاتی باید فورا آزاد شوند
پنجشنبه, ۸ام آذر, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

بیش از سه هفته است چشم ها در سراسر جامعه ایران به شهر کوچک شوش و کارگران هفت تپه دوخته شده است. به کارگرانی که جمع میشوند، فریاد میزنند، حقوقشان را طلب میکنند و به فقر و چپاول و ظلم مفتخوران سرمایه دار اعتراض میکنند. جمهوری اسلامی در وحشت از گسترش این اعتصاب که حمایت وسیع جامعه را در شوش و اهواز و سراسر کشور جلب کرده است، به روال همیشگی نیروهای سرکوبش را سراغ کارگران حق طلب فرستاد. تعداد زیادی از کارگران و از جمله اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران و نیز سپیده قلیان، دانشجویی که برای کسب گزارش به میان کارگران رفته بود را دستگیر و زندانی کرد. تحت فشار اعتراضات، اکثر کارگران را پس از دو روز آزاد کرد اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را همچنان در زندان نگهداشته است و طبق گزارشاتی اسماعیل را بیرحمانه مورد ضرب و شتم قرار داده است تا از او اعترافات واهی بگیرد. گفته میشود که بخشی در زیر شکنجه نیز از کارگران و خواست هایشان قاطعانه دفاع کرده است.

هفت تپه امروز قلب ایران است. اسماعیل بخشی صدای همه کارگران است و به نماد جنبش کارگری تبدیل شده است. جمهوری اسلامی با دستگیری اسماعیل بخشی و رفتار جنایتکارانه با او در واقع با همه مردم شریف ایران اعلان جنگ کرده است و باید بداند که تاوان این گستاخی را با گسترش جنبش سرنگونی خواهد داد. حکومت خود دارد اعتراف میکند که برای دستیابی به حداقل زندگی انسانی، حتی برای اینکه کسی جرات نکند دستمزد و حقوق کارگران و مردم را بالا بکشد، باید این حکومت مفتخوران منفور اسلامی را سرنگون کرد. این حکومت، فقط و فقط حکومت دزدان و مفتخوران و جنایتکاران است.

سرکوبگران فکر میکنند با این سرکوبگری ها میتوانند کارگران را مرعوب و ساکت کنند، شورایشان را در هم بشکنند و آنها را دست بسته تحویل کارفرما بدهند تا با هم بچاپند و کارگران را در فقر و محرومیت نگهدارند. کارگران پاسخ کارفرما و پیمانکار و لاریجانی و ارگان های سرکوبشان را با راهپیمایی های باشکوه و هرروزه خود داده اند. اعلام کرده اند که همه ما اسماعیل بخشی هستیم و از شورایمان مثل مردمک چشم محافظت میکنیم. اعلام کرده اند که کوتاه نمیاییم. میجنگیم و حقوقمان را از حلقومتان بیرون میکشیم.

طبق گزارش دیگری امروز به خانه علی نجاتی نماینده سندیکای نیشکر هفت تپه نیز هجوم برده و او را در حضور اعضای خانواده اش مورد ضرب و شتم قرار داده و همراه با پسرش پیمان دستگیر کرده اند.

امروز موجی از همبستگی با کارگران هفت تپه در سراسر کشور جریان دارد. این همبستگی ها را باید با تمام قوا گسترش دهیم. اعتصاب کارگران هفت تپه باید پیروز شود. باید مفتخوران را عقب برانیم و این سنگر مهم مبارزه کارگران را حفظ کنیم. باید دستگیرشدگان را از دست جنایتکاران بیرون بکشیم و گوشه ای از قدرت عظیم خودمان را به آنها نشان دهیم. حکومتیان در باتلاق گیر کرده اند. نباید به آنها مهلت بدهیم. وقت تعرض و پیشروی ما است.

وقت آن است که‌ همه دانشجویان در سراسر کشور دست به اعتصاب بزنند و همچون دانشجویان دانشگاه زنجان اعلام کنند که “فرزند کارگرانیم کنارشان می ایستیم”. وقت آن است که کلیه مراکز کارگری در سراسر کشور اعلام کنند که بخشی و قلیان و نجاتی ها باید فورا آزاد شوند. انتظار میرود که کلیه نهادها و تشکل های مدافع مردم، چهره های شناخته شده و پیشرو و همه مردمی که با علاقه و احترام اعتراض کارگران را دنبال میکنند به هر شکل که میتوانند برای آزادی دستگیرشدگان دست به کار شوند. باید اوباش حاکم را مجبور کنیم دستگیرشدگان هفت تپه را فورا آزاد کنند و به کلیه خواست های کارگران پاسخ دهند.

حزب کمونیست کارگری کارزاری بین المللی را در این راستا به جریان انداخته و از هیچ تلاشی در جهت آزادی دستگیرشدگان هفت تپه دریغ نمیکند. ما تلاش میکنیم که صدای کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در سطح بین المللی باشیم و سازمان های کارگری و افکار عمومی را مطلع نگهداریم و حمایتشان از کارگران اعتصابی را جلب کنیم. مردم شوش و اهواز و کارگران و مردم در سراسر کشور را فرامیخوانیم از کارگران هفت تپه و فولاد و خواست های آنها و بویژه خواست فوری آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و پیمان نجاتی حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ آذر ۱۳۹۷، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی