از گوشه و کنار
مردم اهواز،‌ کارگران فولاد شما را به حمایت فراخوان داده اند. به انتظار بحق آنها پاسخ دهید!
دوشنبه, ۱۲ام آذر, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

بیش از سه هفته است که شما مردم شریف اهواز شاهد صفوف بهم فشرده کارگران فولاد علیه فقر و ظلم و بیحقوقی در خیابان های شهرتان هستید. بیش از سه هفته است فریاد رسای آنها علیه دزدان و مفتخوران را میشنوید. رهبرانشان میگویند ما تنی واحد هستیم، محکم به محکمی فولاد ایستاده ایم و حقمان را میخواهیم. میگویند دوره ای که مانند برده با ما رفتار میکردند تمام شده است. در کف خیابان میمانیم تا خواست هایمان را به کرسی بنشانیم.

بدون شک همه شما که دل خونی از وضعیت اسفبار کنونی دارید، از این مبارزه و صحبت های شورانگیز رهبران فولاد به وجد آمده اید. این مبارزه ای برای حقوق معوقه و راه افتادن چرخ های تولید این مجتمع و رفع خطر بیکاری بالای سر ۴۰۰۰ کارگر و خانواده هایشان است. این مبارزه ای در دفاع از کارگران هفت تپه و برای آزادی کارگران به بند کشیده شده است. این مبارزه ای علیه فقر و گرانی و ظلم و بیحقوقی است. این مبارزه فضا را برای همه شما، برای شما معلمان، بازنشستگان، جوانان بیکار، برای شما زنان و برای همه شما که از این اوضاع به تنگ آمده اید، در سراسر کشور باز کرده است. بی شک شما اینها را میدانید و خود را در کنار کارگران احساس میکنید. این احساس قلبی شما است و بعضا نیز در راهپیمایی های آنها شرکت کرده اید. اما نقش شما به مراتب میتواند بیش از این باشد. رهبران این مبارزه در سخنرانی هایشان خواهان حمایت فعال شما هستند.

ما نیز همراه با رهبران کارگران فولاد شما کارگران و معلمان را، شما کارگران نفت و پتروشیمی ها و شما دانشجویان و جوانان و زنان و همه مردم تحت ستم را فرامیخوانیم فعالانه و به هر شکل که میتوانید از کارگران فولاد حمایت کنید، همبستگی تان را به آنها نشان دهید و صفوف آنها را در مقابل مشتی مفتخور قدرتمندتر سازید. به این مبارزه بپیوندید و همراه با آنها و همراه با خانواده هایشان اعلام کنید که کارگران هفت تپه باید فورا آزاد شوند و خواست های حق طلبانه خود را نیز فریاد بزنید. اعتصابات متعدد دیگری نیز فی الحال در اهواز جریان دارد. باید اعتصابات را همزمان در همه مراکز به راه انداخت و اعتصاب یکپارچه ای را در شهر سازمان داد. شهر اهواز باید یکپارچه بپاخیزد و در صفی متحد و یکپارچه، همبستگی اش را با کلیه کارگران اعتصابی اعلام کند و مفتخوران را عقب براند. سرکوبگران و مفتخوران هر روز بیشتر نیرویشان آب میرود و شما این توان را دارید که درس محکمی به آنها بدهید و مانند هفت تپه ای ها و فولادی ها، الگویی از اتحاد و همبستگی را در مقابل کل جامعه بگذارید.

اصغر کریمی

از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ آذر ۱۳۸۷ (۲ دسامبر ۲۰۱۸)

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com