از گوشه و کنار
محمود صالحی خطاب به چند نفر از نمایندگان مجلس و علی اکبرگرجی ازندریانی
چهارشنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

بعد از انتشار نامه اسماعیل بخشی در مورد شکنجه در زمان بازداشت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای احکام قانون اساسی ریئس جمهوری سخنانی ایراد کردند که اسماعیل بخشی می تواند از
طریق شکایت به مراج صالحه مورد شکنجه را پیگیری کند.
آقایان محترم به نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام ها هستند؟ شما ها که نماینده مجلس هستید تنها در داخل مجلس
مسنونیت دارید و خارج از چهار دیواری مجلس هر صحبتی بکنید جرم محصوب می شود و بعد از پایان دوره نمایندگی
بازداشت و زندانی خواهید شد.
شخصا” در سال ۴۹۳۱ در بازداشتگاه مخوف اداره اطالاعات سنندج به دلیل اینکه مسئول بازداشتگاه داروهای مورد نیاز
من را به مدت ۹۳ ساعت قطع کرد هر دو کلیه خود را از دست دادم. وقتی در بیمارستان توحید سنندج جهت دیالیز بستری
شدم. یکی از مسئوالن وزارت اطالعات بنام آقای دادگر نزد من آمد و ضمن معذرت خواهی از من، اظهار نمود که از
افسرنگهبان وقت که داروهای شما را قطع کرده و شما به این شکل کلیه های خود را از دست دادید؛ شکایت کردیم و
پرونده قضایی برای او تشکیل دادیم. مطمئن باش، ایشان را به مرجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
آقایان نماینده مجلس و آقای علی اکبر گرجی ازندریانی از آن روز تا این لحظه ۱۴ ماه گذشته ولی هنوز مراج صالحه ای
در کشور ما تاسیس نشده که به پرونده من رسیدگی کند. به نظر شماها این تعجب آور نیست که تا این لحظه هنوز به
پرونده من که هر دو کلیه خود را در بازداشتگاه اداره اطالعات از دست دادم و حتی خود مسئوالن وزارت اطالعات علیه
افسر نگهبان وقت طرح دعوی کرده اند رسیدگی نشده؟.
هر چند من شکایت نکردم چون وقتی در مقابل قاضی قرار می گیرد. قاضی محترم از فرد شاکی شاهد می خواهد و یا
مدارک پزشک قانونی . طبیعتا” هیچ کدام از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته باشند مدارکی دال بر شکنجه ندارند و
یا شاهدی ندارند. بنابراین پرونده بعد از سالها سرگردانی مقدومه خواهد شد.
ما کسانی که مکررا” زندان و بازداشت را لمس کرده ایم ، این موضوع را به خوبی می دانیم. شما ها نیز با این اظهارات
احساسی نمی توانید ما را از راهی که همان علنی کردند برخورد های غیر انسانی مسئوالن امنیتی در زمان بازداشت علیه
زندانیان صورت می گیرد باز بدارید. شما ها فکر می کنید شکنجه تنها شکنجه فیزیکی است.؟ آقایان محترم ده ها نوع
شکنجه سفید در بازداشتگاه های مخوف اداره اطالعات وجود دارد که شما حتی نمی توانید یک مورد آن را تحمل کنید.
در پایان از همه افراد زندانی، بخصوص کارگران تقاضامندم خاطرات بازداشت و برخورد های مسئولین امنیتی را مکتوب
و در اختیار جامعه قرار دهند.
محمود صالحی ۴۱/۴۴/۳۱ سقز

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com