از گوشه و کنار
بیانیه حزب کمونیست کارگری: از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالانه حمایت کنید!
دوشنبه, ۱ام بهمن, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

کارگران! مردم آزاده!

جمهوری اسلامی بار دیگر اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه را بهمراه سپیده قلیان از بازداشتی های هفت تپه دستگیر کرده است. فیلم مضحک و نخ نمای “طراحی سوخته” توسط صدای و سیمای منفور رژیم در واقع اعتراف حکومت اسلامی به این بود که چقدر حاکمین از حمایتهای گسترده از اسماعیل بخشی و فضای سوسیالیستی در میان کارگران خودرا زیر فشار می بینند. چقدر صفوفشان به هم ریخته است و خودرا در محاصره مردم معترض وحشت زده می بینند. اعتراض اسماعیل بخشی به شکنجه شدن در زندان موج وسیعی از خشم و اعتراض را نسبت به حکومت زندان و شکنجه برانگیخت و اسماعیل بخشی را بیش از پیش در قلب کارگران و مردم جای داد و جمهوری اسلامی را بیش از پیش بعنوان یک حکومت منفور رسوا و بی آبرو کرد.

زیر فشار موج خرد کننده خشم و نفرت از این حکومت است که امروز باردیگر جمهوری اسلامی با دستپاچگی پاترولهای مسلحش را سراغ اسماعیل بخشی میفرستد تا او را دوباره راهی شکنجه گاه کند.

جمهوری اسلامی در برابر کارگران و مردم شمشیر را از رو بسته است. به اعتراض اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به شکنجه، با دستگیری مجدد آنها پاسخ میدهد و میخواهد آنها را ناچار به سکوت کند. همه ما کارگران و مردم باید نشان دهیم که اسماعیل بخشی یکی نیست. همه ما اسماعیل بخشی هستیم. صدای او هستیم. سخن او را پژواک میدهیم. شعار اداره شورایی، نان، و آزادی و سوسیالیسم را فریاد میزنیم.  اعتراض به دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را ده چندان کنیم. در محیطهای کار، در کوچه و خیابان، در رسانه های اجتماعی و در همه جا نفرت خودرا بیش از پیش نثار این ماشین نفرت انگیز زندان و شکنجه چپاول و جنایت نماییم و از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع کنیم.

صدای خرد شدن استخوانهای ارتجاع اسلامی حاکم به گوش میرسد. این هیبت متعفن ضد انسانی، این ماشین جنایت و چپاول و بیرحمی، این باند دزدان مافیائی، این سیستم ضد انسانی سرمایه داری که در آن نان شب کارگر را هم میدزدند و کارگر معترض را به زندان و شکنجه محکوم میکنند در جامعه ایران جایی ندارد و باید هرچه زودتر با انقلاب ما کارگران و مردم در هم کوبیده شود و به زباله دان پرتاب شود.

اسماعیل بخشی گناهش اینست که صدای حق خواهی کارگران را در برابر سرمایه داران مفتخور بلند کرده است و کوس رسوایی همه جناحهای حکومت را به صدا در آورده است.  بدون تردید با دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جمهوری اسلامی نه فقط نمیتواند صدای اعتراض رادیکال کارگران را خاموش کند بلکه ما کارگران و مردم میتوانیم این تعرض را با موجی از سرنگونی طلبی و حق خواهی و اعتراض سوسیالیستی پاسخ دهیم.

 

زنده باد اسماعیل بخشی!

پیش بسوی اعتصابات سراسری!

پیش بسوی ایجاد شوراها!

حزب کمونیست کارگری ایران

١ بهمن ۱۳۹۷، ٢١ ژانویه ٢٠١٩

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی