از گوشه و کنار
نامه اعتراضی مشترک ۵ اتحادیه کارگری در سوئد در حمایت از کارگران زندانی در ایران
جمعه, ۱۹ام بهمن, ۱۳۹۷  
اشتراک گذاری

۵ سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او، اتحادیه کارگران حمل و نقل، سازمان مرکزی کارمندان سوئد (ت.س.او)، اتحادیه کارگران شهرداری ها (کمونال) و اتحادیه فلزاتحادیه فلزبا انتشار بیانیه ای مشترک خطاب به مقامات جمهوری اسلامی در ششم ماه فوریه خواستار خاتمه دادن به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران شدند. در این نامه به سرکوب هر اعتراضی تحت عناوین توطئه علیه امنیت ملی، تحریک و تهدید علیه نظم عمومی و سرکوب بیرحمانه اعتراضات و صدور احکام زندان سنگین برای کارگران و فعالین اجتماعی اعتراض شده است. در این نامه به نمونه هایی چون سرکوب اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد اهواز، دستگیری و پیگرد فعالین کارگری در این مبارزات و دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خبرنگاری که حامی مبارزات کارگران نیشکر هفته است، اشاره شده است. امضاء کنندگان این نامه در پایان اعتراض شدید خود را به دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که علیه شکنجه و زندان به پا خاستند و دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دو تن از چهره هایی سرشناس کارگری اعلام کرده و با تاکید بر اینکه در همکاری با سازمان جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی، اقدامات لازم را برای رعایت و تضمین حقوق فعالین اتحادیه ای در ایران انجام خواهند داد، خواستهای فوری زیر را اعلام کرده اند:” آزادی بی قید و شرط فعالین اتحادیه ای از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی و همچنین سپیده قلیان، پایان دادن به اذیت و آزار فعالین اتحادیه ای ، امنیتی نکردن اعتراضات فعالین کارگری تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور و به رسمیت شناختن حق تشکلهای سندیکایی مستقل و آزاد به عنوان نمایندگان رسمی کارگران.
همچنین در پنحم فوریه اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا BCGEU بازداشت دوباره اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی را محکوم کرد.
“کلکتیو” سندیکاهای فرانسه متشکل از پنج سندیکای کارگری بزرگ این کشور س اِف دِ تِ، سِ ژِ ت، اونسا، سولیدر (همبستگی)، اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان) نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از مبارزات کارگران، معلمان و حقوق‌بگیران معترض جامعه نگرانی خود را به دستگیری فعالان کارگری و سندیکایی و وادار کردن آنان به اعتراف‌های اجباری ابراز داشته و آنرا شدیدا محکوم کردند. در همین راستا کلکتیو سندیکاهای فرانسه برای روز ٢۶ فوریه از برگزاری شب همبستگی با کارگران زندانی در ایران خبر داده است.
کارزار برای آزادی کارگران زندان با ٣ محور اصلی پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات، نه به شکنجه و زندان و و لغو تمامی احکام امنیتی زندان و آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی با قدرت به جلو میرود. همبستگی های بین المللی ابعاد گسترده و بیسابقه ای بخود گرفته است. باید وسیعا به این کارزار ها پیوست و صدای کارگران زندانی در سطح جهان شد. متن نامه اعتراضی اتحادیه های کارگری در سوئد ضمیمه است.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com
١٨ بهمن ۱۳۹۷، ٧ فوریه ۲۰۱۹
متن نامه اعتراضی ۵ اتحادیه کارگری در سوئد در حمایت از کارگران زندانی در ایران
سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او و اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد در سالهای اخیر مبارزه کارگران ایران برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد، اعتراضات علیه عدم پرداخت به موقع دستمزد ها و نقض حقوق پایه ای بشر و اتحادیه ای در ایران را بطور دقیق دنبال کرده اند. ما در موارد متعددی مقامات حکومتی در ایران را بدلیل تعقیب، اذیت و آزار، دستگیری و شکنجه فعالین کارگری مورد انتقاد قرار داده و آن را محکوم کرده ایم.
هر اعتراض و اعتصاب توطئه علیه امنیت ملی، تحریک و تهدید علیه نظم عمومی تلقی شده و با خشونت بیرحمانه و توسط دادگاههای ناعادلانه به زندان های طویل المدت منجر میشود.
اخیرا از خانه گردی ها و دستگیری های شبانه فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز مطلع شده ایم. بعلاوه مطلع شده ایم که این فعالین به طرز وحشیانه ای در زندان شکنجه شده اند.
دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی، علی نجاتی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجو موجب اعتراضات وسیع در داخل ایران و در سطح بین المللی شده است. لازم به یادآوری است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بعد از آزادی موقت بطور رسمی موارد شکنجه خود در زندان را شرح داده و خواهان پاسخ گویی مسئولین به اعمال شکنجه وحشیانه خود شده اند. روز ۲۰ ژانویه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مجددا دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
لازم به یادآوری است که اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزد کار انجام شده، علیه رشوه و خصوصی سازی شرکت بوده است.
حمله به و دستگیری رهبران کارگری به شرکت نیشکر و فولاد اهواز محدود نمانده بلکه همچنان ادامه دارد. روز ۲۹ ژانویه جعفر عظیم زاده رئیس و پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیر شده اند.
ما می پرسیم که آیا وظیفه و مسئولیت هر دولتی نیست که به خواست برحق کارگران پاسخ داده و از آن حمایت کند؟
آیا وظیفه دستگاه قضایی هر کشور نیست که به شکایات رسیدگی کرده و متخلفین را دادگاهی کرده و از حقوق شهروندی و کارگری حفاظت کند؟
ما به این اعمال علیه فعالین اتحادیه ای آزاد و مستقل اعتراض داریم و آن را محکوم می کنیم. ما اعلام می کنیم که اعمال دستگاه های دولتی ایران تخلف ازکنوانسیون های پایه ای و برسمیت شناخته شده بین المللی از جمله سازمان جهانی کار است که ایران موظف به رعایت و احترام به آنان می باشد.
با توجه با این نکات ما می خواهیم که چنین اعمالی در قبال خواست های برحق کارگران بفوریت پایان یابد و اجازه داده شود که به شکایات کارگران در یک دادگاه عادلانه و علنی با حضور وکلای آنان رسیدگی شود.
ما در همکاری با سازمان جهانی کار و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی، اقدامات لازم را برای رعایت و تضمین حقوق فعالین اتحادیه ای انجام خواهیم داد.
ما خواهان آنیم که:
• آزادی بی قید و شرط فعالین اتحادیه ای از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی، جعفر عظیم زاده، پروین محمدی و همچنین سپیده قلیان.
• اذیت و آزار فعالین اتحادیه ای پایان یابد.
• اعتراضات فعالین کارگری نبایست بعنوان تهدید علیه امنیت کشور مطرح باشد.
• سندیکاهای مستقل و آزاد به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران برسمیت شناخته شوند.
سازمان سراسری کارگران سوئد، ال.او
اتحادیه کارگران حمل و نقل
سازمان مرکزی کارمندان سوئد (ت.س.او)
اتحادیه کارگران شهرداری ها (کمونال)
اتحادیه فلز
۶ فوریه ٢٠١٩

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com