نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
شهریه ندهید! آموزش رایگان حق همه کودکان است!
اشتراک گذاری

معلمین عدالتخواه در فراخوانی به خانواده ها آنها را فراخوان داده اند که از پرداخت شهریه خودداری کنند و یک ریال هم به مدارس پرداخت ننمایند. در بیانیه معلمان آمده است: “در این مقطع که موقع ثبت نام کودکان در مدارس است از والدین شریف و دانش آموزان گرامی درخواست می کنیم با فعالان و تشکلهای صنفی و معلمان عدالتخواه همراه شده و در راستای مبارزه با پولی سازی آموزش یک ریال هم به مدارس پرداخت ننمایند. نه به پولی سازی آموزش یک مطالبه و خواسته عمومی و اینک وقت آن فرا رسیده که متحد و یک صدا به آموزش و پرورش پولی و ایدئولوژیک نه بگوییم. تامین حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان وظیفه بدیهی دولت و حاکمیت است”.

معلمان در بیانیه شان نوشته اند:‌ “در حالی که پولی‌سازی آموزش به اشکال مختلف سیاست اصلی حاکمیت است پیش بینی می شود در سایه تورم افسارگسیخته و فقدان توان پرداخت شهریه مدارس، کودکان بیشتری از چرخه آموزش طرد شوند. ما به عنوان جمعی از معلمان عدالتخواه ایران از تمام والدین بخصوص از فرهنگیان و زنان و مردان طبقه کارگر می‌خواهیم از پرداخت هر نوع وجه نقد به عنوان کمک یا شهریه ثبت نام امتناع نمایند”.

تحصیل رایگان در همه سطوح حق بی چون و چرای مردم و وظیفه بدیهی حکومت است. این یک خواست مهم تجمعات و اعتصابات معلمان و موضوع کشمکش میان خانواده ها با مدارس بوده است. مفتخوران حاکم به این خواست بحق مردم تن نداده اند اما میتوانیم عملا آنرا به حکومت تحمیل کنیما. فراخوان معلمان به خانواده ها را به یک کارزار وسیع و جنبش وسیع و توده ای در سراسر کشور تبدیل کنیم: نه به آموزش و پرورش پولی، نه به شهریه و هر نوع اخاذی. دست در دست معلمان این خواست را همه جا در هر شهر و محله ای  دامن بزنیم، با خانواده های دیگر تماس بگیریم، جلو مدارس تجمع کنیم، طومار جمع کنیم، مدیرانی که با مردم همکاری نمیکنند را افشا کنیم و نگذاریم بخاطر شهریه فرزندانمان از تحصیل باز بمانند. نهادهای مدافع حقوق کودک میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

اما نه فقط تحصیل رایگان، درمان رایگان نیز حق همه مردم است و اینرا نیز باید به دزدان و میلیاردرهای حاکم تحمیل کنیم. از پرداخت قبض آب و برق و گاز و از پرداخت بلیط برای مترو و اتوبوس های شهری نیز خودداری کنیم. اینها گوشه ای از خواست های دهها میلیون نفر از مردم است و میتوانیم عملا دست به کار شویم و این خواست ها را به اجرا درآوریم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ تیرماه ۱۳۹۸، ۵ ژوئیه ۲۰۱۹

 
 
http://rowzane.com/ca/article=156883