از گوشه و کنار
ترجمه سخنرانی مینا احدی در دانشگاه سائوپائولودر برزیل
جمعه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

ضمیمه انترناسیونال ۸۲۳

بتاریخ  سه شنبه ۳ ماه مه ۲۰۱۰

 

خیلی متشکرم

بسیار خوشوختم که امروز اینجا هستم. برزیل برای من یک کشور بسیار دور و دست نیافتنی بود. من فکر نمیکردم که روزی بتوانم امکان سفر به اینجا و سخنرانی در این جمع را داشته باشم. با کمپین جهانی ما برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی من دیدم که در برزیل علاقه و سمپاتی زیادی به این موضوع هست. ما در این کمپین توجه زیادی از سوی رسانه های برزیلی به این موضوع را شاهد بودیم. قبلا از برزیل یک تصویر در ذهنم بود و آن همکاری خوب بین دولت برزیل و احمدی نژاد و حکومت اسلامی ایران بود و ما اینرا همواره مورد نقد قرار میدادیم.

 

من امروز اینجا آمده ام و دیروز ما وقتی در فرودگاه بودیم شنیدیم که اسامه بن لادن مرده است. من متن سخنرانی خودم را تغییر دادم و امروز میخواهم از دانشگاه سائوپائولو، کیفرخواست خودم را علیه اسلام سیاسی٬ علیه یک جنبش٬ جنبشی که ضد زن است٬ ضد انسان و تروریست هست٬ اینجا اعلام کنم. نه فقط داستان زندگی خودم همچون یک زن که در ایران متولد شده٬ در دانشگاه تبریز در رشته پزشکی تحصیل کرده٬ و علیه یک حکومت دیکتاتوری یعنی حکومت قبلی  مبارزه کرده ام٬ بلکه در مورد بسیاری دیگر حرف بزنم. ما خیلی جوان بودیم ما در خیابانها رفتیم و گفتیم آزادی میخواهیم . اما آنزمان نسل من٬ مجهز به فیس بوک و تویتر نبود.  نسل من در خیابان جنگید و همرزمان زیادی را از دست دادیم اما بی بی سی و .. در مورد انقلاب ما گزارش داده و گفتند “انقلاب اسلامی” انقلاب ما اما انقلاب اسلامی نبود یک انقلاب علیه حکومت دیکتاتورشاه و دیکتاتورها  بود. ما نمیتوانستیم در مورد انقلاب خودمان خودمان حرف بزنیم و گزارش از زبان خودمان بدهیم چرا که در آن مقطع اینترنتی نبود. من ۱۸ ساله بودم که از بی بی سی شنیدم خمینی رهبر این انقلاب است و من کسی که در خیابان می جنگیدم برای آزادی و برابری از خودم میپرسیدم خمینی کی هست؟ من  اسم خمینی  را از بی بی سی شنیدم.

 

اسم این انقلاب را انقلاب اسلامی نهادند و آنرا اسلامی کردند. و در نهایت در ایران یک حکومت اسلامی سر کار آمد. امروز در رسانه ها و در رسانه های برزیلی که من نگاه کردم. رسانه های آلمانی و یا رسانه های انگلیسی زبان، فریاد پیروزی و شعف سر داده میشود که اسامه بن لادن مرده است. اما اسامه بن لادن٬ تنها  معضل و مشکل نبوده و نیست. ما با یک جنبش سیاسی سر و کار داریم.  حکومتهای  اسلامی در ایران و یا در سودان٬ در افغانستان و عراق و عربستان سعودی و در بقیه نقاط. ما با یک جنبش سیاسی سر و کار داریم به اسم اسلام سیاسی و من امروز میخواهم از این دانشگاه، کیفرخواست خودم را علیه این جنبش سیاسی اعلام کنم٬ از طرف زنانی که سنگسار شده اند٬ و یا از سوی زنانی که در کشورهای مختلف اسلام زده در لیست سنگسار هستند و اسلامیها میخواهند آنها را سنگسار کنند. من نمیخواهم اینجا فقط در مورد ایران و زنان ایران و مردم ایران بلکه میخواهم در مورد نیجریه٬ پاکستان و افغانستان و عراق حرف بزنم. من امروز میخواهم اینجا کیفر خواست میلیونها زن را اعلام کنم که فقط بدلیل عدم رعایت حجاب آزار و شکنجه شده و بعضا به قتل رسیده اند. قتل ناموسی زنان نه فقط در ایران بلکه در آلمان نیز یک پدیده است. من اعلام جرم میکنم علیه دنیایی که سکوت میکند و هیچ حرفی نمیزند در مورد قتل ناموسی٬ علیه سنگسار و علیه قتل زنان به اسم اسلام و مذهب حرفی نمیزند. من امروز اینجا آمده ام چرا که ما یک کمپین بزرگ برای نجات سکینه محمدی آشتیانی به راه انداختیم من امروز میخواهم اعلام کنم که با چه حرکت سیاسی ما رو در رو بودیم و امروز میخواهم بگویم که یک قسمت این مشکل بزرگ خود حکومتهای غربی بودند. دولت امریکا و دولت آلمان و بقیه خود جزیی از مشکل بودند. اینها کمک کردند که اسلام سیاسی در خاورمیانه و کشورهای مختلف٬ قدرت زیادی به دست آورد. در افغانستان در جنگ علیه شوروی سابق و یا از ترس یک حکومت چپگرا در ایران کمک کردند که اسلامیها قدرت را در دست بگیرند.

 

من ۱۹ ساله بودم که اسلامیها در ایران قدرت گرفتند. اولین فرمان خمینی این بود: یا روسری و یا توسری. من متعلق به نسلی و جمعی از زنان در ایران هستم که گفتیم نه روسری نه توسری . ما انسانیم، ما زنیم و میخواهیم آزاد زندگی کنیم. من آن موقع گفتم که من حکومت اسلامی را قبول ندارم٬ ولی هیچگاه فکر نکردم این جمله و این تصمیم تا این حد اثرات متعدد در زندگی من خواهد داشت.

در خیابان ما تظاهرات سازمان دادیم. اولین سخنرانی علنی من علیه حکومت اسلامی و حجاب با حضور بیش از دو هزار زن و مرد بود. من گفتم حجاب ضد زن است گفتم حجاب یک سلول انفرادی برای زنان است.

 

معنای حجاب چیست؟ معنای حجاب اینست که من یک انسان نیستم٬ باید همه احساساتم را مخفی کنم. اوائل مردانی با ریش های بلند در خیابان بودند٬ سپس مردان با چاقوهایی در دست و در پایان مردان با کلاشینکف. ما در این حرکت شکست خوردیم تعداد زیادی از دوستانم دستگیر و اعدام شدند. اما قبل از اجرای حکم اعدام، اسلامیستها به زنان جوان تجاوز میکردند برای اینکه جلوی ورود آنها به بهشت را در آن دنیا سد کنند. همسر من یک دانشجوی فیزیک در ایران دستگیر و اعدام شد. من فرار کردم و از شهر خودم تبریز همین شهری که سکینه محمدی آشتیانی در آنجا در زندان است. من به تهران رفتم و آنجا یکسال زندگی مخفی میکردم. آنها دنبال من بودند و یک حکم اعدام علیه من صادر کردند. یکسال بعد من به کردستان پناهنده شدم و ده سال من در کردستان بودم.

 

اینجا میخواهم توضیح دهم که کاراکتر اصلی اسلام سیاسی ضدیت با زنان و ضد زن بودن است. حجاب یک سمبل و یک بیرق این جنبش سیاسی است. وقتی پای اینها به هر جایی باز شود در هرجایی مثلا در برزیل ٬ در عراق و سودان و یا در افغانستان و یا لندن٬ سعی میکنند در آغاز زنان را تحقیر کنند٬ سعی میکنند حجاب را تحمیل کنند و وقتی یک زن این قوانین و مقررات را نمی پذیرد، صحبت از سنگسار به میان میاید.

 

سنگسار یک وسیله بسیار مهم در دست جنبش اسلامی برای ترساندن جامعه بود. اگر قبول نکنی آنچه را که ما میگوییم ترا به وسط خیابان کشانده و با پرتاب سنگ زجرکش میکنیم. این یک موضوع مهم در کشورهای اسلام زده٬ برای ترساندن مردم و قدرت گیری این جنبش بود.

 

وقتی اولین بار یک سنگسار را مشاهده کردم با خودم فکر کردم مینا صبر کن اگر دنیا از این چنین جنایتی باخبر شود٬ ساعتها از حرکت می ایستد٬ کارخانه ها از حرکت می ایستد٬ من امروز ۵۴ سال سن دارم و خیلی علیه این موضوع مبارزه کرده ام. من در کنفرانس پکن بودم٬ در کنگره جهانی حقوق بشر در وین٬ از این شهر به آن شهر رفته و در جلسات و کنفرانسهای متعددی شرکت کرده ام و سخنرانی کرده ام- در همه جا در دنیا دو صف دیده ام. دولتها و حکومتها یک سیاست دیگر و علائق دیگری دارند و مردم عادی در همه دنیا یک قلب بزرگ دارند. مردم عادی ما را کمک کردند.

 

همیشه این حرفها را می شنیدم “ایران یک کشور اسلامی است” مردم یک فرهنگ دیگری دارند٬ هویت دیگری دارند و شاید وقتی یک زن در خیابان کتک میخورد دردش نمی آید. بعضا احساس میکردم بدلیل این تزها و نظرات متکی به نسبیت فرهنگی٬ چنین وانمود شود که شاید هم زیاد ناراحت کننده نیست وقتی یک زن سنگسار میشود.

 

ما بسیار تلاش کردیم در دنیای مطبوعات و در دنیایی که بی تفاوت بود٬ بجنگیم و توضیح دهیم مردم! ما انسانیم٬ مستقل از اینکه کجا من به دنیا آمده ام٬ رنگ موهایم چیست، متعلق به کدام ملیت و یا کدام مذهب باشم٬ من یک زنم و یک انسان در قرن بیست و یک. سکینه یک زن است در قرن بیست و یک و نمیخواهد سنگسار شود. به این دلیل که او یک انسان است. مستقل از اینکه او مسلمان است یا نه.

من امروز اینجا آمده ام و میخواهم توضیح دهم اسلام سیاسی تروریست بود، ضد زن و ضد انسان بود و بطور مثال در ایران هزاران نفر را اینها به قتل رساندند. صدها نفر را سنگسار کردند. و این سیاستها علیه حقوق انسانی و علیه آزادی است. ما باید یک نقطه پایان به این جنایات بگذاریم.

 

اسامه بن لادن یک چهره مهم در اسلام سیاسی بود اما اگر ما میخواهیم زنان را کمک کنیم اگر میخواهیم میلیونها انسان اسیر دست اینها را  کمک کنیم٬ اگر میخواهیم مردم منطقه خاورمیانه راکمک کنیم٬ اگر میخواهیم انقلاباتی که نسل فیس بوک شروع کرده است را ببینیم، باید ببینیم که مردم در منطقه خاورمیانه، مردم در ایران و مصر و سودان اولین قربانیان این جنبش سیاسی بودند.

 

ترور در افغاسنتان شروع شد، در ایران شروع شد و سنگسار یک ترور است. اما در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اسلامیستها، غرب را نیز مورد حمله قرار دادند. و دول غربی دنبال این اسلامیها هستند و سیاستهایی که اینها بکار میبرند مثلا حمله به عراق و جنگ در آنجا را به شدت تمام نقد میکنم.

من معتقدم ما باید علیه اسلام سیاسی مبارزه کنیم اما باید مردم و جنبش های انقلابی را کمک کرد که امروز در این مناطق سربلند کرده اند. مردم بپاخاسته و علیه حکومتهای دیکتاتور به خیابان آمده اند. چرا که ما فیس بوک داریم چرا که همه در یک دنیایی زندگی میکنیم که مرتبط با هم هستیم. چرا که حقوق انسانی جهانشمول است و حقوق زنان بخشی از حقوق بشر است.

من مطمئن هستم که اوباما و یا دولتهای اروپایی٬ جنبش های مدرن٬ سکولار و پیشرو و مدافع حقوق انسانی و حقوق زنان را کمک نخواهند کرد. نه، این بار مجددا نیروهای ناسیونالیستی کمک خواهند گرفت.

در ایران و یا سودان ما همیشه این بازی پینگ پونگ را داشتیم یا اسلامیستها قدرت دارند و یا ناسیونالیستها و یا ملغمه ای از اینها جنبش های ناسیونالیست- اسلامی در قدرت هستند و نه سکولارها و نه مدافعین آزادی مطلق بیان و طرفداران برابری و آزادی.

من اکنون در برزیل هستم و میخواهم با دولت برزیل هم صحبت کنم. شما باید ما را کمک کنید. مردم را مدافعین حقوق زنان را شما باید نیروهایی را کمک کنید که اعلام میکنند نه به سنگسار٬ نه به اعدام، از حقوق زنان باید دفاع کرد٬ آزادی بیان مهم است٬ زن و مرد برابرند.

 

ساختن یک آینده بهتر امکان پذیر است.

این امکان پذیر است چرا که ما مردم  بلند شده ایم در مصر و لیبی و در لبنان و در سوریه و ایران این یک جنبش است٬ انقلاب علیه همه حکومتهای دیکتاتور به هر اسمی که خودشان را می نامند حکومت اسلامی و یا غیره… این یک جنبش برای آینده و معطوف به آینده است برای آزادی و برابری من فکر میکنم شما باید ما را کمک کنید. ما کسانی که بسیار جنگیده ایم و بسیار ناملایمات را چشیده ایم. جنبش اسلامی یک جنبش تروریستی و ضد زن و ضد انسانی است و استاندارد تعرض و نقض حقوق انسانی را بسیار بسیار پایین تر برد.

من از کشوری می آیم که در خیابان و در ملاء عام انسانها را به دار میکشند و یا سنگسار میکنند٬ از منطقه ای می آیم که در مقابل دوربینها٬ اسلامیستها سر میبرند. و اینها همگی پایین بردن شدید استاندارد های انسانی است.

با وجود همه این مسائل من بسیارامیدوارم. چرا که ما باهم ارتباط داریم چرا که انسانها میتوانند باهم تبادل نظر کنند چرا که اینترنت و فیس بوک به ما کمک میکند. و همه شما دیدید که مردم ایران با احمدی نژاد نیستند بلکه علیه احمدی نژاد مبارزه میکنند. پس کمک کنید که ما در کشورهای خودمان جنبش اسلامی و حکومتهای اسلامی را سرنگون کنیم و حکومتهایی سکولار و مدافع حقوق انسانی وحقوق زنان و طرفدار آزادی و برابری بسازیم و زندگی کنیم.

 

فیلم سخنرانی

http://sprend.com/download.jsp?FileId=dwHjJyLsw5BxauGD95yp

 

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com