نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار
بیانیه ۶ انجمن صنفی کارگری در حمایت از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه
اشتراک گذاری

۶ انجمن صنفی کارگری از جمله انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد، انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران، انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی سقز،  انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی بانه، انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی دیواندره و کارگران خباز مریوان وسرواباد طی بیانیه ای مشترک حمایت خود را از اسماعیل بخشی و دیگر کارگران و زندانیان مرتبط با نیشکر هفت تپه اعلام کردند. در شروع این بیانیه با اشاره به اینکه بیش از ۵ ماه است که اسماعیل بخشی فعال کارگری، سپیده قلیان فعال اجتماعی و اعضای تحریریه نشریه گام در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد خوزستان در بازداشت بسر میبرند چنین آمده است: “این کارگران به زندگی زیر خط فقر و شرایط اسفبار معیشتی و غارت اموالشان  تحت عنوان خصوصی سازی دست به اعتراض زدند و با اعتصابشان این شرایط غیر انسانی را به گوش جامعه رساندند. جرم اسماعیل بخشی و مدافعین حق خواه اعتصابات هفت تپه و فولاد چیزی جز اینکه از نان سفره کارگران حمایت کرده اند نیست . ” در انتها امضاء کنندگان این بیانیه خواستار ازادی بازداشت شدگان هفته تپه شده اند و در بیانیه شان چنین آمده است: “ما، انجمن های صنفی کارگران ساختمان به عنوان امضا کننده گان این بیانیه ضمن اعلام حمایت از مطالبات برحق کارگران و مدافعین آنها ، برخوردهای امنیتی با حق خواهی کارگران و فعالین کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم . کارزار برای آزادی بازداشت شدگان نیشکر هفت ادامه دارد و گسترده تر میشود. این کارزارها را باید فعالانه مورد حما یت قرار داد.

از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

٣١ تیر ٩٨،  ۱۳۹۷، ٢٢ ژوئیه ٢٠١٩

 
 
http://rowzane.com/ca/article=158220