از گوشه و کنار
وکلای دستگیر شدگان هفت تپه: دادگاهتان را علنی برگزار کنید
پنجشنبه, ۱۰ام مرداد, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

جمهوری اسلامی میخواهد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر دستگیر شدگان مرتبط با نیشکر هفت تپه را روز ١٢ مرداد دادگاهی کند. روشن است که با معیارهای شناخته شده بشر متمدن دادگاهی در کار نیست. قرار است یک طرفه و مخفیانه آنها را به محاکمه بکشند و اتهامات ساختگی ای را به آنها منتسب کنند و به زندانی کردن آنها رسمیت دهند و آنها را محکوم کنند. اسماعیل بخشی رهبر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه حرفهایش را روشن در برابر مردم زده است و همه میدانند که چه گفته است و چه خواسته است. او از حقوق پایه ای و انسانی کارگران در برابر چپاولگران حاکم دفاع کرده است. او به یکه تازی حاکمین سرکوبگر اعتراض کرده و از اداره شورایی دفاع کرده است. او غارت دسترنج کارگران توسط مافیای سرمایه داری را محکوم کرده است. او خواهان زندگی انسانی برای کارگران هفت تپه و همه کارگران و مردم شده است. اینها و امثال اینها گناه او در پیشگاه “عدالت” حاکمین است. به همین گناه چندین ماه است که در زندان زیر فشار شدید قرار دارد. سپیده قلیان دختر جوانی است که از کارگران نیشکر هفت تپه و خواسهای آنها حمایت کرده است. او به صدای میلیونها مردم ایران که قلبشان با نیشکر هفت تپه و اسماعیل بخشی است تبدیل شده است. او را نیز در زندان و در شرایطی غیر انسانی نگه داشته اند. ساناز الهیاری و امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد هم به جرم دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند. گناه آنها نیز همان است که به ستمگری مافیای حاکم علیه کارگران و مردم اعتراض کرده اند. اکنون حکومت اسلامی میخواهد این انسانهای شریف را در دادگاه “عدل” حاکمین محاکمه و محکوم کند.
وکلای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خانم فرزانه زیلابی و آقای جمال الدین حیدری منش در اعلامیه ای خطاب به حکومت اعلام کرده اند که شما در یک برنامه یک سویه تحت نام “طراحی سوخته” که از صدا و سیمای حکومت پخش شده به موکلین ما اتهامات زیادی زده اید. و قانون خودتان هم میگوید دادگاه باید علنی باشد. پس بگذارید دادگاه علنی برگزار شود تا جامعه ببیند که آنها چه کرده اند و شما چه کرده اید. این جوهر کلام این دو وکیل است. روشن است که حکومت اسلامی جرات برگزاری علنی دادگاه کذاییش را ندارد. چه چیزی دارند علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بگویند جز همان اراجیف مضحکی که در “طراحی سوخته” کذایی شان بافتند و نفرت مردم را علیه خود بیشتر کردند؟ چه چیزی دارند بگویند جز اینکه دفاع از انسانیت و کارگر در زیر حاکمیت مافیای چپاولگر حاکم جرم و گناه است؟ نمایندگان و مدافعان حکومت اسلامی یک جمله قابل قبول در دفاع از دستگیری این انسانهای شریف ندارند که علنا بیان کنند. جز همان اراجیف نفرت انگیزی که قبلا گفته اند و با اعتراض عمومی مواجه شده اند. اما نفس گفتمان دادگاههای علنی یک گفتمان مهم و تعرضی دیگر به سیاست سرکوب و بگیر و ببند و توطئه گریهای پشت پرده حکومت است و باید از ان حمایت کرد و آنرا بازتاب و گسترش داد.
هفت تپه امروز یک جنبش انسانی بالنده است. هفت تپه صدای طبقه کارگر آگاه و اداره شورایی و حق طلبی کارگری است. هفت تپه برای حکومت اسلامی به معضلی کشنده تبدیل شده است. با زندان و شکنجه و فشار بر اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان و نویسندگان نشریه گام، و محاکمه و محکوم کردن آنها قطعا خشم و نفرت کارگران و فشار هفت تپه بر حکومتیان شدت بیشتری خواهد یافت. خلاصی از هفت تپه و جنبشی که با نام اسماعیل بخشی عجین شده است، برای این حکومت و ایادی و قضات و پاسداران و سران منفورش ممکن نیست. با اعتراضات نیشکر هفت تپه و سخنان آتشین اسماعیل بخشی چهره ضد کارگری و ضد انسانی و چپاولگر جمهوری اسلامی بیش از پیش برای دنیا روشن و شناخته شد و مورد اعتراض قرار گرفت. و نه فقط این، یک جنبش و یک هبمستگی فعال و رادیکال و انسانی با کارگران ایران در سطح جهان شکل گرفته و هرروز ابعاد وسیعتری به خود میگیرد.

این جنبش گلوی جمهوری اسلامی را گرفته است و بر آزادی همه دستگیر شدگان هفت تپه و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تاکید دارد. حکومت اسلامی با زندانی کردن دستگیر شدگان هفت تپه نتوانسته است صدای هفت تپه و مردم معترض را خاموش کند و برعکس بیش از پیش زیر فشار اعتراضات در داخل ایران و در سطح جهان قرار دارد و در عین حال جرات آزاد کردن دستگیر شدگان را هم ندارد زیرا با آزادی دستگیر شدگان هفت تپه شکست کامل خودرا می بینید. به همین دلیل است که بخود می پیچد و راهی برای خلاصی از این معضل پیدا نمیکند.

کارزارهای متعددی در دفاع از اسماعیل بخشی و برای آزادی همه دستگیر شدگان هفت تپه جریان دارد. گفتمان اداره شورایی که اسماعیل بخشی بر آن تاکید کرد بازتاب اجتماعی وسیعی پیدا کرده است. خواست دادگاه علنی برای دستگیر شدگان پژواک گسترده ای پیدا کرده است. این گفتمان ها و کارزارها و جنبش آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دیگر دستگیر شدگان هفت تپه و دفاع از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه را باید هرچه بیشتر و فعالانه تر در داخل کشور و در سطح جهان گسترش داد. باید با گسترش جنبش هفت تپه کاری کرد که جمهوری اسلامی ناچار شود از تشدید فشار بر دستگیر شدگان هفت تپه و کل زندانیان سیاسی دست بر دارد. تردیدی نباید داشت که در فضای اعتراضی جامعه میتوان با کمپینهای دفاع از دستگیر شدگان هفت تپه آنچنان فشاری بر حکومت گذاشت که ناچار شود اسماعیل بخشی و همه دستگیر شدگان را بدون و قید و شرط آزاد کند و جنبش آزادی زندانیان سیاسی یک گام اساسی به جلو بردارد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی!
پیش به سوی تشکیل شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۹ مرداد ۱۳۹۸، ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com