از گوشه و کنار
توضیحات جمال حیدری منش وکیل سپیده قلیان در مورد جلسه دادگاه :
یکشنبه, ۲۰ام مرداد, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

هرچند بنا داشتم در خصوص اتفاقات دادگاه خانم #سپیده_قلیان سکوت کنم ، اما با توجه به اینکه با فاصله زمانی کمی ، اخباری غیر کامل و مخدوش منتشر شد ناگزیر به ارائه توضیحاتی می باشم
موکلم تمامی اتهامات انتسابی را رد نموده و بازجوییها را نتیجه فشار بازجوها برشمرد.
اینجانب هم به تناقضات موجود در پرونده پرداخته و بازجوییها را بدلیل فشارها و تناقضات موجود در آن غیر قابل استناد دانستم.
در طی محاکمه بدلیل بعضی سوالات دادگاه که مستنبط از بازجوییها بود بارها اعتراض نمودم که ریاست دادگاه موضوع را حمل بر برهم زدن نظم دادگاه شمرده و تذکر دادند و بارها نیز اینجانب به کیفرخواست و گردشکار و سوالات
جهت دار مطرح شده بصورت قانونی تذکر دادم که نتیجتا ریاست دادگاه اعلام نمودند اگر این رویه را ادامه دهی بدلیل بر هم زدن نظم دادگاه بازداشت خواهی شد ولیکن ایشان اقدامی در این جهت بعمل نیاورده و آنچه ذکر شده که وسائل اینجانب ضبط شده صحیح نیست.

موضوع اصلی در خصوص ایراد اینجانب به کیفرخواست و خلاف واقع بودن آن بود که از طرف فرد دیگری که در جلسه حضور داشت صورتجلسه گردید و اعلام جرم بدلیل توهین به مقام قضائی( بازپرس) مکتوب شد و ایشان در حدود دو ساعت برگ ورود اینجانب را به شگردی خاص گرفته و عملا مانع خروج از دادگاه شدند !!!!و من را همراه سرباز نزد معاون دادستان اعزام نمودند و شخصا با تقاضای خودم کیف و وسایل همراه را در دفتر شعبه امانت گذاشتم.
النهایه پس از حدود دو ساعت ، شخص مورد نظر از موضع خویش عدول کرده و به توقیف غیرقانونی پایان داند.
آنچه اتفاق افتاد نه بازداشت از طرف دادگاه ( که می توانست قانونی باشد) بلکه فشار بر وکیل و توقیف غیرقانونی از جانب فردی فاقد صلاحیت در این خصوص بود.
امیدوارم رسانه ها با رعایت اصل شفافیت و صداقت در بیان واقع به موضوعات ورود کنند چرا که امروز سپیده از دروغ ابراز انزجار کرد و اگر کسی حامی اوست صداقت بهترین روش است.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com