نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
از گوشه و کنار / پیمان شجیراتی
پیمان شجیراتی: روایت دوسال سازماندهی و مبارزه کارگران گروه ملی فولاد ایران_اهواز
اشتراک گذاری
 
 
http://rowzane.com/ca/article=165311