از گوشه و کنار
مجید آذری: پیام به کورش اللهی های قرن ٢١
پنجشنبه, ۹ام آبان, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

کسی که در دهه دوم قرن ۲۱ دنبال کورش ” کبیر” واستوانه شکسته آن میگردد وفکر میکند حقوق بشر از این استوانه زاییده شده. مثل همان حزب اللهی در سال ۵۷ است که فکر میکرد حقوق بشر از محمد وعلی واز قرآن جاری میشود ورفت دنبال خمینی.
فرق این یکی با آن یکی این است که این یکی بعد از ۴۰ سال ،میخواهد بجای ۱۴۰۰ سال بعقب کشیدن جامعه ، ۲۵۰۰ سال جامعه را بعقب بکشد. هردو ضد علم-ضد انسانیت-ضد عقلانیت ومدرنیته وجامعه نوین انسانی هستند.

رفتن از اسلام به کورش ” کبیر” رفتن از ۱۴۰۰ سال عقب گرایی در تاریخ به دوهزار وپانصد سال عقب افتادگی در تاریخ است. از چاله اسلامی به چاه هخامنشین پرت شدن است. از امپراطوری خونین اسلامی به امپراطوری خون وشمشیر وجهانگشاهی کورش وجنایتکاران وامپراطوران پرت شدن است.
تاریخ جهانگشایان وامپراطوران ، تاریخ خون وشمشیر وجنایت وشقاوت است…کورش-اسکندر-محمد-نادر-چنگیر-اغامحمد خان-تیمور لنگ_هیتلر -رضا خان قلدر وخمینی جلاد نباید الگوی مردم قرن ۲۱ باشند. باید با دیکتاتوری ،جنایت ،خون ،شمشیر وامپراطوران شمشیر بدست وداع گفت….. باید دنبال انسانیت، آینده وعلم وعقلانیت گشت باید دنبال آزادی وبرابری انسانها در جامعه بود
.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com