از گوشه و کنار
دانشجویان به استقبال ۱۶ آذر میروند
شنبه, ۱۶ام آذر, ۱۳۹۸  
اشتراک گذاری

دانشگاه ها در شرایط متفاوتی به استقبال ۱۶ آذر میروند. در شرایطی که در بیش از ۱۵۰ شهر مردم به قیامی قهرمانانه علیه حکومت سراپا ننگ و جنایت و کثافت اسلامی دست زدند و عزم راسخ خود را برای پایان دادن به آن اعلام کردند. دانشجویان که بخش فعالی از این خیزش اجتماعی بودند، در ۱۶ آذر تداوم آبان را اعلام خواهند کرد. فی الحال دانشجویان دانشگاههای تبریز و رازی و زنجان به استقبال این روز رفته اند و همبستگی خود را با جنبش آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه اعلام کرده اند و عزم خود را برای مقاومت در مقابل سرکوبگری های حکومت اعلام کرده اند.

دانشگاههای ایران همیشه سنگر محکمی علیه استبداد و ظلم و بیحقوقی و سنگر مهمی برای عدالتخواهی و آزادیخواهی بوده است. دو سال قبل در دی ۹۶ دانشجویان همراه با مردم بپاخاسته و در صف اول اعتراض شعار دادند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا و با این شعارانزجار مردم از کل جناحهای حکومت را نمایندگی کردند. ماههای بعد از دیماه دانشگاهها صحنه همبستگی های پرشور دانشجویان با کارگران اعتصابی بود. دانشجویان دهها دانشگاه با شعارهای فرزند کارگرانیم کنارتان میمانیم و نان کار آزادی اداره شورایی در صف اول کل جامعه همبستگی و همراهی شان را با کارگران هفت تپه و فولاد و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر اعلام کردند.اینها اتفاقات شورانگیز سالهای اخیر بوده است و بیش از هر زمان نگاهها را متوجه دانشگاه ها کرده است. دانشگاهها همچنین سنگر مهم اعتراض به بیحقوقی زن و آپارتاید جنسی و سنگر مهم اعتراض علیه فضای سرکوب و بیحقوقی سیاسی و فضای خفقان بوده است. جمهوری اسلامی علیرغم جنایات بسیارش علیه دانشجویان هیچگاه نتوانست شعله اعتراض در دانشگاههای کشور را خاموش کند.

جنبش دانشجویی علیرغم تلاش و تقلای حکومت و جریانات راست برای عقب راندن و به انحراف کشاندن آن، اساسا یک جنبش رادیکال و انساندوست با گرایشات چپ و کارگری است و دانشگاهها همیشه سنگر مستحکم آزادیخواهی و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر بوده اند و نقش مهمی در جبنش سرنگونی ایفا میکنند.

حزب کمونیست کارگری دانشجویان سراسر کشور را فرامیخواند روز ۱۶ آذر را به روز اعتراض علیه کشتارهای حکومت جلادان اسلامی تبدیل کنند، یاد صدها همرزم خود را که توسط مزدوران حکومت جانباختند گرامی بدارند و با صدای بلند اعلام کنند که هزاران نفر از دستگیرشدگان خیزش آبان باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. حزب دانشجویان سراسر کشور را فرامیخواند که شوراهای سازماندهی اعتراض در دانشگاهها را تشکیل دهند و هر جا در هر شهر و محله ای که میتوانند برای سازماندهی مردم در اشکال مختلف پیشقدم شوند. انقلاب عظیم مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی جامعه ای انسانی، مبتنی بر رفاه و عدالت و آزادی، جامعه ای سکولار و بدور از دخالت مذهب در زندگی مردم در راه است و دانشجویان با متشکل شدن و متشکل کردن مردم میتوانند نقشی تاریخی ایفا کنند.

زنده باد سوسیالیسم
زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه ای انسانی

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۸، ۶ دسامبر ۲۰۱۹

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی