از گوشه و کنار
بیانیه حزب کمونیست کارگری درباره موج دوم کرونا و موج تازه اعتراضات
پنجشنبه, ۵ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

موج دوم کرونا در ایران آغاز شده است. آمار مبتلایان و کشته شدگان رو به افزایش است و در بسیاری از استانها به نقطه اوج تازه ای رسیده است. جمهوری اسلامی در شکل دادن به  موج دوم نیز مانند آغاز شیوع کرونا در ایران نقش مستقیمی ایفا میکند. همچنان در مورد آمار واقعی مبتلایان و فوتی ها به مردم دروغ  میگویند، برای پیشگیری از شیوع کرونا هیچ اقدامی انجام نمیدهند و در عوض با براه انداختن مراکز کار و نماز جمعه ها  و امامزاده ها و لغو محدودیتهای مسافرتی بخش هر چه بیشتری از مردم را در معرض ابتلا به این بیماری مهلک قرار میدهند.

یک مساله مبرم و حیاتی بخش وسیعی از کارگران و اکثریت عظیم مردم که بزیر خط فقر رانده شده اند تامین معاش است و تامین معیشت روزانه نیز به مساله حفظ جان و سلامت مردم در مقابله با ویروس کرونا افزوده شده است. امروز جان و سلامت کارگران و بخش وسیعی از توده مردم که    برای گذران زندگی خود مجبورند هر روز کار کنند به تامین معیشت آنان گره خورده است و  خواست تامین معیشت و گذران زندگی روزانه به یک رکن مهم اعتراضات کارگران و بخشهای محروم جامعه تبدیل شده است.

این وضعیت جامعه را در آستانه دور تازه ای از خیزش توده ای علیه جمهوری اسلامی قرار داده است. موج دوم کرونا با موج تازه ای از تجمعات و اعتراضات و اعتصابات همراه است. گفتمان و فریاد من در ایران نمیتوانم نفس بکشم در مدیای اجتماعی طنین افکنده است و تجمعات و اعتصابات کارگری در شهرها و مراکز تولیدی مختلف رو به گسترش است. کارگران نیشکر هفت تپه با اعتصابی که ده روز است با قدرت ادامه دارد تعرض تازه ای را شروع کرده اند، و این حرکت   حمایت وسیع نهادها و تشکلها و گروه های کارگران را بخود جلب کرده است. بیانیه های زندانیان سیاسی و تجمعات اعتراضی معلمان و پرستاران و کارگران دهها کارخانه و مرکز تولیدی در سراسر کشور نیز نشانه اوجگیری تازه مبارزات در دل بحران کرونا و در مقابله با جمهوری اسلامی است.  

مقابله با فلاکت و شرایط سخت معیشتی در محور خواست کارگران و مردم معترض قرار دارد ولی هدف و انگیزه این مبارزات از مسائل معیشتی فراتر میرود. جنبش توده ای که شکل میگیرد در ادامه مبارزات آبان و دیماه سال گذشته، جنبشی است که کل نظام حاکم را بچالش میکشد. جامعه ای که در دیماه و آبان ماه ٩٨ با شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد بمیدان آمد، در بسیاری از شهرها کنترل محلات را بدست گرفت،  و تا حمله به دفاتر امام جمعه ها و بانکها و مقرات یگانهای ویژ و درگیری مسلحانه با نیروهای سرکوبگر حکومتی به پیش رفت، دوباره و این بار برای تسویه حساب نهائی با حکومت جلادان حاکم بمیدان می آید. این بار نیز مانند خیزش ٩۶ و انفجار آبانماه ٩٨ شرایط فلاکتباراقتصادی و معیشتی زمینه ساز حرکات اعتراضی است اما در این دور نیز مردم بپاخاسته به سرعت و با شتابی حتی ییش از گذشته کل حکومت را بچالش خواهند کشید. بر متن بحران کرونا فلاکت و بی تامینی اقتصادی، فساد و دزدی و اختلاس، شکاف عظیم بین ثروتهای نجومی و فلاکت عمومی، سرکوب و بازداشت و اعدام، در جامعه بیداد میکند و بیش از چهل سال تجربه به مردم  آموخته است که حل همه این مسائل در گرو سرنگونی و نابودی کل نظام جمهوری اسلامی است.

از سوی دیگر حکومت در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد. بحران مزمن اقتصادی که از قبل از دوران کرونا گریبان حکومت را گرفته بودو امروز به مرز ورشکستگی و فروپاشی کامل رسیده است، رسوائی و بی اعتباری کامل حکومت در سطح جهانی بدنبال کشتار مردم در خیزش ابانماه ٩٨ و شلیک به هواپیمای مسافربری، فساد و دزدی و ارتشا و اختلاس مقامات که آخرین نمونه آن افتضاح اختلاس و رشوه های میلیاردی در قوه قضائیه است، و تضعیف بیش از پیش موقعیت منطقه ای حکومت که در خیزش مردم لبنان و عراق و سوریه و طرح خواست اخراج جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامی وابسته به آن از این کشورها منعکس میشود، جمهوری اسلامی  را در متزلزل ترین و بی ثبات ترین موقعیت خود در تمام طول حاکمیتش قرارداده است. 

این شرایط چشم انداز تسویه حساب نهائی با نظام جمهوری اسلامی را در مقابل جامعه قرار میدهد.  امروز حتی تامین معیشت و گذران زندگی روزانه اکثریت عظیم مردم به سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است. جامعه ای که زیر فشار فقر و سرکوب و بیحقوقی نمیتواند نفس بکشد، در مقابل حکومتی که از نظر افتصادی و اجتماعی و سیاسی کاملا ورشکسته است بمیدان می آید. این جنگ را میتوان و باید با شکل دادن به اعتصابات سراسری، با تظاهرات و تجمعهای اعتراضی، با تشکیل جمعهای کنترل محلات و نهایتا با قیام و درگیری مسلحانه  به پیش برد و به پیروزی رساند. دو سال قبل کارگران هفت تپه با شعار اداره شورائی در پیشاپیش صف جنبش سرنگونی بمیدان آمدند. این شعار امروز نیز روشنگر راه مبارزه و تسویه حساب نهائی با جمهوری اسلامی است. باید کل نظام و ماشین دولتی حاکم را در هم کوبید و اداره جامعه را خود در دست گرفت. 

پایان موج دوم کرونا میتواند پایان جمهوری اسلامی باشد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی