از گوشه و کنار
جنایات حکومت از سر درماندگی است, خیزش توده ای در راه است!
یکشنبه, ۸ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

سران جمهوری اسلامی میدانند و خود اقرار کرده اند که شورش ۳۰ میلیونی مردم در راه است. و مهمتر اینکه میدانند هیچ توانی برای تخفیف نارضایتی های رو به رشد مردم و جلوگیری از خیزش عظیم مردم ندارند. سیستم قضایی حکومت مشغول حکم صادر کردن و احضار فعالین است. میدانند که با این اقدامات هم جلو خیزش را نمیتوانند بگیرند، تصور میکنندخیزش را عقب بیندازند و به عمر ننگین شان اضافه کنند. اما در همین احکام و احضارهایشان نیز ترس و وحشت شان کاملا آشکار است. خود را برای خیزش بزرگ در مقابل رژیم درمانده اسلامی آماده کنیم.

دهها نفر از فعالین کارگری، فعالین حقوق زن، نویسندگان و معرضین دیگر را احضار کرده اند و برخی را زندانی کرده اند، حداقل برای ۱۴ نفر از جوانان در تهران، اصفهان،‌ شاهین شهر و میمه به اتهام شرکت در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ حکم اعدام صادر کرده اند، برای کارگران آذرآب اراک حکم زندان و شلاق داده اند، و مقامات و امام جمعه ها بی وقفه از توطئه دشمن و مقابله با آن حرف میزنند. فکر میکنند “دشمن” را با این احکام و احضارها میترسانند و عقب میرانند. اما از طرف دیگر و در وحشت از مردم احکام اعدام و شلاق را تکذیب میکنند، عده ای از محکومین به زندان را احضار میکنند اما احکامی را به تعویق می اندازند و عده ای را آزاد میکنند.

حکومت توان پرداخت چندرغاز حقوق کارگران را ندارد، گرانی بیداد میکند و دهها میلیون نفر توان خرید ساده ترین اقلام روزمره خود را کاملا از دست داده اند، کارگران اعتصابات و تجمعات اعتراضی خود را در سراسر کشور گسترش داده اند، کارگران هفت تپه ۱۳ روز است با قدرت به میدان آمده اند و همبستگی مردم با آنها بسرعت در حال گسترش است، مالباختگان و معلمان به میدان آمده اند، زندانیان سیاسی بیانیه میدهند و از مردم حمایت میکنند، دستفروشان اعتراض میکنند، مردم در مقابل تعرض اوباش شهرداری به یاری دستفروشان برمیخیزند، روحیه اعتراض و همبستگی همه جا گسترش یافته است. گفتمان و فریاد من در ایران نمیتوانم نفس بکشم در مدیای اجتماعی طنین افکنده است. این وضعیت جامعه را در آستانه دور تازه ای از خیزش توده ای علیه جمهوری اسلامی قرار داده است. حتی برخی از مقامات به خامنه ای هشدار میدهند که اوضاع بحرانی و غیر قابل دوام است.موج تازه اعتراض بسرعت در حال گسترش است.

حکومت در عمیق ترین بحران تاریخ خود به سر میبرد، از نظر اقتصادی چنان ورشکسته است کهبزودی از پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز ناتوان خواهد شد. در سطح منطقه عقب رانده شده و در سطح بین المللی از همیشه بی آبروتر و منزوی تر شده است. آشفتگی در صفوف حکومت تشدید شده است. میلیون ها نفر از مردم به معنی واقعی کلمه گرسنه اند و حکومت در متزلزل ترین و بی ثبات ترین موقعیت خود در تمام طول حاکمیتش قرار گرفته است.

خیزش عظیم مردم در راه است. خودمان را برای آن آماده کنیم. جنبش دادخواهی و جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی را گسترش دهیم، به احکام اعدام با تمام قوا اعتراض کنیم، از اعتصابات کارگران قاطعانه حمایت کنیم، اعتصابات و تجمعات را گسترش دهیم و برای اعتصابات سراسری آماده شویم، شبکه های محلی را مستحکم کنیم، هرجا که میتوانیم اوباشان حکومت را گوشمالی دهیم،همه جا و در هر تجمع و اعتراضی فریاد معییشت مردم باید تامین شود را فریاد بزنیم و مفتخوران را از هر طرف تحت فشار قرار دهیم.

همه شواهد نشان میدهد که حتی اقدامات سرکوبگرانه شان با ترس و لرز همراه است.میدانند که دهه شصت نیست که با فرمان امام خبیثشان بتوانند در خفا بکشند و جنایت کنند. جامعه امروز جامعه ای است که در پس جنایات گسترده حاکمین سر بلند کرده است و با هوشیاری و با مشتهای گره کرده به پیش میرود. با هر تعرض به عزیزان مردم، دنیا را بر سرشان خراب خواهیم کرد. سرنوشت قاضی جنایتکار منصوری و آواره و تحقیر شدن و خودکشی شدنش باید درس عبرتی برای تمام قضات و آخوندها و سران حکومت باشد که با آتش بازی نکنند. حزب کمونیست کارگری با تمام قوا در کنار مردم ستمدیده ایستاده است. بساط فساد و جنایت و مفتخوری شان را به زودی جمع خواهیم کرد.

پیش به سوی اعتصابات سراسری
پیش به سوی اعتراضات سراسری
زنده باد انقلاب انسانی برای سرنگونی حکومت فاسد و جنایتکار اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران
۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی