دسته‌بندی نشده
ماله نکشید، تعدد زوجات خوب نداریم!
سه شنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

دفاع نیلوفر بیضایی از تعدد زوجات سینایی، یک تلاشی برای رشوه دادن صنفی به تعدد زوجات است. دست برقضا جمهوری اسلامی ممنون چنین رشوه هایی است. یکی توجیه گر تعدد زوجات است چون مردی که حرمسرا داشته هم صنف اش بوده است، فامیلش بوده، دوستش بوده، بخصوص اصلاح طلبها خدای اینجور دفاعیه ها هستند، یکی طرفدار حجاب اجباری است چون خودش محجبه است. یکی برده ایی هم سرگردان دور و بر اهرام مصر میچرخد و هنوز تقاضای زنجیر برای بستن به پاهایش دارد. مخرج مشترک همه اینها میشود چهل سال جهنم حاکم. یک زمانی همین هنرمندان با همین دلایل نیلوفر بیضایی صف میکشیدند به خاتمی رای بدهند چون اسلام و جمهوری اسلامی را دو شقه کرده بودند. اسلام خوب و مترقی و اسلام بد. جمهوری اسلامی اخوند لبخند به لب علیه جمهوری اسلامی آخوند خشن و عبوث! مردم با شعار دیگه تموم ماجرا، زیر کاسه کوزه این خانواده ملی/ اسلامی ریاکار زدند. دفاعیه نیلوفر بیضایی دقیقن مصداق همین روش اصلاح طلبانه است. تعدد زوجات خوب علیه تعدد زوجات بد. اصل نظام و اصل قانون لابد ایرادی ندارد. من از ایشان میپرسم از کی ایشان طرفدار تعدد زوجات شده البته به شرط چاقو! یعنی صنف ایشان اجازه دارد بر طبق قوانین جمهوری اسلامی حرمسرا درست کند، ولی آخوندی که در صدا و سیما به زنانش و یک کاروان بچه افتخار میکرد، تهوع آور است؟ چرا؟ این واقعن اختلاس نیست؟ یعنی به مُر موقعیت شغلی، کلفتی کیف پول، روشنفکر بازی و …. خواهان امتیاز از مردم ایران بشوی که حرمسرای همکارت را به ایشان ببخشند، با وجودی که چهل سال است خواهان ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه و فحشا اسلامی بطور کلی اند. نیلوفر بیضایی یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی است یا موافق آن است. بندبازی وسط این دو نداریم. من برای بقیه مخالفم ولی برای خانواده هنری ام پارتی بازی میکنم، نداریم. ما مخالف تعدد زوجاتیم. مخالف صیغه ایم. مخالف این هستیم که مردان این مملکت حرمسرا درست میکنند. ما مخالف این عقبگرد فرهنگی و اخلاقی و حقوقی هستیم. ما مخالف سنت ازدواج گله ایی پیامبران و تحمیل روش زندگی انها به مردم ایران هستیم. نیلوفر بیضایی دارد پارتی بازی میکند به نفع تحکیم قانون جمهوری اسلامی. عین استدلال نیلوفر بیضایی را همان عمامه به سر صدا و سیما نیز قبول دارد. هم خودش هم زنانش میگویند ما داریم عاشقانه زندگی میکنیم.
نیلوفر بیضایی میگوید زندگی عشقی آنها عین عشق های چند نفره بعد از انقلاب جنسی در اروپا یا در آلمان است. این حرف با اجازه دروغ است. همین الان خانم بیضایی نمیتواند در شهر فرانکفورت زن دوم یک مرد دیگری شده، ازدواجش را ثبت کند. چطور ایشان هر جا به نفعش هست جمهوری اسلامی را با دمکراسی غربی مقایسه میکند، ولی نمیگوید که همین جا که سکس اینقدر آزاد است تعدد زوجات ممنوع است. تعدد زوجات جرم محسوب میشود. دولت المان به چندین شیوخ کشور عربی حق اقامت نداد و گفت ما زن دوم و سوم و چهارم شما را به رسمیت نمیشناسیم. اینکه تعدد زوجات در اروپا و کشورهای غربی ممنوع است، از هوا نیامده، حاصل جنگ فکری و فرهنگی بوده است. حاصل تکامل موقعیت انسان غارنشین تا مدرنیته است. نمیشود شما طرفدار تعدد زوجات برای فک و فامیل هنری باشید، برای دفاعیه دست کنید از یک کشور غیر اسلامی مدرک بیاورید. ازدواج سینایی تعدد زوجات است.اگر ایشان انقدر مجبور بود که به قول بیضایی « عاشقانه» زندگی کند، چرا نرفت در مجارستان با هر دو زن زندگی کند؟ این چه فلسفه دوزیستی است که قهرمان خانم بیضایی باید از مواهب قوانین جمهوری اسلامی بهره مند میشد ولی شیوه عاشق شدنش شب های داغ پاریس بود؟ چرا همه این عشقهای اسلامی اینطوری است که متعدد بودنش حول حرمسرا برای مرد چیده شده؟ همجنسگرا باید در ان مملکت برای حق عشق ورزیدن بجنگد، ولی سینایی میتواند راحت و با فرصت طلبی از قانون اسلام و بیحقوقی زن استفاده کند و بعد اسمش را ناچاری عاشقانه بگذارد! بیش از دو سوم نمایندگان مجلس ایران دو زنه و سه زنه هستند. کی نیلوفر بیضایی شروع میکند از آنها دفاع کند؟
حرف من به نیلوفر بیضایی این است مغازه دونبش کنار حرمسراهای قم و مشهد برای صنف هنرمند باز نکنید. تمام جدال این چند روز ما سر تعدد زوجات خوب و عاشقانه و اختلافش با تعدد زوجات بد و اجباری نیست. ما مخالف تمام و کمال تعدد زوجاتیم. ما یک ذره، یک مثقال، بنا به موقعیت، هر وقت به نفع بود مخالفت با جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناسیم. یا افراد مخالف این حکومتند یا نیستند. بند بازی وسط مردم و حکومت نداریم. ما این بندبازی ها و این سازشهای چیپ و زرنگ بازیهای ارتجاعی را افشا میکنیم. نه یعنی نه! نه یعنی برای همه بدون استثنا و پارتی بازی نه! اختلاف بر سر این است تعدد زوجات آری یا نه! ما جبهه نه هستیم. نیلوفر بیضایی انتخاب سیاسی اش اری گفتن به تعدد زوجات است. اما و اگر بعدی در نزد ما هیچ محسوب میشود. بهانه است. سازش کرده اند، دارند توجیه میکنند.
نکته اخرم نق و نوق روشنفکری جهان سومی به این است که در زندگی خصوصی افراد دخالت نکنیم. یعنی اینکه بگذاریم هر بلایی دلشان میخواهد سر زنان در چهاردیواری اختیاری خانواده اسلامی بیاورند. من از نیلوفر بیضایی میپرسم ما دخالت میکنیم که میگوئیم تعدد زوجات و صیغه به عنوان قانون باید بلکل ممنوع شود، یا ایشان که برای دفاع از تعدد زوجات مجبور شده ثابت کند رابطه عاشقانه بوده است؟ کی دارد دخالت میکند؟ موضع نیلوفر بیضایی باعث میشود یکی یک چراغ قوه دست بگیریم، در اتاق خوابها سر بکشیم ببینیم کدام حرمسرا عاشقانه است کدام غیر عاشقانه. ایشان دارد دخالت میکند نه ما. ما میگوئیم چکار داریم گیزلا چه گفته و فرح چه کشیده، اقای سینایی غلط کرده که از مواهب قوانین جمهوری اسلامی خودش را بهره مند و حرمسرا درست کرده است. یعنی چه! هنرمندان ممالک دیگر افتخارشان این است علیه نظام ارتجاعی و ضد زن بلند میشوند. مال خانم بیضایی افتخارش داشتن حرمسرای اسلامی است. محمد علی نجفی هم که میترا استاد را کشت مدام عکسهای عاشقانه از خودش با همسر دومش پخش میکرد. همسر اولش هم رضایت داشت مثلن!
قانون قانون است. قانون باید شامل همه بشود. وقتی در المان تعدد زوجات ممنوع است، خانم بیضایی نمیتواند برود اداره ثبت احوال و برای عضو خانواده هنری اش پارتی بازی کند و رابطه را عاشقانه جا بزند. همانطور که منفعت بردن قانونی از قانون ضد زن و ارتجاعی جمهوری اسلامی اما و اگر ندارد.
به نظر من باید جلو این بندبازیها ایستاد. جلو اینکه اقازاده هنری درست کنند. ما یا مخالف پیگیر و تمام و کمال جمهوری اسلامی و قوانینش هستیم، یا اینکه هر جا به نفعت باشد موافقی ولی ما هم برای شما پارتی بازی کنیم و بگذاریم تعدد زوجات را قاچاق کنی نداریم. هر کسی حتی از یک گوشه این حکومت دفاع کند، مقابل مردم است چون جهنم گوشه یواشکی و مدرن ندارد!
شرم بر هر چی زن روشنفکر است که از تعدد زوجات با توسل به هر دلیلی دفاع میکند. شرم آور است!
نه به تعدد زوجات!
نه به صیغه!
نه به فحشا اسلامی!
نه به کلیه قوانین اسلامی ضد زن و ضد انسان!
نه یعنی نه!

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده

از این نویسنده مطلب دیگری در دست نیست!

 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی